This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, September 19 2020

06:00Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
06:10Bing Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach. During Bing's bedtime routine he wees on his blanket and it's too wet to wash and dry before bed. Oh dear! 
06:20Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:25Cei Bach Mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael pawb i lawr yn y diwedd. Mari learns that sometimes it is better to say "no" than let people down. 
06:40Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
06:55Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
07:05Twt Beth yw dawns yr 'hwyliau cyd-hwylio'? Mae Lewis y Goleudy ar fin darganfod sut beth yw'r ddawns arbennig hon! Lewis the lighthouse learns about the synchronised sailing dance. 
07:20Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:35Sion y Chef Mae Sinema Sbonc yn digwydd ar sgwr Pentre Braf, ond mae peiriant gwneud popgorn Jac Js yn difa'r sgrn, a'r hwyl ar ben - am y tro. Jac Js' popcorn maker ruins the kids' favourite film! 
07:45Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
08:00Siwrne Ni Mae Dyfan wrthi'n gwneud gwaith pwysig yn cludo pecynnau bwyd i'w banc Bwyd lleol, Glanaman. Dyfan is on an important journey, delivering food parcels for his local food bank in Glanaman. 
08:05Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Dai yn cael bwlb i'w dyfu. Wrth ei roi yn ei focs bwyd, mae'n sylweddoli ymhen amser fod ei fwlb yn hoff o frechdanau Beti. Dave is given a bulb to grow, but soon strange things happen! 
08:15Potsh Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh wrth gwrs! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
08:35Kung Fu Panda Wedi i'r heddlu lleol wahardd Kung Fu, mae Po yn ymladd troseddwyr y tu l i fasg. When Kung Fu is outlawed by the local police, Po becomes a masked hero to fight crime. 
09:00Y Doniolis Y tro hwn, mae Luigi yn perswadio Louie i aros dros nos ym mhlas Cwm Doniol, sy'n llawn ysbrydion. This time, Luigi persuades Louie to stay overnight at Cwm Doniol's haunted house. 
09:10FM Mae Tesni a Betsan yn mynd ben ben 'i gilydd i ennill y ras i fod yn llywydd y cyngor ysgol. Tesni and Betsan compete to be president of the school council but Miss Dearth has her own ideas 
09:35SeliGo Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Y tro hwn... mae 'na ddaeargryn yn digwydd! Slapstick series. This time, there's an earthquake! 
09:40Dreigiau: Marchogion Berc Mae Llwydni yn cael ei frathu gan Scrochan ar ei ben l! Llwydni is bitten on the bottom by Scrochan! 
10:00Priodas Pum Mil: Goreuon Cyfle i fwynhau priodasau cyfres 2 Priodas Pum Mil yn y gyfres arbennig yma. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford take a look back over the second series of Priodas Pum Mil. [SL] 
11:00Y Sioe Fwyd Cyfres sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio. Yn ymuno 'r bois y tro hwn fydd un o gyflwynwyr ar-lein Hansh, Ameer Rana. Online presenter, Ameer Rana joins them in the kitchen today. [SL] 
11:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:00Adre Y tro hwn, cawn ymweld chartref y cyn chwaraewr rygbi Brynmor Williams, a fu'n chwarae i'r Llewod a dros Gymru. We visit former Lions and Wales rugby player, Brynmor Williams' home. [SL] 
12:30Pobol y Rhondda Sin Tomos Owen sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o luniau trawiadol o'r cwm. Sin Tomos Owen travels through the Rhondda painting pictures along the way. [SL] 
13:00Y Fets Mae bywyd dyddiol y practis yn newid wrth i Covid 19 waethygu. Gyda'r ysbytai milfeddygol yn cau mae Kate yn gorfod mentro ar lawdriniaeth fawr. Life in the practice changes due to Covid 19. [SL] 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 20 Bydd y ras am y crys melyn yn cael ei phenderfynu gyda gwthiad mawr i fyny La Planche des Belles Filles. The race is decided with a gruelling time trial up La Planche des Belles Filles. 
17:20Dros Gymru Meirion MacIntyre Huws sy'n sn am yr ardal lle cafodd ei fagu, gogledd Orllewin Cymru. Poet Merion MacIntyre Huws sings the praises of north West Wales in a poem. 
17:30Sgorio: Hwlffordd v Y Drenewydd Darllediad byw o'r gm bl-droed rhwng Hwlffordd a'r Drenewydd yn Uwch Gynghrair Cymru Premier JD. Live coverage of Haverfordwest v Newtown. English commentary available. KO 5.45pm. 
19:45New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
20:00Cwpan Her Ewrop: Toulon v Scarlets Darllediad byw o'r gm rhwng Toulon a Scarlets yn rownd yr wyth olaf Cwpan Her Ewrop, yn y Stade Felix Mayol. Live coverage of Toulon v Scarlets in the European Challenge Cup. KO 8.15pm. 
22:25Seiclo: Tour de France: Cymal 20 Uchafbwyntiau'r diwrnod o'r Tour de France. The day's highlights from the Tour de France. 
23:00Cwpan Her Ewrop: Bryste v Dreigiau Uchafbwyntiau o'r gm rygbi rhwng Bryste a'r Dreigiau yn rownd yr wyth olaf Cwpan Her Ewrop. Highlights from Bristol Bears v Dragons in the quarter finals of the European Challenge Cup. 
00:00'Run Sbit Mae Caren yn hynod bryderus cyn ymddangosiad tebygwyr John ac Alun ar raglen deledu byw. Caren is seriously worried ahead of John and Alun's appearance on a live television programme. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Timpo Mae'n mynd i lawio ac mae'r Offer Olwyn allan rl cael eu paentio, ond mae llawr y Garej wedi ei baentio hefyd: beth i wneud? It's about to rain and the newly painted Vehi-Tools are outside!