This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, September 28 2020

06:00Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
06:10Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae gm gyda fe heddiw. Gm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play? 
06:20Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
06:35Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci. In this programme "Heini" looks after a dog. 
06:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n mynd ag ychydig o rifft y broga adref o'r ysgol, ond mae'n synnu pan fo'r grifft yn newid i benbyliaid bach erbyn y bore. Mali takes some frogspawn home and it turns into frogs. 
07:20Gwdihw Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw. There's a hamster, some cows, a cute rabbit, a crab and some very fast ducks on the show today. 
07:35New: Shwshaswyn Heddiw, mae'r Capten a Seren yn gwneud diod gyda ffrwythau, ond pwy sydd am ei yfed tybed? Today Capten and Seren make a drink with fruits but who drinks it I wonder? 
07:45Deian a Loli a'n Car Bach Ni Ma hi'n ddydd Sadwrn, ac mae pawb yn edrych ymlaen i fynd i Lyn Padarn yn Brwt y Car. Ond mae pethau'n mynd o'i le... A new series about the mischievous twins who have secret super powers. 
08:00Hafod Haul Mae Heti'n sl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am eu bwyd. Heti is ill in bed, but all the animals are waiting for their breakfast. Who can help? 
08:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
08:25Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
08:35Olobobs Mae Norbet wedi dechrau chwarae Golff Gwirion ac mae'n awyddus i ddangos ei sgiliau newydd i'r Olobobs. Norbet has taken up Crazy Golf and tries to show the Olobobs how good he's become. 
08:40Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
08:50Peppa Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Everyone is excited when Mami Cwningen arrives with some big news - she is pregnant! 
08:55Henri Helynt Pan mae Alun yn cael ei wobrwyo am wneud rhywbeth mae Henri yn hawlio cyfrifoldeb am ei wneud. When Alun is rewarded for doing something, Henri takes the responsibility for doing it! 
09:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
09:30Sion y Chef Mae Sin ac Izzy'n gwarchod Bea ond maen nhw'n tynnu gwallt o'u pennau pan mae'n cro'n ddiddiwedd. Sin and Izzy offer to babysit Baby Bea, but a crying baby proves to be quite a handful. 
09:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl cath fach a Delor a'i asynnod. Today we meet some cute kittens and Delor and her donkeys. 
10:00Sam Tn Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? We need to keep limber and fit, but who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
10:10Twm Tisian Mae dawnsio yn hwyl! Mae Twm eisiau i ti ddyfalu pa fath o ddawns mae e'n ei gwneud heddiw. It's fun to dance, and Twm wants you to guess what kind of dances he's performing. 
10:20Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
10:35Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar Heini. Heini keeps fit playing golf and tennis today. 
10:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae pethau'n mynd ar goll yn y Byd Bach ac mae'r morgrug ar fai. A fydd Mali a Ben yn gallu achub y dydd? Things are going missing all over the Little Kingdom. The ants are to blame! 
11:20Gwdihw Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn ln! We'll be following the lambing season and finding out how little fish can help keep our feet clean! 
11:35Shwshaswyn Heddiw, mae'r ffrindiau bach yn cymharu pethau hir a phethau byr mae nhw wedi darganfod ar y traeth. Today the small friends compare long and short things which they've found on the beach. 
11:45Deian a Loli a Mor Ladron y Bath Does gan Deian a Loli ddim amynedd cael bath heno, felly maen nhw'n rhewi eu rhieni ac yn helpu Barti Biws a'i barot, Gwymon. Deian and Loli help Barti Biws, the funny little pirate. 
12:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Taith Fawr y Dyn Bach Aiff James i Aberteifi i gwrdd Hannah Stevenson. Yn 16 oed hi yw'r person ieuengaf yng Nghymru i gael ci tywys. James Lusted meets Hannah Stevenson from Cardigan who has vision impairment. [SL] 
12:30New: Datganiad COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live statement on the Covid-19 situation. 
13:00Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1995, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
13:30Be' ti'n Gwylio? Yn cystadlu y tro yma mae Tm Elain, sef 4 ffrind o Gaerdydd; y chwiorydd Rachel ag Elyn o Dreherbert; a'r Teulu Evans - Dylan, Angharad Mali a Deio. Who will win the takeaway this time? 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Am Dro! Mae'r gystadleuaeth mynd am dro yn l! Ond ai Llyr o Lannerchymedd, Jamie o Gaernarfon, Jess o Benrhyncoch, neu Heather o Lambed fydd yn ennill? The second series of the walking competition! 
16:00New: Cyw Byw Ymunwch Huw ac Elin am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Huw & Elin for fun, games and big prizes. 
17:00Crwbanod Ninja Wrth i'r Crwbanod ymosod ar bencadlys y TCRI , maent yn cychwyn ar eu brwydr galetaf hyd yn hyn. As the Turtles attack the TCRI headquarters, they embark on their hardest battle yet. 
17:20Bernard Mae Bernard yn dysgu bod yn fecaneg motobeics. Bernard will find out how complicated it is to become a good motorcycle mechanic. 
17:25Sgorio Stwnsh Cyfres llawn cyffro pl-droed y pyramid Cymreig. Weekend game highlights: Newtown AFC v Aberystwyth Town, Caernarfon Town v The New Saints and Haverfordwest County v Connah's Quay Nomads. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Cymru o'r Awyr Y tro ma: Catrin Finch ar Geredigion, Beti George ar Langrannog, cerdd gan Ceri Wyn Jones am Aberteifi, a Dewi Pws yn adrodd stori Barti Du. With music by Cerys Matthews & Meic Stevens. 
18:30Trysorau Cymru Yn y drydedd bennod, Ty Tredegar sy'n cael ein sylw, ty sydd wedi bod yn dyst i chwyldro diwydiannol a chymdeithasol ac sydd wedi goroesi'r cyfan! This time: Tredegar House's rich history. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Pysgod i Bawb Cyfres newydd: Yr actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi sy'n ein tywys ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru o'r Hafren i Fn. New series: we take a fishing trip along the Welsh coast. 
20:25New: Garddio a Mwy Rhaglen ola'r gyfres: Iwan sy'n datgleu ei gynlluniau am y 'Ty Poeth', a Meinir sy'n plannu nionod a ffa, tra bod Sioned yn creu trefniant anhygoel. Flowers, veg and all life's good stuff, 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Perthyn Yr wythnos hon byddwn yn cyfarfod teulu'r cwmni iogwrt, Llaeth y Llan. This week we travel to Llannefydd to meet the family behind the successful yoghurt company 'Llaeth y Llan'. 
22:00Mynyddoedd y Byd: Y Rockies Y newyddiadurwraig Sin Lloyd sy'n cwrdd phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt yn dod yn l i'r copaon. Journalist Sin Lloyd enjoys the spectacle of the wild bison in the Rockies. 
23:00Natur a Ni Graham Williams fydd yn cadw cwmni i Morgan Jones yn Garreglwyd yr wythnos yma. Leigh Denyer will take us along the sand dunes, and Sion Dafis shares the history of the Great Orme goats. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing?