This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, September 18 2020

01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sam Tn Mae rhywun ar goll yn yr ogofau... pwy sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? Someone is lost in the caves... so who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
06:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
06:20Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
06:35Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Bing Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Bing and Swla head off for a picnic at the paddling pool but when they get there, there is no water in it. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
07:40Deian a Loli ac Antur yr Atig Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
08:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud papur. Rapsgaliwn will be visiting a craft centre in this episode to discover how paper is made. 
08:15Digbi Draig Mae Digbi'n gadael pr o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Digbi accidentally lets out a pair of Betsi's wings and decides to get them back before she finds out. 
08:25Oli Wyn Mae trn stm Dyffryn Rheidol ar fin mynd allan am y tro cynta' ers y gaeaf. Sut mae paratoi ar gyfer y daith? Preparing for the first trip of the season on the Vale of Rheidol steam train. 
08:35Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
08:40Bach a Mawr Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard? 
08:55Peppa Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Peppa and George visit Mistar Llwynog's Shop to buy Nain and Taid an anniversary present. 
09:00Henri Helynt Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd! The family decides to go 'green' - but not if Henri has his way! 
09:15Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:30Sion y Chef Mae Mama Polenta a Sam yn cystadlu i weld pwy gall greu'r saws pasta gore, ond saws basil Izzy sy'n curo'r ddau. Mama Polenta and Sam Spratt agree to a pasta sauce cook-off. 
09:45Loti Borloti Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Loti helps Joni get along with his baby sister and realise the importance of his role as big brother. 
10:00Sam Tn Mae na banig mewn parti yn y pentref... ac fe fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy! There's panic at a party, and someone somewhere will need Fireman Sam's help in Pontypandy today! 
10:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
10:20Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
10:30Jen a Jim Pob Dim Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal? 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Mali has a busy day with the Koala Brothers and friends. 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Bing Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's harder than it looks but he finds lots of other hoopy games as he tries. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. A science series with Tudur Phillips - the theme of this programme is electricity. 
11:25Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatd i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus. The Little Princess is allowed to build a den in the castle as long as it is kept tidy 
11:40Deian a Loli a Gwlad y Pethau Coll Mae'n argyfwng yn nhy Deian a Loli - mae Loli wedi colli modrwy briodas Mam! Does dim amdani ond chwilio! Alas, a crisis in Deian and Loli's house: Loli's lost her Mother's wedding ring! 
12:00Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n cael cipolwg ar erddi Delyth O'Rourke yn Brynaman, Eleri a Robin Gwyndaf yng Nghaerdydd a Gwilym a Sally Davies yn Ynys Mon. Gardens in Brynaman, Cardiff and Anglesey. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 19 Bydd heddiw yn gyfle prin i'r gwibwyr osod eu stamp ar y ras. Today will be a rare opportunity for the sprinters to claim the headlines. 
16:50Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:55Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi yn ymarfer i fod yn 'Siwpyr Arwr' ac mae'n 'achub' Dilwen. Gwboi is practising to be a 'Superhero' and 'saves' Dilwen. 
17:20SeliGo Cyfres slapstic. Mae'r criw dwl yn ceisio stacio popeth i fyny er mwyn cyrraedd uchder y ffa jeli! The silly crew try stacking a number of things up to reach the height of the jelly beans! 
17:25Pwy Geith y Gig Dyma gyflwyno band newydd 'Pwy Geith y Gig?' yn perfformio am y tro cyntaf erioed o flaen cynulleidfa fyw Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro! The new band perform for the first time! 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Cledrau Coll Cerdded yr hen reilffordd o dref Caerfyrddin i Gastell Newydd Emlyn. A walk along the old railway from Carmarthen to Newcastle Emlyn. 
18:30Garddio a Mwy Y tro hwn: Iwan sy'n dangos sut mae'r coed cyll ym Mhont y Twr yn dod ymlaen, Sioned sy'n creu trefniant hyfryd o flodau sych, a chip ar ardd lloer Meinir. Flowers, veg & life's good stuff. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
20:25New: Natur a Ni Ar stad Garreglwyd, Ynys Mon, mi fydd Morgan Jones yn rhyfeddu ar fyd natur yng nghwmni ei westeion. Morgan Jones discovers the wonders of nature in the company of his guests. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Noson Lawen Aeron Pughe yn cyflwyno gwledd o adloniant. With Wil Tn, Rhian Lois, Elgan Llyr Thomas, folk group Alaw, Elen Pencwm, Lynwen Haf Roberts, Ysgol Bro Ddyfi Boys Choir & Celyn Cerdd Dant Trio. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 19 Uchafbwyntiau'r diwrnod o'r Tour de France. The day's highlights from the Tour de France. 
22:35Hyd y Pwrs Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb! Join Iwan John and his friends in this half hour of comedy, poking fun at everyone including S4C! 
23:05Corau Rhys Meirion Cawn weld sut mae criw o gyn-filwyr yn dod yn agosach at ei gilydd ac yn profi'r frawdoliaeth o gyd-ganu mewn cr. We see how a group of former soldiers forge friendships through singing. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost?