This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, May 25 2020

06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
06:05Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn ymweld ag Efa - sydd yn byw ar fferm hyfryd yng Nghwmpenanner. Heulwen visits Efa - who lives on a farm in Cwmpenanner. The series using Welsh Makaton signing. [SL] 
06:20Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
06:30Cei Bach Mae pawb yn cyd-dynnu i baratoi ystafell arbennig ar gyfer ymwelydd anghyffredin yng Ngwesty Glan y Don. The neighbours rush over to help Mari prepare for an unusual guest at Glan y Don. 
06:45Sam Tn Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! Norman gets into trouble trying to fish money out of the wishing well when he wants a new skateboard. 
06:55Ty Ml Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna? Morgan and Maldwyn go camping with Dadi, but something frightens them. 
07:00Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up! 
07:15Timpo Mae glaw yn dod a'r gm i ben, ond mae Bo, Jo a Mo am chwarae Po Bl ac mae Pili Po mewn byd yn gwarchod y Po Bach! Rain stops play when Bo, Jo and Mo want a game of odd ball. 
07:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Dewch i ymuno Ben a Mali yn eu byd bach o hud. Join Ben and Mali in their magical world. 
07:35Llan-ar-goll-en Mae Tara ac Abracadebra'n herio'i gilydd i greu steil gwallt trawiadol i Mrs Tomos. Tara and Abracadebra challenge each other to create a stunning hairstyle for Mrs Tomos. 
07:50Sion y Chef Mae Magi'n benderfynol o wneud ei blawd ei hun drwy gael y felin i weithio unwaith eto ond mae drn Jac Js yn gwneud smonach o bethau. Today, Magi's determined to make her own bread! 
08:00Peppa Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael trafferth yn penderfynu beth i'w daflu. Peppa and George are helping Gran and Grandad to clear the attic. 
08:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
08:15Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
08:25Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television. 
08:40Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act. 
08:50Caru Canu Y tro hwn mae "Un a Dwy a Thair" yn gn sy'n ymarfer cyfri i ddeg. This time the song "Un a Dwy a Thair" helps practice counting to ten. 
08:55Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pl-droed yn y ty. The Little Princess learns why she shouldn't play football indoors. 
09:05Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
09:15Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
09:30Straeon Ty Pen Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffan Rhodri tells the story of a scarecrow with a list of things he wants to do on his day off. 
09:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mr. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
10:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd 'r ci am dro ar y traeth. Heulwen finds Heti walking the dog on the beach. There are many fun things to see at the seaside, from shells to driftwood [SL] 
10:20Cymylaubychain Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae trn, ond mae eu bryd ar yrru trn stm go iawn. Ffwffa and Bobo love playing trains, but what they'd really like to do is drive the cloudy train. 
10:30Cei Bach Un o hoff gymeriadau Cei Bach, yn ddi-os, yw Huwi Stomp. Ond un diwrnod, mae Huwi Stomp yn mynd ar goll - neu ydy e? Huwi Stomp is nowhere to be seen. Has he gone missing? 
10:45Sam Tn Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro. Jams and Sara are very competitive, and cause trouble on a nature trail. 
10:55Ty Ml Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pwy tybed? It's an important day at school, and there will be a special visitor, but who? 
11:00Jen a Jim Pob Dim Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gm o bl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to playing a game of football with Jim but they need to create two goals exactly the same size. 
11:15Timpo Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in Timpo's world today? 
11:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn mynd i lan y mr ac mae Mali yn defnyddio ei phwerau hud - er bod Mistar Coblyn wedi dweud wrthi beidio. Mali joins Ben and his family on an elf trip to the seaside. 
11:35Llan-ar-goll-en Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. There's a chameleon on the loose in Llan-ar-goll-en. 
11:45Sion y Chef Mae Mama Polenta'n ceisio gwella annwyd Sin ond weithiau, cadw pethau'n syml sy' ore. Mama Polenta tries to cure Sin's cold but sometimes the simplest solutions are the best. 
12:00Caeau Cymru Dyddiaduron William Bulkeley sy'n cofnodi bywyd cefn gwlad yn Sir Fn yn y 18fed ganrif. How William Bulkeley's 18th century diaries reveal fascinating facts about the Anglesey countryside. [SL] 
12:30Eisteddfod T 2020 Ar drothwy Eisteddfod T Heledd Cynwal sy'n edrych ymlaen at wythnos llawn digwyddiadau, gweithgareddau a chystadlu. We look forward to a week packed with events, activities and competitions. 
13:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar ddiwrnod cyntaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the first day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
16:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal ar ddiwrnod cyntaf yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed- Join us on the first day of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
18:00Gwlad Moc Hel atgofion a thrafod amaeth a bywyd cefn gwlad yng ngwmni Moc Morgan. Moc Morgan meets Eifion Davies, Newcastle Emlyn; Martha Morgan, Tregaron and Gwenno Pugh, 2013 Fferm Ffactor winner. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:45New: 24 Awr Cwrddwn Gwyneth Longworth sy'n gobeithio cael ei hyder yn l yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau heriol yn ei bywyd. We follow people going through a significant 24 hours in their life. 
20:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 1 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Highlights of day 1 of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Y Ty Rygbi Sut mae'n harwyr rygbi yn llenwi eu hamser yn ystod cyfnod Cofid 19? Y cyflwynydd rygbi Rhys ap William sy'n ffeindio allan. Latest from the rugby world during lockdown with Rhys ap William. 
22:00Dyddiau Da: Cymru v Lloegr 2013 Uchafbwyntiau gm terfynol Cymru Dan 20 yn erbyn Lloegr o bencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd Dan 20. Highlights from the Wales v England final from the Rugby U20 World Cup championship 2013. 
23:00Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 1 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Highlights of day 1 of the first ever virtual televised Eisteddfod. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Swla, Pando a Bing yn darganfod nyth aderyn yn eu ty bach twt ond yn sylweddoli nad ydynt i gyd yn gallu bod yno'r un pryd. Sula, Pando & Bing find a bird's nest in their playhouse.