This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, January 26 2019

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Ar y Dibyn Ymunwch Lowri Morgan a Dilwyn Sanderson-Jones yn y rownd derfynol i weld ai Hannah neu Tom fydd enillydd Ar y Dibyn 2015. Will Hannah or Tom win their way to their dream job? [SL] 
11:00Casa Dudley Trip o gwmpas Ronda i rai, ac un o sialensau fwyaf heriol y gystadleuaeth i eraill. A visit to Ronda for some, and one of the most challenging tasks of the competition for others. [SL] 
12:00Adre Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref yr actores, Sharon Morgan. A visit to the home of actress Sharon Morgan. [SL] 
12:30Ffermio Feganiaeth ac ymateb y diwydiant amaeth, newid system buches sugno; ac ymweliad 'r Bardd, Iestyn Tyne, a'i braidd. Farming's response to veganism, suckler herds; and a poet and his flock. [SL] 
13:00Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Wrecsam ar drywydd straeon difyr a chudd tref ac ardal prif dref y gogledd. The crew visit Wrexham and its hidden tales. [SL] 
14:00Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n ymweld a gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower. [SL] 
14:30Cwymp Yr Ymerodraethau Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen. Hywel Williams explores the fall of the Spanish Empire. [SL] 
15:30Becws Ymhlith y danteithion bydd Beca Lyne-Pirkis yn eu pobi yr wythnos hon y mae cacen ben-blwydd arbennig i'w Mamgu. Beca Lyne-Pirkis bakes a show-stopping birthday cake for her Nan. [SL] 
15:55America Gaeth a'r Cymry Cawn yr hanes o 1776 hyd helynt enwog yr Amistad a dyfodiad y wasg Gymraeg yn y 1830au. Tracing the connections between Wales and slavery in the USA between 1619 and 1865. [SL] 
16:50New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend sport and news. 
17:00Clwb Rygbi: Gleision Caerdydd v Connacht Darllediad byw o'r gm Guinness PRO14 rhwng Gleision Caerdydd a Connacht, o Barc yr Arfau. Cic gyntaf 5.15. Live coverage of Cardiff Blues v Connacht. Kick-Off 5.15. 
19:20Sgorio: Bangor v Caernarfon Gm Cwpan Cymru JD rhwng dau o elynion pennaf y gogledd - Bangor a Caernarfon. C/G 7.30. JD Welsh Cup tie between two of north Wales's big rivals - Bangor City v Caernarfon Town. K/O 7.30. 
21:40Noson Lawen Sion Tomos Owen sy'n cyflwyno talentau ei gyfeillion o'r Cymoedd ar lwyfan y Noson Lawen. Sion Tomos Owen presents a host of talents from the Valleys on the Noson Lawen stage. 
22:40Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Elin a Steven o ardal Caerfyrddin. The presenters help with Carmarthen couple Elin and Steven's wedding. 
23:40Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.