This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, April 19 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. This week we join Dona as she plants bulbs in the garden. 
06:15Tili a'i ffrindiau Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Tili gets fed up when she and Fflur dress up like princesses. The boys seem to get all the fun being knights. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwyrnu yw e! Igam Ogam is puzzled by a strange rumbling breeze that turns out to be someone snoring! 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
07:15Y Diwrnod Mawr Mae Ela'n mwynhau diwrnod ar y trampolinau sydd wedi eu gosod mewn ogofau ym Mlaenau Ffestiniog. Ela enjoys a day on the trampolines in the old slate caverns in Blaenau Ffestiniog. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud ? hi. Ond yna, mae'n gweld cynffon Paun. Monkey thinks he has the best tail in the world until he sees Peacock's. 
07:35Peppa Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod. Doctor Bochdew is rushed off her feet when nearly all the animals need her help. 
07:45New: Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Holi Hana Mae Ffion y broga'n colli ei ffrindiau i gyd achos ei bod yn palu celwyddau. Ffion the Frog is fast losing all her friends because she tells lies all the time. 
08:10New: Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori Plwmp a'r trymped. Story time is a magical time, and today's story is about Plwmp and his trumpet. 
08:15Boj Pan mae Daniel yn torri roced Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Boj helps when Daniel breaks Carwyn's toy rocket. 
08:25Abadas Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'g?m y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair? Today's word is 'scales'. Who will be chosen to look for it? 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris am dreulio diwrnod yn Nhy'r Bla Bla Blewog lle mae popeth yn daclus ac yn l?n, yn wahanol i'w ffatri ef. Boris wants to spend a day at the Hairies' house where everything is tidy. 
08:50Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mali, Ben and their friends find a broken toy robot. Mali fixes it with magic, but the robot does not behave as they thought it would. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat discovers rain and how to stay dry. 
09:30Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of Sali and her discovery of who or what is behind her stolen socks. 
09:40Cei Bach Mae Buddug yn penderfynu y dylai pawb yng Nghei Bach ddod at ei gilydd i berfformio sioe arbennig. Buddug decides that the people of Cei Bach should come together to perform a special show. 
10:00Dona Direidi Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno ? hi yn ei hystafell wely binc. Dona Direidi's famous cousin Rapsgaliwn joins her in her pink bedroom. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop. Arthur is feeling sleepy but is determined to see the full moon. How will the friends ensure that he sees it? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Druan o Igam Ogam mae'n dioddef o'r ig ac mae'n methu stopio. Igam Ogam has the hiccups and can't stop. Her friends try to help her in different ways but nothing seems to work. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
11:15Y Diwrnod Mawr Mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw. On Noa's big day, he and his cousin will be christened in church. 
11:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cath yn chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda Mwnci a'r plant. Monkey learns to balance like Cat and walk along the narrow edge of a bale of straw. 
11:35Peppa Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wedi ei godi yn yr ardd. Endaf Ebol pretends he is a proper cowboy telling everyone stories in the garden. 
11:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Straeon y Ffin Ardal y Trallwng sy'n mynd ? bryd Gareth Potter ar ei daith ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gareth Potter continues his journey along the Wales-England border arriving in Welshpool. [SL] 
12:30FFIT Cymru Sut aeth yr wythnos gyntaf ers dechrau cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru? The start of the journey for the Leaders, Leon, Mathew, Catherine, Judith and Nic. How did the first week go? 2/8 
13:30Sion a Si?n Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n cyfarfod dau gwpl o Gaerdydd a Phontarddulais. Wyn and Sarah from Cardiff compete against Kay and Iwan from Pontarddulais for the chance to win ?1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Tips steilio gan Huw Fash, cyngor meddygol a hanes sioe gerdd newydd. Style tips, medical advice and news of a new musical by Eric Jones and Nan Lewis. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05O Gymru Fach - Siapan Mae Steffan Rhodri'n ymweld ? Siapan gan alw mewn siop sy'n gwerthu dillad a chlustogau o frethyn Cymreig. Actor Steffan Rhodri visits Japan and follows the trail of Welsh products. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc M?r Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:15New: Tref a Tryst Ymunwch ? Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Bydd cyfle i ti ffonio i mewn i geisio ennill gwobr wych. Join Tref, the mischievous dog, and his friend Trystan. 
17:45Edi Wyn Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc! Edi Wyn and his friends create havoc in a grown-up world! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ar Werth Adeilad eiconig yng Nghaernarfon; arwethiant yng Nghaerdydd a chartref 9 ystafell wely yn Aberteifi. An iconic building in Caernarfon and a nine-bedroomed home in Cardigan. Last in series. 
18:30Rownd a Rownd Ar ?l cael ei ddal yn y gwesty, mae Mathew yn wynebu diwrnod anodd wrth i fwy o bobl ddod i wybod am ei frad. Mathew faces a difficult day as more people hear about his betrayal. 
19:00New: Heno Byddwn yn sgwrsio gyda Steffan Harri, seren y sioe gerdd Shrek ac yn ymuno ? thrigolion Hwlffordd ar gyfer gorymdaith Dydd Gwyl Dewi hwyr! A chat to Steffan Harri, star of Shrek the Musical. 
19:30Pobol y Cwm Mae dyled Hannah a Chester yn dechrau creu rhwyg yn eu perthynas. Mae DJ yn ceisio perswadio ffrind i ddychwelyd i'r cwm. Hannah and Chester's debt takes its toll on their relationship. 
20:00New: Y Ty Arian Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. New show putting family finances under the spotlight. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Cwymp Yr Ymerodraethau Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen. Hywel Williams explores the fall of the Spanish Empire. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Y ddeuawd sylwebu eiconig Nic Parry a Malcolm Allen sy'n ymuno ? Dylan Ebenezer a rhoddir sylw i Portsmouth a Wrecsam a'r ymdrech i gael dyrchafiad. Featuring Wrexham's push for promotion. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed.