This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Thursday, October 25 2018

06:00Ty Cyw Ymunwch Gareth, Cyw, Plwmp, a Deryn, Bolgi, Jangl, a Llew wrth iddynt geisio sychu'r dillad cyn iddi fynd yn dywyll. The crew tries to dry out some clothes before it gets dark today. 
06:15Nodi Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti. It's the Little Skittles birthday party, and there's plenty of jelly for everyone! 
06:30Octonots Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad. The Octonauts must stop two mantis shrimps fighting before they destroy the Octopad. 
06:40Bach a Mawr Wrth yrru drwy dwll yn y wal, mae Bach yn darganfod ystafell ddirgel. Bach finds a secret room when he drives through a hole in the wall. 
06:50Y Dywysoges Fach Mae'r dail yn cwympo o'r coed ac yn datgelu cuddfan gyfrinachol y Dywysoges Fach. When the leaves fall off the trees, the Little Princess's secret summer hidey-hole is revealed to all. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Jangl a Llew yn paratoi picnic yn yr ardd ond yn anffodus, mae Cyw'n crio'n ddi-baid.Tybed pam? Cyw is crying so Jen and Jim travel the world to find out what's wrong with her. 
07:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn dweud 'Cwac' ac yn ysgwyd ei chynffon. Monkey and the children learn how Duck quacks and waddles. 
07:35Patr?l Pawennau Mae criw bach del o grwbanod yn heidio i ganolfan y Pawenlu. The lookout is invaded by a group of cute freshwater turtles. 
07:50New: Sam T?n Mae Sara a Jams yn meddwl bod Tom mor cwl a bod eu tad Siarlys yn ddiflas! Ond mae'n bryd iddynt ail-feddwl hyn.. Sara and Jams think Tom is so cool and that their father Siarlys is boring! 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud ? hi. Ond yna, mae'n gweld cynffon Paun. Monkey thinks he has the best tail in the world until he sees Peacock's. 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llanllechid. 
08:40Twm Tisian Mae gan Twm driciau hud a lledrith i'n diddanu ni heddiw. Twm is a magician today and has all sorts of funny tricks up his sleeve. 
08:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:00Blero yn Mynd i Ocido Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn dathlu ei ben-blwydd efo fo! Blero and friends have to get Talfryn's heart pumping to celebrate his birthday! 
09:10Guto Gwningen Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw. When Guto sets his sights on the biggest pumpkin in Mr Puw's patch, rolling it out of the garden isn't easy! 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster. 
09:35Straeon Ty Pen Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Steffan Rhodri tells the story of Ned and his new bike. 
09:45Gwdihw Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd ? ffured fywiog Tecwyn. Megain tries to sell sheep in the mart and we'll meet Tecwyn's lively ferret. 
10:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld ? brenhines y gwenyn i gael pethau'n ?l i drefn. When all the bees disappear Blero and friends meet bee royalty to save the day. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a countryside adventure and play stompety stomp. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. A bored Igam Ogam badgers her friends to tell her a story but gets angry when the story doesn't feature her. 
11:00Y Teulu Mawr Y Ras Fawr Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf heini. Ond fydd hi'n ras deg? The children organise a race between Mrs Mawr and Mrs Twt. 
11:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r criw yn dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach? Will reading a story help to cheer up a sad little bear? 
11:30Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
11:35Patr?l Pawennau Mae Cwrsyn ac Aled yn poeni'n arw am fynd i'r deintydd. Mae'n rhaid galw'r Pawenlu i helpu! Cwrsyn and Aled are scared of going to the dentist so Mr Parry calls the PAW Patrol to help. 
11:50Sam T?n Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Haf Ganol Gaeaf Mae ymgyrch Caradoc Jones, Alun Hughes a Skip Novak, i fod y cyntaf i gyrraedd copa'r Tri Brawd yn y fantol. The climbers are having problems climbing the Three Brothers. 
12:30Cefn Gwlad 2018/19 Yn y rhaglen hon - Dai ?'r pysgotwr macrell Winston Evans o Gei Newydd, a mwy. Dai visits New Quay mackerel fisherman Winston Evans, plus much more. 
13:30Sion a Si?n Mae'r gyfres 'n?l gyda dau gwpl yn herio'i gilydd am y cyfle i fynd am y jacpot o fil o bunnau. Competing are Aled and Undeg Griffiths and Dylan Huw Richards and Sara Mair Evans. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Er mor gynnar yr oedd rhaid mynd i'r pwll, y fam oedd yn codi gyntaf yng nghartre pob glowr. The mother, the wife - they too had an important role to play in the life of a Welsh miner... 
15:30New: Mwynhau'r Pethe Bardd, pregethwr, awdur a chanwr baledi - dyma rai o diddordebau Dafydd Owen, sy'n serennu y tro hwn. Poet, minister, author and singer of ballads - just some of Dafydd Owens interests. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Mae t?m rygbi cymunedlol Cwm Doniol yn chwarae yn y ffeinal, ond does dim gobaith gyda nhw os yw'r Doniolis yn parhau i'w hyfforddi. Cwm Doniol's rugby team are due to play in the final... 
17:10Kung Fu Panda Mae Po yn cael cryn syndod wrth i Shiffw nodi mai heddiw ydy "Dydd Herio'r Ddraig Ryfelwr". Po is shocked when Shiffw informs him that today is "Dragon Warrior Challenge Day". 
17:35Boom! Golwg ar nitrogen hylifol, sy'n gallu rhewi pethau'n syth a chreu ffrwydradau! A look at liquid nitrogen, which can instantly freeze things and cause explosions! 
17:45Rygbi Pawb - Caerdydd a'r Fro v Gwyr Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, gyda Caerdydd a'r Fro yn chwarae Gwyr. Highlights from the Welsh Schools and Colleges League, with Cardiff and the Vale playing Gower. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Mae Geraint Hardy yn Abergwaun yr wythnos hon i ddarganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Join Geraint Hardy in Fishguard to see what the town has to offer. 
18:30Rownd a Rownd Mae amheuon Si?n am John yn cynyddu, yn enwedig wrth ddarganfod sgarff dieithr yng nghefn un o'i geir. Si?n's doubts about John increase as she finds someone's scarf in the back of his car. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Eifion yn wynebu panel disgyblu; a Iolo'n cyhuddo Sion o fradychu ei egwyddorion. Dai becomes a vocal supporter of gay rights; and Iolo accuses Sion of betraying his principles. 
20:00New: Trysorau'r Teulu Mae gan Jack gasgliad o hen esgyrn a chleddyf sydd, yn ei farn, o bwys hanesyddol i Gymru. Jack has a collection of old bones and a sword inherited from the family - what is their worth? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Salon - Cyfres 3 Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Yr Wyddgrug, Caernarfon a Llanelli - yn y salon, y barbwr a'r siop trin ewinedd. This week we eavesdrop in salons in Mold, Caernarfon and Llanelli. 
22:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
22:30Y Ras Cwis sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru - dyma'r rownd gyn-derfynol gyntaf. A quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan - the first semi-final awaits. 
23:00Ar Werth Mae teulu o Lannerch-y-medd am werthu eu cartref tra bod teulu arall eisiau symud i Lanilar cyn y Nadolig. A Llannerch-y-medd home goes up for sale and who wants to buy some public toilets? 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Si?n Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r g?n Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Si?n Cwilt learn a song.