This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, November 15 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are in the park when they see Pando on a skateboard. 
06:10Bobi Jac Mae Bobi Jac yn chwarae gm copo ar antur drofannol. Bobi Jac goes on a tropical adventure and plays copying. 
06:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:30Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act. 
06:40Llan-ar-goll-en Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch? Ianto is missing! Does Dr Jim's new device have anything to to with this mystery? 
06:55Ty Ml Mae Tedi Ml yn mynd ar goll, ac mae Morgan yn drist iawn, ond mae Sbonc yn achub y dydd. Tedi Ml goes missing and this makes Morgan very sad, but Sbonc saves the day. 
07:05Y Diwrnod Mawr A fydd Tryfan yn llwyddo i neidio nol ar gefn ei feic mynydd i gystadlu yn y ras ar ei ddiwrnod mawr? Tryfan's a daring mountain biker, but will he get back in the saddle for his big day? 
07:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:30Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw clywn am y tywydd gwirion. The sun is setting so get ready for a bedtime story about the silly weather. 
07:40New: Amser Maith Maith yn l Stori o Oes Fictoria sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae'n ddydd Sul ac ar l bod yn y capel mae teulu Fferm Llwyn yr Eos yn mynd am drip arbennig. Grandad has a story from Victorian times. 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn arwain pawb wrth iddynt chwilio am amser gwely coll Tarw. Lili leads a hunt all over Ynys Broc Mr for Tarw's missing bedtime. 
08:10Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:20Patrl Pawennau Mae pengwiniaid ymhobman o amgylch Porth yr Haul. Mae'n amser galw'r Pawenlu! Stowaway penguins have scattered around Adventure Bay. Time to call the PAW Patrol. 
08:35Bach a Mawr Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade Bach to leave bees alone. 
08:50Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
09:00Peppa Mae Peppa a George yn y gwely pan ddaw Nain a Taid Mochyn i gael pryd o fwyd. Mae Nain yn dechrau adrodd stori amser gwely. Grandma begins to read Peppa and George a bedtime story. 
09:05Henri Helynt Ar drothwy pen-blwydd Mam mae Anti Gwen Gyfoethog yn mynd Henri a Prys Pwysig i siopa. Aunty Gwen takes Henri and Prys shopping as Mam's birthday approaches. 
09:20Twt Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chwarae gydag e. An unexpected guest arrives at the harbour, a friendly dolphin. 
09:30Loti Borloti Mae Nico yn cyfaddef wrth Loti Borloti ei fod yn teimlo'n euog ar l dweud celwydd wrth ffrindiau yn yr ysgol am swydd ei dad. Loti helps Nico tell the truth to his friends after he lied. 
09:40Cei Bach Mae'n noson y sioe, ac mae pawb yn penderfynu bod rhaid i'r sioe fynd yn ei blaen. It is the night of the long-awaited show, and the cast decides the show must go on. 
10:00Bing Mae Bing a Swla'n chwarae gm wibio gyda'u hoff deganau - Wil Bwni a Hipo Wini. Bing and Swla are playing a vooshing game with their favourite toys, Wil Bwni and Hipo Wini. 
10:10Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan. Bobi Jac goes on an orchard adventure and enjoys bouncing. 
10:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:30Syrcas Deithiol Dewi Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob! Dewi gives Bobo a blown-up balloon, which Bobo names Bob. 
10:40Llan-ar-goll-en Mae Mrs Tomos wedi penderfynu gadael Llan-ar-goll-en ac mae'r pentrefwyr yn torri eu calonnau. Mrs Tomos has decided to leave Llan-ar-goll-en and the villagers ar broken-hearted. 
10:55Ty Ml Mae pawb yn ceisio cael Mabli i ddweud ei gair cyntaf, a fyddan nhw'n llwyddo tybed? Everybody is trying to get Mabli to say her first word, but will they succeed? 
11:05Y Diwrnod Mawr O'r mat i'r llwyfan, perfformio yw bywyd Efa Haf. Ond a fydd hi'n cael gwireddu ei breuddwyd o fod yn Dywysoges Carnifal Caernarfon? Will Efa be crowned Carnival Princess of Caernarfon? 
11:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:30Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori dant Bolgi. The sun is setting so let's get ready for a story about Bolgi's tooth. 
11:40Amser Maith Maith yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pobl a'u Gerddi Gardd llawn dahlias; patsh sy'n denu bywyd gwyllt a gerddi godidog ym Mhenrhyn Gwyr. Dahlias in Llandudno Junction, a haven for wildlife in Llanelli and some wonderful gardens in Llanmadoc. [SL] 
12:30Heno Heno, bydd Manon Ogwen Parry yn galw mewn am sgwrs a chn, a byddwn ni'n cyfnewid dillad mewn noson Swisho yn y Fflint. Tonight, we'll be exchanging clothes at a Swishing Evening in Flint. 
13:00Straeon Harri Parri O Neuadd Rhoshirwaun - hanes damwain 'anffodus' Anemone, gwraig ddeunaw stn William Howarth yr Ymgymerwr. The audience of Rhoshirwaun hear all about Anemone's 'unfortunate' accident. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Shane James yn y gegin gydag awgrymiadau ar gyfer prydau cychwynnol ar gyfer diwrnod Nadolig. Shane James will be in the kitchen with suggestions for Christmas Day starters. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Mae Dai yn dychwelyd i hen gartref Wmffre'r Hendre, i gwrdd Steven John Williams sy'n ffermio a rhedeg busnes contractio yno. Dai revisits the home of Wmffre'r Hendre in Edern Penllyn. 
16:00Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
16:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Mali has a busy day with the Koala Brothers and friends. 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus. It's the day of the annual Mayor's Race! 
16:45Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Macs yn benderfynnol nad ydy o angen ffrindiau, felly mae Crinc yn dechre chwarae efo llinellau amser. Mae bob dim yn mynd yn ddryslyd iawn. What? Macs says he doesn't need friends! 
17:20Ci Da Yn y bennod yma bydd Dafydd a Neli'r ci yn cwrdd Hex y Ci heddlu a Major - ci talaf Cymru. This week, Dafydd and Neli meet Hex the Police dog and Major - Wales' tallest dog. 
17:40Kung Fu Panda Pan fydd Peng, ffrind Po, yn dychwelyd i Gwm Tangnefedd, mae pawb wrth eu bodd, heblaw Po. When Po's friend Peng returns to the Valley of Peace, everyone is excited, except Po. 
18:00Bwyd Epic Chris Gwyliwch Chris yn cychwyn y gyfres newydd gyda swper 'sizzling' bwyd mr mewn man bwyta cyfrinachol yn Ninas Dinlle. Chris kicks off the new series with a sizzling seafood supper. 
18:30New: Heno Heno, byddwn ni'n fyw yng Ngwyl y Synhwyrau yn Llandeilo, tra bod Sion Russell Jones yn galw mewn am sgwrs a chn. Tonight, we're live in Llandeilo for the Festival of Senses. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio: Y Bala v Airbus UK Gm fyw yn Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i'r Bala gwrdd ag Airbus UK. Cic gyntaf 8.00. A live JD Cymru Premier match as Bala Town meet Airbus UK. Kick off 8.00. 
22:00Orig Bydd Tara Bethan yn ein tywys ni ar daith i ddarganfod mwy am fywyd ei diweddar dad, y reslar Orig Williams. Tara Bethan takes a look back at the life of her late father, Orig Williams. 
23:00Cool Cymru Bydd pennod ola'r gyfres yn canolbwyntio ar y flwyddyn 2000 hyd heddiw. The last in the series focuses on the year 2000 to the present day; success for some and for others the end of an era. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Olobobs Beth sy'n digwydd ym myd yr Olobobs heddiw? What's happening in the Olobobs world today?