This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Friday, May 25 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ff?n yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a countryside adventure and play stompety stomp. 
06:25Guto Gwningen Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. The predators devise a plan to get rid of Guto Gwningen once and for all! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Linda Lindys yn gwarchod Morgan ac yn dysgu pethau newydd iddo. Linda Lindys is looking after Morgan and teaching him new things. 
07:00Boj Mae'n ddiwrnod gwyntog; tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. It is a very windy day - perfect for drying clothes and flying a kite. 
07:15Gwdihw Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll meet Hari and Gethin's guinea pigs and Megan will visit the zoo in Colwyn Bay. 
07:30Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r g?m hon, diolch i'w synnwyr arogli gwych. Peppa and her friends play hide and seek. Who is the best? 
07:35Teulu Ni Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona. In this episode the whole family get together for Jona's christening. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae ffrwydrad enfawr yn ysgwyd pentre' Llan-ar-goll-en pan mae parsel dirgel yn ffrwydro! A mysterious parcel causes a huge explosion in Llan-ar-goll-en and has everyone puzzled. 
08:00Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All the Cymylaubychain are in a creative mood apart from Baba Glas who doesn't know what to do. 
08:10New: Oli Wyn Heddiw, mae Lewis a Doug am ddangos lori graen wrth ei waith. Today, Lewis and Doug show us a crane lorry at work. 
08:20Nico N?g Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal ? Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up. 
08:55Bach a Mawr Beth sydd yn digwydd pan fo Bach yn helpu Mawr i gasglu ei domato hardd arbennig? What will happen when Small decides to help Big pick his beautiful prize tomato? 
09:10Stiw Dim ond un waith pob 80 o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad. Stiw celebrates the Zebra Comet in the sky! 
09:20Enwog o Fri, Ardal Ni! Hanes Ann Thomas, y Ferch o Gefn Ydfa a'i chariad, Wil Hopkins. Children from Maesteg tell the tragic tale of Ann Thomas and her boyfriend Wil Hopkins. 
09:35Nodi Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti. It's the Little Skittles birthday party, and there's plenty of jelly for everyone! 
09:45Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
10:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
10:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play humming. 
10:25Guto Gwningen Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti. It's up to Guto to save Peredur Pysgotwr's annual get together. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Mami M?l yn dioddef gydag annwyd ac mae Morgan a Mali yn darganfod gwaith m?r galed ydy bod yn fam. Mami has a cold and Morgan and Mali discover what hard work it is being a mother. 
11:00Boj Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. It's a hot day and Daniel has invited some friends to play. But the paddling pool springs a leak. 
11:15Gwdihw Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld ? phengwiniaid Fferm Folly. Building a coop for the hens and visiting the penguins at Folly Farm. 
11:30Peppa Mae teulu Peppa yn treulio'r nos yn nhy Carys ei chyfnither. Peppa's family is staying at Cousin Carys' house. It's been a long day and everyone is sleepy but baby Bendigeidfran is awake! 
11:35Teulu Ni Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae Elsi, beic hud Radli Migins, wedi diflannu. Ai Abracadebra aeth ? hi? Radli Migins's magic bike, Elsi, had disappeared. Is Abracadebra to blame? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ysgol Ddawns Anti Karen Yn rhaglen olaf y gyfres dilynwn Anti Karen a'r dawnswyr i uchafbwynt y flwyddyn, Eisteddfod yr Urdd. In the final programme, Anti Karen and her dancers compete at the Urdd Eisteddfod. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Mae Rhys a Hannah o Drefdraeth yn gwybod dim am drefniadau diwrnod eu priodas! There are one or two surprises in store for Rhys and Hannah from Newport, Pembs on their wedding day! 
13:30Margaret: Ddoe a Heddiw Yn ymuno ? Margaret Williams mae Stifyn Parri a Leah Owen a'r talent newydd ydy'r canwr Lewys Siencyn. Leah Owen and Stifyn Parry join Margaret Williams and the new talent is Lewys Siencyn. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Tra bo Gwenda yn dathlu, daw ymwelydd dieithr i 'Ar Lwy'. Mae'n rhaid i Edwin ac Anwen ddod i benderfyniad. As Gwenda celebrates, a stranger arrives in 'Ar Lwy'. Will he stay? 
15:30Syr Charles Evans Hanes Charles Evans oedd yn aelod o d?m John Hunt a ddringodd Everest 60 mlynedd yn ?l ym Mai 1953. Archive documentary about Charles Evans, a member of the first team to climb Everest. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Nico N?g, Oli Wyn, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Crwbanod Ninja Wrth dorri mewn i amgylchedd mileinig pencadlys TCRI mae'r Crwbanod yn darganfod gwir bwrpas y Kraang. The Turtles find out the true purpose of the Kraang and decide to put an end to them. 
17:30Larfa Mae Broga yn ymddangos ac mae e'n awyddus i fwyta Coch a Melyn ond bydd rhaid iddo reslo gyda Prism gyntaf er mwyn ennill y wobr. Frogs shows up and wants to eat Red and Yellow. 
17:35Mwy o Mwfs - M O M Cyfle i weld rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. A chance to see some of the highlights of the series. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Iolo: Hedfan yn yr Himalaya Bydd Iolo Williams yn teithio i Nepal wrth iddo barhau i geisio gwireddu ei freuddwyd o hedfan gydag adar ysglyfaethus. Iolo Williams travels to Nepal where he continues his attempt to fly. 
18:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn cynhaeafu shibwns cynnar ar gyfer cawl blasus a Twm Elias yn crwydro'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Iwan harvests spring onions and Twm explores the National Botanic Garden. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae gan Ffion ddiddordeb yn nhy Sheryl a Hywel nawr eu bod yn bwriadu symud ond a fydd Hywel dal eisiau symud ty erbyn diwedd y dydd? Ffion considers moving to Sheryl and Hywel's house. 
20:25New: Llanifeiliaid Mae'r tywydd cyfnewidiol yn achosi pob math o broblemau i'r trigolion. Oes 'na waeth i ddod? The weather is creating all kinds of problems for the villagers of Llanifeiliaid this week. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Codi Pac Bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, ble i fwyta a beth i'w weld ym Metws-y-Coed. Geraint Hardy looks at things to do and see in Betws-y-Coed. 
22:00Deuawdau Rhys Meirion Bydd Elin Fflur yn canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion ac yn mynd ag e draw i Ynys M?n. Elin Fflur sings duets with Rhys and takes him to some of her favourite haunts on Anglesey. 
23:00Y Stiwdio Gefn Lisa Gwilym sy'n cyflwyno rhaglen gyffrous arall yng nghwmni tri o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru - Yr Eira, Gildas ac Aled Rheon. With music from Yr Eira, Gildas and Aled Rheon. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Programmes for younger viewers: Ysbyty Cyw Bach, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Nico N?g, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Cacamwnci.