This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, June 2 2020

06:00Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon. 
06:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cn Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Bach a Mawr Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach! Keep your head down when Big and Small decide to take a photograph for Small's scrapbook! 
06:45Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y bydd e wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod. Blero has to save the day before a volcano erupts. 
07:00Oli Wyn Trn Bach yr Wyddfa yw un o atyniadau mwya' poblogaidd Cymru, ac mae Oli Wyn yn cael cyfle i fusnesu! The Snowdonia Mountain Railway is one of Wales' biggest attractions: Oli takes a peek! 
07:05Octonots Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud swn mawr, syfrdanol. The Octonauts and the Snapping Shrimp. 
07:15Nico Ng Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar l ei bl mor gyflym phosib.Nico tries to impress Menna by chasing his ball as fast as he can and showing off. 
07:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb. The Little Princess wants to do things on her own without help from anyone. 
07:35New: Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:50New: Patrol Pawennau Mae Euryn eisiau bod fel Gwil a'r cwn. Ond yna mae o'n ceisio neidio ar draws Ceunant y Diafol! Euryn takes his ambitions too far when he attempts a jump over a wide canyon! Go Paw Patrol! 
08:00Olobobs Mae'r Olobobs yn gwneud Oct-hosanau i helpu codi calon Bobl gyda sioe bypedau arbennig iawn.The Olobobs make Socktopuss to help cheer Bobble up with a very special puppet show. 
08:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:15Stiw Mae Stwi'n penderfynu dilyn l troed ei arwr ar y teledu sy'n dditectif, ac yn ceisio datrys dirgelwch dannedd coll Mam-gu. Inspired by his favourite TV show Stiw plays at being a detective. 
08:25Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld 'r Gampfa. In this episode Heini visits the gymnasium. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli wedi cael sbienddrych newydd sbon yn anrheg gan Fodryb Blod Bloneg. Wibli has been given a telescope as a present from Modryb Blod Bloneg. 
08:50Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
09:05Twm Tisian Mae Twm yn barod i fynd i'r gwely, ond er ei fod wedi blino'n ln mae'n cael trafferth yn mynd i gysgu. It's time for Twm to go to bed, but although he's very tired, he can't get to sleep. 
09:10Yr Ysgol Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio. Today the gang from Llanrug and Sant Curig are gardening and painting colourful pots, and we also meet Talar's hens. 
09:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:35Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
09:45Deian a Loli a'r Pry ar y Wal Mae yna brybusneslydyn gwrando ar sgyrsia' Deian a Loli - ond pam? There's a nosy little fly listening to Deian and Loli's conversations, and the twins need to findout why! 
10:00Bing Mae Swla, Pando a Bing yn darganfod nyth aderyn yn eu ty bach twt ond yn sylweddoli nad ydynt i gyd yn gallu bod yno'r un pryd. Sula, Pando & Bing find a bird's nest in their playhouse. 
10:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song. 
10:20Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:30Bach a Mawr Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny! Big invents a Tallerator for Small - but it's not easy being so high! 
10:40Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol. Blero and friends are left feeling blue when the vacubots suck all the colour out of Ocido. 
10:55Oli Wyn Heddiw, cawn weld sut mae trn ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio. Today we find out how the funicular train in Aberystwyth works. 
11:05Octonots Pan fydd hoff Danddwr Harri yn mynd ar goll, mae'r Octonots yn teithio i mewn i goedwig wymon ddirgel i chwilio amdano. The Octonauts and the Giant Kelp Forest. 
11:15Nico Ng Mae'r teulu'n mynd am daith ar y gamlas ond tydy Nico ddim yn hapus pan fydd Mam yn rhoi harnais arno. Nico is not impressed when Mam insists he wears a safety harness on the narrow boat. 
11:20Y Dywysoges Fach Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas. One of the Little Princess's white teeth falls out. 
11:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
11:45Patrol Pawennau Mae'n rhaid i Twrchyn a'r cwn achub Arawn y Ci Arwrol! Arawn the Super Pup comes to Porth yr Haul, in Twrchyn's dream. The pups must rescue their super hero! 
12:00Her Yr Hinsawdd Califfornia, lle mae blynyddoedd o sychder yn cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd. Prof Siwan Davies travels to California where years of drought are having adverse effects on life. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
13:30Ffermio Y tro hwn: Alun sy'n croesawu aelod newydd i Gae Coch; sut mae ffermwyr moch wedi parhau i gario mlaen; a dyddiadur Elen Davies o Ddyffryn Teifi. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Iaith ar Daith Uchafbwyntiau o'r gyfres lle mae pump enw adnabyddus yn dysgu Cymraeg gyda chymorth siaradwyr rhugl ac yn teithio'r wlad yn ymarfer! A chance to see the highlights from the popular series. 
16:00Bing Mae Bing a Swla'n peintio yn yr ardd. Mae Bing yn taro'r bwced ddwr ar ddamwain, ac yn torri'r tap hefyd! Bing & Sula are painting in the garden but all kinds of accidents happen! 
16:05Oli Wyn Mae Oli Wyn ar ben ei ddigon heddiw gan fod ei ffrind Dave am ddangos i ni sut mae'r lori ailgylchu'n gweithio. Oli Wyn finds out how a recycling lorry works. 
16:15Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn dathlu ei ben-blwydd efo fo! Blero and friends have to get Talfryn's heart pumping to celebrate his birthday! 
16:25Patrol Pawennau Mae Maer Campus yn rhoi blodyn i Maer Morus. Yna anffodus, mae o'n un drewllyd iawn. Mayor Campus drops off a 'gift' to Mayor Morus, a flower that spreads a horrible stink when it blooms. 
16:40Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
16:55Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
17:00Cath-Od Mae Macs a Crinc yn archwilio cartref hunllefus. Pwy fydd yn gweiddi fwyaf?Macs and Crinc investigate a scary house. Who will scream the most? 
17:10Gwboi a Twm Twm Mae Mam yn mynnu bod Os yn gwerthu o leiaf un peth o'i siop er mwyn cadw'r siop ar agor. Mam tries to persuade Os to sell something to try to keep the shop open. 
17:25Ci Da Yn y bennod yma, bydd Dafydd yn Eryri i weld cwn achub ar y mynydd wrth eu gwaith a byddwn yn cwrdd phedwar ci mynydd Bernese. Dafydd is in Snowdonia with the mountain rescue dogs. 
17:45Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Arthur wedi addo Gwenhwyfar y bydd e'n cymryd rhan yn y ddrama mae hi'n ei rhoi ymlaen. Ond mae hefyd wedi addo achub pentref rhag ymosodiad Draig. Arthur has promised to do too much! 
17:55Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Beth mae'r criw dwl yn mynd i fod yn gwneud y tro hwn? Colourful, wacky animation series. What will the silly crew be getting up to this time? 
18:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
18:303 Lle: Ffion Dafis Ffion Dafis sy'n ein tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and along the infamous A470. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Wrth i Luned ddychwelyd i adfer ei chyfeillgarwch 'da Tesni, mae'n clywed fod Rhys nawr yn sengl. Aaron worries as Britt takes drastic measures to make the Chippy environmentally friendly. 
20:25Rownd a Rownd Mae Dylan yn arllwys ei galon i Rhys gan esbonio mai ymarferoldeb, nid rhamant, sy'n gyfrifol am ei briodas. Jason's on a mission to build muscle after being humiliated by some fit students. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Cefn Gwlad Clasuron Cefn Gwlad hanes rhai o frodyr a chwiorydd y gyfres, a stori gyfoes busnes teuluol Tatws Trading, Dyffryn Conwy. We revisit some of the memorable siblings from the past series. 
22:00New: Dirgelwch y Llyn Er mwyn atal hanes rhag ailadrodd ei hun mae Lise yn ymuno 'r heddlu lleol, dan arweiniad Dit.Clovis, i helpu ddatrys yr achos. The primary suspect in Chloe's disappearance is on the run. 
23:00Cymoedd Roy Noble Bydd Roy yn cychwyn ei daith ym Merthyr Tudful cyn symud ymlaen i Gwm Rhymni. Roy begins his journey in Merthyr Tydfil at Cyfarthfa Castle before moving on to the Rhymney Valley. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n chwilio am chwaraewyr ar gyfer gm newydd! Lili recruits players for a brand new game - Splatball!