This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Saturday, August 17 2019

06:00Bing Mae Bing yn chwarae yn yr ardd pan mae'n gweld ei gysgod. Bing is playing in the garden when he sees his shadow. 
06:10Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Cwmbrn sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Cwmbrn join Ban Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
06:30Guto Gwningen Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure. 
06:45Dwylo'r Enfys Ymunwch Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL] 
07:00Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
07:05Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It's the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nl i gysgu. Monkey finds out how the cockerel flaps his wings and crows in the morning. 
07:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:45Gwdihw Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld chrwbanod. We'll meet Ynyr's sheepdog and the vet checks up on some tortoises. 
08:00Cath-Od Mae Macs yn teimlo'n ansicr a'n poeni fod Beti'n talu gormod o sylw i gathod ar y rhyngrhwyd. Macs is feeling insecure and worried that Beti's paying too much attention to cats on the web. 
08:10Ben 10 Mae Cen Cnaf yn daer i gael yr Omnitrix yn l ac mae'n anfon 3 aliwn i'r Ddaear i geisio ei chael yn ei hl. Cen Cnaf is desperate to retrieve his Omnitrix and he sends 3 aliens to find it. 
08:35Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae Dewi yn amau bod 'na rywun yn ceisio mewnforio crwyn neidr neu grocodeil. Dewi suspects that a local man is importing snake and crocodile skins from Ireland and searches a car. 
08:45Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
09:15Y Brodyr Adrenalini Mae bywyd ar y fferm yn anodd i'r Brodyr. O ganlyniad caiff un ohonyn nhw ei fabwysiadu gan ffermwyr lleol sydd ddim yn hanner call! A mad local farmer offers to adopt one of the brothers. 
09:20Ysbyty Hospital Mae'r bos wedi gadael rhestr o dasgau i'r criw eu cyflawni tra ei fod i ffwrdd. The Boss has left a list of tasks for the gang to complete while he is away but they aren't happy. 
09:40Kung Fu Panda Ar l i Shiffw frifo'i gefn, diolch i Po, mae'r panda'n gorfod gweithredu fel meistr y Palas Gwyrdd pan ddaw ymwelydd pwysig heibio. Po has to stand in as the master of the Jade Palace. 
10:00Y Fets Mae Bingo'r ci wedi gweithio i'r fyddin yn rhai o wledydd perygla'r byd, gan gynnwys Afghanistan - ond beth sydd ganddo yn ei stumog? A brave forces dog is treated for stomach pains. [SL] 
11:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer. [SL] 
11:30Gohebwyr: Jason Mohammad Taith Jason Mohammad i Byramid y Grisiau yn yr Aifft i ddilyn arbenigwyr sy'n ceisio achub y pyramid cyntaf oll rhag dymchwel. Welsh experts try to save the Step Pyramid from collapse. [SL] 
12:30Y Castell Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell, yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Three-part series. Jon Gower traces the history of the Castle, here in Wales and across Europe. [SL] 
13:30Bois y Pizza Mae'n amser i gystadlu yng nghystadleuaeth pizza fwya'r byd, y Campionato Mondiale della Pizza yn yr Eidal. In the final episode, the boys face the judges at the World Pizza Championships. [SL] 
14:00Her yr Hinsawdd Yr Athro Siwan Davies sy'n ymchwilio i'r newid hinsawdd presennol wrth ymweld 'r Ynys Las. New five-part series looking at climate change as Prof Siwan Davies visits Greenland. [SL] 
14:30Cegin Bryn: Moron Moron fydd y cynhwysyn hollbwysig heddiw. Vegetables take centre stage in this series of Cegin Bryn, and carrots come under the spotlight today. [SL] 
15:00Ffasiwn Mecanic Cyfres newydd yn dilyn y model Dylan Garner wrth iddo geisio dod o hyd i'r mecanic delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant. Ten mechanics compete for a chance to become a model. [SL] 
15:30Codi Hwyl: Yr Alban Bwriad Dilwyn a John yw hwylio'r Mystique o amgylch Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban. A fyddan nhw'n cyrraedd Yr Alban o gwbl? John & Dilwyn plan to sail in Scotland. Will they make it? [SL] 
16:00Ar Werth Cyfres yn dilyn rhai o werthwyr tai mwyaf lliwgar Cymru wrth eu gwaith. What's it like to be an estate agent? A series following some of Wales' most colourful estate agents at work. [SL] 
16:30Doctoriaid Yfory Cyfle arall i weld y gyfres yn dilyn myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wrth iddynt hyfforddi i fod yn feddygon. Another chance to see the series following medical students in Cardiff. [SL] 
17:00Cynefin Cwmystwyth sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen wrth iddyn nhw chwilio am straeon cudd a hanesion difyr. The crew explore Cwmystwyth and its interesting stories. 
17:55Fferm Ffactor: Selebs Am y tro cynta' erioed ar Fferm Ffactor mae timau o selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol (ail-ddangosiad). For the first time ever teams of celebrities are let loose on the farm! (rpt) 
18:50Sion a Sin Yn anelu at ennill y jacpot o 1000, mae Daniel Sajko a Sioned Alaw Hughes ac Alwyn ac Awen Evans. Teachers Daniel Sajko and Sioned Alaw Hughes and farmers Alwyn and Awen Evans compete. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30Rygbi Dan 18: Ffrainc v Cymru Gm brawf Cymru Dan 18 yn erbyn Ffrainc Dan 18 yng nghwmni'r sylwebwyr Owain Gwynedd a Steff Hughes. Wales U18 test match against France U18 with commentators Owain Gwynedd and Steff Hughes. 
20:00Aur y Noson Lawen Ym 1982, wrth lansio S4C, gwelwyd cyfres Noson Lawen ar y teledu am y tro cyntaf hefyd. Cawn gipolwg dros 30 mlynedd o lawenydd! We take a look back over 30 years of the Noson Lawen series. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Ffilmiau byr gydag amryw gymeriadau a straeon, yn dathlu ein gm genedlaethol. Short films with a variety of people and stories celebrating our national game. This time, with Alun Wyn Bevan. 
21:00New: Maggi Noggi yn yr Eisteddfod Mae Maggi Noggi nl wrth iddi roi blas direidus o'i hamser yn busnesa ymhob twll a chornel o'r Steddfod yn Llanrwst. Maggi Noggi is back as she explores the National Eisteddfod in Llanrwst. 
21:30Deuawdau Rhys Meirion Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn canu gyda Rhys Meirion. Rhys Meirion is joined by Cardiff-born folk singer Frank Hennessy. 
22:30Gwerthu Allan Noel James a Gary Slaymaker sy'n perfformio stand up yng Nghlwb Comedi Y Glee yng Nghaerdydd heno. Noel James and Gary Slaymaker perform stand up in the Glee Club, Cardiff. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:30Nigel Owens: Wyt ti'n Gm? Bydd Robin Ceiriog yn cael diwrnod o waith tra gwahanol i'r arfer ar set Rownd a Rownd a bydd Anti Karen yn cael ymweliad annisgwyl gan y cyngor. Nightmares for Robin Ceiriog and Anti Karen. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Pan aiff Peppa i aros dros nos yn nhy Sara Sebra efo Siwsi'r Ddafad, Beca Bwni, Cadi Cath ac Elin Eliffant, mae'r merched yn llawn cyffro ac yn methu cysgu. Peppa goes on a sleepover.