This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Saturday, April 11 2020

06:00Olobobs Mae Gyrdi yn wych am dwtio, a dweud y gwir mae Gyrdi yn rhy dda! Dydy'r Olobobs ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw beth! Gyrdi is very good at tidying up - but the Olobobs can't find anything! 
06:05Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Plwmp and Deryn want to play on the see-saw, but unfortunately, it's not working properly! 
06:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn mynnu cael roced er mwyn hedfan i'r lleuad. After seeing a toy Elf rocket, the King orders a real rocket to fly to the moon. 
06:30Amser Maith Maith yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld 'r teulu. Great Aunty is coming to visit and the Little Princess does not want to kiss her. 
07:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers - full of funny sketches and a few cheeky monkeys. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Sion y Chef Mae Sin awydd gwneud ffwl afal i'r bwyty, ond pan mae Menna'r afr yn bwyta'r afalau rhaid iddo ddod o hyd i gynhwysyn newydd. Sin wants to make apple fool for his special of the day! 
07:45Deian a Loli a'r Gem Gyfrifiadur Mae'r efeilliaid yn chwarae ar y cyfrifiadur drwy'r bore pan mae Deian yn penderfynu mentro i'r gm drwy'r sgrin! The twins have been playing the computer all morning - what could go wrong? 
08:00Crwbanod Ninja Wrth dorri mewn i amgylchedd mileinig pencadlys TCRI mae'r Crwbanod yn darganfod gwir bwrpas y Kraang. The Turtles find out the true purpose of the Kraang and decide to put an end to them. 
08:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:35Y Barf Mewn ogof ddirgel mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin yn ceisio dwyn gallu plant Cymru i farddoni! Can Y Barf defeat the enemy of Welsh poetry? 
09:00Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
09:10Kung Fu Panda Mae'r Deigres yn dioddef o Dwymyn yr Afon. Teigres comes down with a case of the childhood illness, River Fever. The only cure is the tea made from the Sun Orchid. 
09:30Bernard Mae Bernard yn meddwl mai fe yw'r ffensiwr gorau ond ydy e'n iawn? Bernard thinks he is a master fencer but Lloyd challenges him to a battle in order to show him who is really the best. 
09:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Annes yn gorfod ceisio dod dros ei hofn o'rTanllef dychrynllyd. Igion must help Annes face her fear of the terrifying Tanllef, a ghostly dragon that seemingly froze her uncle with fear. 
10:00Prosiect Pum Mil Clwb chwaraeon Llanymddyfri sy'n galw am help tro ma: ond a fydd pum mil o bunnoedd yn ddigon i gwblhau y cyfan? This time, it's the sports association of Llandovery who have asked for help. [SL] 
11:00Bywyd Gwyllt y Mr Mae Joe Bunni yn darganfod mwy am rai o ecosystemau tan-ddwr mwyaf amrywiol y byd, sef creigresi cwrel. Joe Bunni visits some of the world's most diverse underwater ecosystems - coral reefs. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
12:30Ty Am Ddim Y tro hwn, dau berson ifanc o Wynedd sy'n gobeithio y gwnaiff y dasg o adnewyddu ty eu helpu nhw i fforddio ty eu hunain. We head for Anglesey this time to buy the next house of the series. [SL] 
13:30Cymru Wyllt Dyma'r diwrnod cyntaf o wanwyn, ond mae bywyd gwyllt yn wynebu sawl her wrth i eira orchuddio'r tir. It's the first day of spring, but snow poses many challenges for wildlife. [SL] 
14:30Codi Pac Ym Machynlleth yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar weithgareddau difyr a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy is in Machynlleth in the last in the series. 
15:00Perthyn Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan Ellis-Morris travels to Betws Gwerfyl Goch to meet farmer and tenor Trebor Edwards and his grandsons. 
15:3047 Copa: Her Huw Brassington Mae Huw yn ymweld Gareth Morris, sy'n bwriadu rhwyfo ar draws yr Iwerydd, ac yn ymarfer gyda'r rhedwraig o fri, Lowri Morgan. Huw visits Gareth Morris who plans to row across the Atlantic. 
16:00Dan Do Y tro hwn: ymweliad thy o'r 80au sydd rhywbeth hollol wahanol y tu mewn, clamp o dy newydd, a chartref teulu naws Americanaidd. An 80's house with something very different inside! 
16:30Bethesda: Pobol y Chwarel Yn y drydedd rhaglen byddwn yn mynd i Bartneriaeth Ogwen, i gwrdd Meleri Davies sy'n arwain y fenter gymdeithasol er lles Bethesda, a chymeriadau arall. We meet more Bethesda characters. 
17:00C'mon Midffild Mae Tecs wedi trefnu gm rhwng Cwm Glas o'r De a Bryncoch er mwyn hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth. Another chance to see the episode when Tecs organises a game against Cwm Glas from the South. 
17:45Clasuron Rygbi: Scarlets v Munster Ar l curo Leinster yn y rownd gyn-derfynol, cyrhaeddodd y Scarlets ffeinal y Pro12 am y tro cyntaf yn eu hanes. The Scarlets play European giants Munster in the 2016-2017 Pro12 (27.5.17). 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Cymry ar Gynfas: Catrin Finch Y tro hwn, bydd yr artist Annie Morgan Suganami yn mynd ati i geisio portreadu Catrin Finch. Annie Morgan Suganami attempts a portrait of harpist, composer and performer Catrin Finch. 
20:00New: Fferm Ffactor Selebs Mae Fferm Ffactor Selebs yn l, ac unwaith eto mae 'na dimau o selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol. Celebrities compete in farming challenges down on the Farm. 
21:00New: Hyd y Pwrs Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb! Join Iwan John and his friends in this half hour of comedy, poking fun at everyone including S4C! 
21:30Stand Yp: Tudur Owen Parablu Noson hwyl a sbort yng ngwmni cariad y genedl, Tudur Owen, yn fyw ac yn ei elfen ar lwyfan Galeri, Caernarfon. An evening of fun and laughter with the nation's sweetheart Tudur Owen. 
22:30Gwely a Brecwast Maggi Noggi Mae Maggi Noggi yn dechrau busnes Gwely a Brecwast ar Ynys Mn, ac Aloma (heb Tony) fydd y cyntaf i aros! Magnificent Maggi Noggi is opening a B&B, with special guests visiting each week. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando.