This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, May 23 2018

06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
06:25Guto Gwningen Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae pawb yn ceisio cael Mabli i ddweud ei gair cyntaf, a fyddan nhw'n llwyddo tybed? Everybody is trying to get Mabli to say her first word, but will they succeed? 
07:00Boj Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. My Clipaclop is picking apples in the orchard but gets stuck high in the tree. 
07:15Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci. In this programme "Heini" looks after a dog. 
07:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli ffrind arbennig ac annisgwyl iawn - eliffant. Wibli has a very special, very unexpected friend - an elephant! 
07:40Bing Mae ffrindiau Bing yn dod draw i gael parti cacen. Bing's friends are coming to his house for a cake party. 
07:50Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
08:00Cymylaubychain Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise? 
08:10Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn gwrdd nifer o gymeriadau gan gynnwys Gwen a Mair ac Elin sy'n bwyta llawer gormod o bwdin. Today, we are introduced to the folk song Gwen a Mair ac Elin. 
08:15Y Teulu Mawr Mae Tadcu a Mamgu am fynd Morus, Malan a Moc allan i'r wlad am y diwrnod. Protesting that he is too old for make believe games, Morus is forced to go on a day trip to the countryside. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
08:55Dwylo'r Enfys Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL] 
09:10Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
09:25Oli dan y Don Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sl. Mae Dyf yn dweud y dylen nhw dysgu hi sut i fyw ac yna ei rhoi hi nl yn ei chynefin. Beth and Oli find a sick young turtle. What should they do? 
09:35Nodi Mae'n rhaid i'r Sgitlod Bach ddysgu bod yn amyneddgar a deall ei fod yn werth aros am bethau. The Little Skittles need to learn patience and see that some things are worth waiting for. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort. When Heti leaves the farm for the day, the animals have fun while Jaff sleeps. 
10:15Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod. Bobi Jac and the Hamsternauts go on a space adventure and enjoy jumping. 
10:25Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechrau chwarae ac mae pethau yn mynd yn flr iawn. Morgan and Sionyn are helping Mari Grug to tidy up the shop. 
11:00123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn i siopa gyda'r rhif 5. Today we go shopping with the number 5. 
11:10Ti Fi a Cyw Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej. Children teach adults with fun filled games. Today Ffion's holding a garage sale and her mother's the main customer. 
11:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth siopa bwyd mewn archfarchnad. In this programme Heini is shopping for food at a supermarket. 
11:30Y Diwrnod Mawr Mae Lucy yn gofyn i Daloni Metcalfe a yw hi'n fodlon gwerthu cynnyrch y fferm yn ei siop. Lucy's family produce rugs from Jacob Sheep skins. Will Daloni Metcalfe be willing to sell them? 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Joel yn chwarae siop ac yn gwerthu bara a chacennau i'w Nanny a Granddad. Joel plays at being a baker and when Nanny and Grandad arrive, he sells them some bread and cakes. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Crwydro Cyflwynydd Sgorio, Morgan Jones, sy'n ymuno ag Iolo Williams ar gyfer taith gerdded o bentref Trefor. Morgan Jones joins Iolo Williams on a walking tour from Trefor. [SL] 
12:30Y Ty Arian Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Richards o Frithdir, ger Dolgellau i'r Ty Arian. The Richards family from Brithdir, near Dolgellau, try to get their finances back on track. 
13:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn cynhaeafu shibwns cynnar ar gyfer cawl blasus a Twm Elias yn crwydro'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Iwan harvests spring onions and Twm explores the National Botanic Garden. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Sgwrs yn y Clwb Llyfrau, mwy o'r gornel steil a mwy o gyngor bwyd a diod. More discussions in the Book Club, style tips and food and drink advice. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae tynged Gwyn Lloyd yn bwrw ei gysod dros Bengelli. Gwyn Lloyd's fate casts a shadow over Pengelli. 
15:30Tro Breizh Lyn Ebenezer Yn y rhaglen olaf, cawn gwrdd Michel Olivier, un o'r Sioni Winwns gwreiddiol. The journey ends in Rosko with Michel Olivier, who made a living as a Johnny Onions. First shown in 1997. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Teulu Mewn Bacpac, Digbi Draig, Do Re Mi Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Gydag Alwyn y Twyllodrus wedi cipio'r Sgril a Cneuan a Ffeuan ar goll, mae Igion yn mentro allan i chwilio amdanyn nhw. Alwyn has kidnapped Sgril and Cneuan and Ffeuan are missing. Help! 
17:25Lois yn erbyn Anni Dysgu chwarae hoci i gyda Rhys a Rebecca o Academi'r Cardiff Devils yw'r sialens y tro hwn. Anni and Lois learn to play ice hockey with Rhys and Rebecca from the Cardiff Devils' Academy. 
17:35Llond Ceg Byddwn yn darganfod beth yn union yw hawliau pobl ifanc ac yn troi atoch chi am eich barn a'ch cyngor defnyddiol. What rights do young people have? We'll be finding out today. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dibendraw Dilynwn wyddonwyr o Gymru wrth eu gwaith yn ceisio canfod atebion i'r cwestiwn sut y dechreuodd y bydysawd. 2014 series following Welsh scientists trying to find out how the universe began. 
18:30Mwy o Sgorio Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n rhoi'r byd pl-droed yn ei le. Y diweddaraf gan y timau cenedlaethol. Featuring Wales' national teams and a song from Hywel Pitts. 
19:00New: Heno Cawn glywed am gynhyrchiad 'West Side Sotry' gan fyfyrwyr Coleg Menai. News of a new production of West Side Story by students at Coleg Menai and Hywel Pitts performs a song. 
20:00Pobol y Cwm Mae Garry yn ceisio ei orau i guddio ei anaf ond mae'r boen yn ei glwyf yn gwaethygu. Garry tries his best to hide his injury but the pain in his wound is getting worse. 
20:25New: Wil ac Aeron: Taith Rwmania Yn rhaglen ola'r gyfres, mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw theulu o fugeiliaid cyntefig yng nghanol mynyddoedd y Maramures. The lads join primitive shepherds high in the Maramures mountains. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Elis James: Cic Lan yr Archif Mae Elis yn gofyn pam mae Cymru'n cael ei hystyried yn un o'r gwledydd lleiaf ffit yn y byd. Elis looks at how Welsh TV programmes have presented fitness over the decades. 
22:00Band Cymru 2018 Uchafbwyntiau'r gystadleuaeth eleni wrth i'r beirniaid gyflwyno'r perfformiadau disglair wnaeth argraff arnyn nhw. Highlights from the 2018 competition for brass, wind and jazz bands. 
23:00Llanifeiliaid Mae hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae nifer o'r pentrefwyr wedi codi eu pac ac ymlwybro draw i'r Brifwyl. It's Eisteddfod week and the villagers are off to the festival. 
23:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Gyda Ken Griffiths, asiant i'r sr yn Llundain cyn ei ymddeoliad, a Haydn Thomas, prifathro cyntaf Ysgol Glan Clwyd. Ken Griffiths talks of his friendship with Sophia Loren and Carlo Ponti. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out where worms live in this week's episode.