This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, November 29 2017

06:00Yr Ysgol Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn gwneud ymarfer corff. It's time to keep fit in Llanrug and Sant Curig today and Jonathan will be playing football. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Baedd Hyll mor hyll. Today we find out why Warthog is so ugly. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr. Smelly socks and cheesy feet are good but when it's Talfryn's feet that smell it's a giant problem. 
06:40Sam Tn Mae'n Ddiwrnod Arbed Tn ym Mhontypandy ac mae Sam Tn a 'r Prif Swyddog Steele yn ymweld Dilys yn yr archfarchnad. It's Fire Prevention Day in Pontypandy but Norman is up to no good. 
06:50New: Nico Ng Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y trn bach ond mae Bobi'n gwrthod mynd ar y trn. Nico meets his friend, Bobi, at the train station but Bobi doesn't want to go on the train. 
07:00New: Deian a Loli: Ffynnon Ddymuno Yn dilyn ffrae, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymuno. After an argument, Loli finds Deian looking guilty near a wishing well. So she makes a wish... 
07:15Olobobs Mae Babi Snwff wedi syrthio o'i nyth felly mae'r Olobobs yn mynd ati i greu Stepensawrws i helpu Babi Snwff yn l i'w nyth. The Olobobs create Stepnesawrws to help rescue Babi Snwff. 
07:20Digbi Draig Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise. 
07:35Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
07:50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Ostrich is one of Monkey's fastest friends - how does she do it? 
08:00Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots achub Pegwn wedi iddo gael ei ddal y tu mewn i Sglefren Fawr. The Octonauts must rescue Peso when he gets trapped inside a giant Comb Jelly! 
08:10Wmff Mae Wmff yn cael ofn wrth weld creadur mawr dychrynllyd ar y teledu, ac mae ei fam yn diffodd y rhaglen. Wmff becomes scared when he sees a scary thing on the television. What should he do? 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn fr-leidr. The Little Princess decides to be a pirate. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau. The friends are busy practising their musical instruments. 
09:00Popi'r Gath All y criw achub Cath Roced? Can the crew rescue Rocket Cat? 
09:10Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi'n mynd i bysgota gyda Mistar Coblyn, Ben a Mali. King Rhi wants fish for dinner, so he goes out fishing with Mr Coblyn, Ben and Mali on Mr Coblyn's boat. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
10:00Deian a Loli a'r Swigod Hud Ar l maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. After ruining their best clothes, Deian and Loli go on an adventure to clean them with Anti Greta Golchi. 
10:15Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld brenhines y gwenyn i gael pethau'n l i drefn. When all the bees disappear Blero and friends meet bee royalty to save the day. 
10:40Sam Tn Mae'r Swyddog Stele yn gwahardd Jams rhag chwarae gyda'i awyren ym Mhontypandy, felly mae'n mynd i'r mynydd i chwarae. James and Norman go to play with a toy aeroplane on the mountain. 
10:50Nico Ng Mae Nico a'i ffrindiau, Deio, Hari a Macsen, yn cael diwrnod o hwyl yn y cytiau cwn. Nico and friends, Deio, Hari and Macsen spend a fun day at the kennels. 
11:00Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld 'r fferm. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits the farm. 
11:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how eggs are laid. 
11:30Darllen 'Da Fi O na! Mae 10 o hwyaid ar goll! Ond peidiwch a phoeni, mae Sali Mali yn barod i helpu! Oh no! There are 10 ducks missing! But don't worry, Sali Mali's ready to help! 
11:40Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song and perform in front of an audience. 
11:55Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn dweud 'Cwac' ac yn ysgwyd ei chynffon. Monkey and the children learn how Duck quacks and waddles. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn cwrdd chi arall o restr fer ein cystadleuaeth canfod y Gelert newydd. We meet another dog from our shortlist to find the new modern-day Gelert. 
12:30Caeau Cymru Enwau a hanesion y caeau sy'n datgloi hanesion cyfoethog Tre'r Ddl yng Ngogledd Ceredigion. Field names in Tre'r Ddl, Ceredigion reflect the rich industrial history of the area. [SL] 
13:00Caeau Cymru Daw hanes y porthmyn yn fyw wrth i ni ddarganfod enwau diddorol yn Nhrewern Ganol ar gyrion Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Field names from the time of the drovers bring local history to life. [SL] 
13:30Portmeirion O'r crochenwaith byd enwog i'r cysylltiadau 'r gyfres deledu The Prisoner, mae ochr fasnachol i bentref Portmeirion. From pottery to The Prisoner, Portmeirion has a commerical side. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, a bydd tips steil, bwyd a diod. We'll open the doors of our book club and we'll have plenty of style, food and drink tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Ar y Lein Yn y rhaglen hon o 2005, bydd Bethan Gwanas yn ymweld ag un o wledydd poethaf hemisffer y de, Ffiji. Bethan Gwanas visits one of the hottest countries in the Southern Hemisphere, Fiji. [SL] 
15:30Ar y Lein Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Bethan ymweld g Ynysoedd y Faroe a'r Alban cyn dychwelyd i Gymru. Bethan visits the Faroe Islands and Scotland before returning to Wales. Last in series. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico Ng, Deian a Loli a'r Llyfrgell, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Wrth ddeifio mewn twll dwfn yn y mr, mae'r Nektons yn dechrau gweld pethau nad ydynt wir yn bodoli - ac yn cael trafferth yn ffeindio'r ffordd allan! The Nektons get stuck in a sinkhole. 
17:25Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywydau Peter a Storm. Four minutes of animated insight into the lives of Peter and Storm. 
17:30Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc Dyma stori'r rhyfel trwy lygaid Tobias Klein, 10 oed sy'n fab i fugail o bentref yn ardal De Tirol, Awstria. 10 year old Austrian Tobias Klein is forced to lead Italian soldiers to safety. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Bydd Nia Parry yn twrio drwy gypyrddau dillad cynllunydd gemwaith sy'n byw yn Hackney - Buddug Wyn. Nia Parry delves into the wardrobe of young jewellery designer Buddug Wyn in London. 
18:30Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chn yn stori Blodeuwedd. This week, we have the good, the bad and the Owl! Fun, frolics and song in Blodeuwedd. 
19:00New: Heno Cawn sgwrs 'r grwp Steps wrth iddyn nhw berfformio yng Nghaerdydd, a byddwn yn edrych ar siwmperi Nadolig. We chat to the group Steps as they reach Cardiff on their tour. 
19:55New: Chwedloni Stori Emlyn. Emlyn's story. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Ed yn teimlo'n well neu'n waeth ar l ymweld 'hen ffrind'? Mae hi'n rhyfel cartref ym Mryntirion! Will Ed feel better or worse after visiting an old friend? 
20:25New: Ar y Bysus Trip i Wexford; taith i brynu bysus a siwrnai ar y Cardi Bach. A trip to Wexford; an outing to buy four buses and a scenic trip along the coastline on the Cardi Bach. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Parti Bwyd Beca Ym mwyty Pizzatipi, Aberteifi bydd Beca'n cynnal gwledd Eidalaidd i drigolion yr ardal. Beca cooks up an Italian feast for the people of Cardigan and Dot Davies judges the cake competition. 
22:00Rygbi Pawb: Y Cymoedd v Gwent Y ceffylau blaen, Coleg Y Cymoedd sy'n croesawu Coleg Gwent i Heol Sardis yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Leaders Coleg Y Cymoedd host Coleg Gwent at Heol Sardis. 
22:45Llwyfan Gyda Huw Chiswell, Crdydd, Lowri Walton a sr Britain's Got Talent, Nu Sxool. Entertainment with Aled Hall featuring Huw Chiswell, Crdydd, Lowri Walton, Nu Sxool and people in Caernarfon! 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn 'O Dan y Mr'. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song.