This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, October 16 2018

06:00Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn s?l yn ei wely ar ?l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero has to save Ocido from a falling comet and make sure that Mayor Oci has his bath as usual. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
06:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo. Igam Ogam discovers that if you have a minor injury you can get someone to kiss it better. 
07:00Y Teulu Mawr A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. Malan becomes frustrated when Modlen won't give her any peace. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30New: Olobobs Mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig! Giant rocks appear all over the forest! 
07:35Patr?l Pawennau Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref. A baby bat creates havoc about town. 
07:50New: Sam T?n Tybed pwy sydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw? Wonder who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
08:00Da 'Di Dona Mae Dona yn mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah. Dona goes to work as a radio presenter with Sarah. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jir?ff. Monkey and the children learn to stretch their necks and walk around like Giraffe. 
08:20Ahoi! Heddiw m?r-ladron o Ysgol Cwmbr?n sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Cwmbr?n join Ban Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Mae'r wylan yn drysu Gwil a Celfin yn l?n. Another seagull lands in the harbour and it looks a lot like Gwil! 
08:55Octonots Mae dreigiau m?r yn gwneud difrod i riffiau cwrel ym M?r yr Iwerydd felly mae'n rhaid mynd ? nhw yn ?l i'w cartref yn y M?r Tawel. Invasive lionfish harm coral reefs in the Atlantic Ocean. 
09:05Tili a'i ffrindiau Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Arthur finds himself a pet - a small rock! His friends choose pets too and then they have a pet party. 
09:20Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
09:45Pentre Bach Mae Bili yn ceisio creu argraff ar ei gariad newydd drwy droi ei hun yn fand un dyn. Bili tries to impress his new girlfriend by turning himself into a one man band. 
10:00Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans. Cyw is rushed to hospital in an ambulance. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dymhorau Ocido. Blero rockets into space and a mischievous Blero sends Ocido's seasons into chaos. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play humming. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud! Igam Ogam tries to get rid of an unwanted gift from Deryn without success. 
11:00Y Teulu Mawr O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop iddo. Realising that Mr Blin has never been on holiday, the children offer to run the shop for him. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Olobobs Mae'r ?g ar Sgodyn Mawr druan felly mae'r Olobobs yn creu Pigyn iddi, sy'n ei helpu i dawelu. When Big Fish has hiccups the Olobobs make her Prickle, who encourages her to keep calm. 
11:35Patr?l Pawennau Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y tr?n, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof i chwilio amdani! Mabli the monkey escapes from her cage on the train and must be found! 
11:50Sam T?n Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw? We need to keep limber and fit, but who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Tremarchog Ar fferm Ynys Deullyn yn Nhremarchog, Gogledd Sir Benfro y bydd Brychan Llyr a Rhian Parry yr wythnos hon. Today's programmes looks at field names on Ynys Deullyn farm in St Nicholas, Pembs. [SL] 
12:30Trysorau'r Teulu Yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder sy'n edrych ar drysorau teulu a'u gwerth. Experts John Rees and Yvonne Holder are on a mission to look for the family treasures of Wales. 
13:30Hywel Ddoe a Heddiw Bydd Hywel yng nghwmni aelod o fand roc a r?l o'r saithdegau John Gwynne a chaiff sgwrs ?'r crefftwr mentrus Ieuan Rees. Hywel talks to John Gwynne, craftsman Ieuan Rees and Elen ap Robert. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn agor drysau'r cwpwrdd dillad a bydd Trystan Davies yn rhannu ei gyngor cymorth cyntaf. Today, Huw Fash will open the doors of the clothes cupboard. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Yn y rhaglen gyntaf, fe fyddwn yn ymweld ? Chwmni Morgan Evans a sefydlwyd yn y Gaerwen, Sir F?n ar ddechrau'r 1960au. This series visits an auctioneers in Anglesey. 
15:30Cerdded y Llinell Ypres - Messines. Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards walk along the trenches of the Great War. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Sbarc 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Beti angen sbectol er mwyn gweld beth mae hi'n ei wneud ac mae Macs a Crinc yn penderfynu helpu. Beti needs spectacles in order to see what she's doing. Macs and Crinc decide to help! 
17:15SpynjBob Pantsgw?r A fydd SpynjBob yn anghofio am ei ffrindiau ym Mhant y Bicini pan fo trigolion y ddinas yn ei benodi'n faer y dref? Will SpongeBob forsake his friends for fame and fortune in New Kelp City? 
17:30Cog1nio Y rownd gynderfynol - gallwch chi flasu'r tensiwn nawr bod y wobr fawr mor agos. The semi-final - you can taste the tension now with the big prize so close. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:10Ralio+ Cawn olwg ar dreialon motorbeics yn 6ed rownd pencampwriaeth treialon motorbeics Prydain. A focus on motorbike trials at the 6th round of the British Motorbike Trials championship. 
18:35Rownd a Rownd Mae Mathew dal mewn sioc am berthynas ei dad a Lowri, ac mae ganddo gwestiynau i Philip. Mathew is still in shock about his father and Lowri's relationship, and he has questions for Philip. 
19:00New: Heno Heno, byddwn yn nodi 150 mlynedd yr RNIB. Hefyd, cawn hanes sioe Breuddwydio Cae'r Nos: Chwedl o Gymru. Tonight, we'll be marking 150 years of the RNIB. 
19:25Gweriniaeth Iwerddon v Cymru Gem b?l droed fyw rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru o Stadiwm Aviva, Dulyn. Cic gyntaf 7.45. Republic of Ireland play Wales in a live match from Aviva Stadium, Dublin. Kick-off 7.45. 
22:00Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Guto Harri sy'n holi rhai o ffigyrau dylanwadol gwleidyddiaeth ar gyfnod cyffrous yng ngwleidyddiaeth Cymru. Guto Harri interviews some of the most influential people in the political arena. 
22:35Cymru Ddu Hanes cymunedau croenddu Cymru o gyfnod Oes Victoria hyd at ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. The black communities of Wales from the Victorian Age to the end of the First World War. 
23:35Elis James: Cic Lan yr Archif Menter arbennig Saffari Cymreig Sir Gaerfyrddin 1974 a chyflwynydd plant yn crwydro'n noeth rownd Euro Disney. A 1974 Welsh Safari and a naked children's presenter in Euro Disney. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul yn edrych ymlaen at gystadlu. It's the day of the local Show and Heti and the animals are getting ready to compete.