This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Friday, January 31 2020

06:00Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae gm gyda fe heddiw. Gm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play? 
06:10Digbi Draig Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam. There's a water-shortage in Pen Cyll. Digbi and his friends go in search of the reason. 
06:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:40Cei Bach Mae Betsan yn brysur iawn yn gwerthu raffl er budd yr ysgol feithrin. Betsan Brysur is busier than usual - selling raffle tickets in order to raise money for the local nursery school. 
06:55New: Olobobs Mae hi'n fore o haf ond mae Tib yn deffro'n ysu am gael sledio, ond mae wedi siomi pan mae'n darganfod ei fod wedi breuddwydio'r eira! Tib wakes one summer morning wanting to go sledging! 
07:00Timpo Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in Timpo's world today? 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Ar l clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Cyw, Plwmp and Deryn believe that a dinosaur has been in the garden! 
07:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn mynd ar daith gyda'i ffrind newydd - cwmwl yn yr awyr. Wibli makes friends with a cloud and goes on an adventure in the air. 
07:40Amser Maith Maith yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times. 
08:00Y Crads Bach Mae Colin y larfa Pry-Pric a Gwen y wlithen wedi mynd yn sownd. Diolch byth bod ffrindiau da o gwmpas i'w helpu. Colin the Caddis Fly and Gwen the slug are stuck. Can their friends help? 
08:05Twt Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cerddoriaeth. The Harbour Master's radio has broken and he can't sleep without listening to music. 
08:20Y Diwrnod Mawr Cawn gwrdd ag Efa Haf o Gaernarfon sy'n hen law ar gystadlu mewn pasiantau harddwch ledled y byd. We meet Efa Haf from Caernarfon who, on her big day, is a princess in the local carnival! 
08:35Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
08:45Teulu Ni Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gm rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio cais? Dad helps Dylan and Alffi prepare for a rugby match. Will one of the brothers score a try? 
08:55Boj Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Daniel and Boj are playing at being doctors and when Dr Wff sprains his paw, they get a chance to practise on a 'real patient'. 
09:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
09:20Octonots Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond mae Llyswennod sy'n poeri llysnafedd yn gwarchod y trysor. The Octonauts and the Slime Eels. 
09:35Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
09:45Cei Bach Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i Glan y Don agor yn swyddogol, mae lor ailgylchu'n cymryd y taflenni lliw. The recycling lorry collects a box of hotel brochures by mistake. 
10:00Twm Tisian Mae Twm ar fin cael ei ginio ond mae yna ymwelydd yn y ty sydd yn creu trafferth iddo. Twm is about to have his lunch, but there is an unwelcome visitor in the house. 
10:10Digbi Draig Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there. 
10:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:40Cei Bach Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Don. Mari is asked to arrange a birthday party for a brother and sister at Glan y Don. 
10:55Olobobs Mae Tib, Lalw a Bobl yn ymweld Hen Gloc y Goedwig - y peth hynaf yn y goedwig, nd mae wedi stopio... Tib, Lalloo and Bobble visit the Old Forest Clock - the oldest thing in the forest! 
11:00Timpo Mae Tm Po yn twtio'r Pocadlys ac yn profio eu peiriant bownsio, ond mae nhw'n taro ar ei gilydd drwy'r amser! Team Timpo are tidying up their HQ and testing out a bouncy new invention. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery? 
11:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan Streipen y teigr bach ffyrnig. Wibli and Soch Mawr are learning how to be tigers today with a little help 
11:40Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Mae Bedwyr Rees ar drywydd hen smyglars wrth deithio o Afon Mawddach i Fachynlleth. Bedwyr Rees goes in pursuit of ancient smugglers as he travels from the River Mawddach to Machynlleth. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Y Fets Mae criw o coatis o Sw Borth yn creu pen tost i Iwan wrth iddynt geisio dianc! A pack of Coatis from Borth Zoo cause mayhem for Iwan and Kate performs innovative surgery on Lad the sheepdog. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n clywed straeon pobl fu'n byw a gweithio o fewn waliau hen wyrcws Llanfyllin. We hear stories of people who lived and worked at the old Llanfyllin workhouse. 
16:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
16:10Timpo New programme for children. Rhaglen newydd i blant. 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
16:45Amser Maith Maith yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times for Ceti today. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm y gallan nhw ennill miliwn o ddoleri am ysgrifennu cn am Siop y Pop. Gwboi and Twm Twm learn they can win a million Frosty Bucks by writing the new Frosty Mart jingle. 
17:20Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Gav o 'Rong Cyfeiriad', teulu'r 'Windicnecs' a chn arbennig gan 'Y Ditectif'! Plenty of fun with Gav from 'Rong Cyfeiriad' and the 'Windicnecs' family. 
17:35Pwy Geith y Gig Dyma gyflwyno band newydd 'Pwy Geith y Gig?' yn perfformio am y tro cyntaf erioed o flaen cynulleidfa fyw Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro! The new band perform for the first time! 
18:00Byd o Liw Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r cyflwynydd Osi Rhys Osmond yn ymweld chastell Dinas Brn. Eleri Mills and Dewi Tudur create new paintings inspired by Dinas Brn in Llangollen. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:20New: Dan 20: Cymru v Yr Eidal Darllediad byw gm agoriadol Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 Guinness 2020, v yr Eidal. C/G 7.35, Live coverage Wales v Italty in the 2020 Under 20 Six Nations. K/O 7.35. EC. 
21:45Noson Lawen Catrin Angharad sy'n cyflwyno talentau Ynys Mn Gruffydd Wyn, Cr Ieuenctid Mn, Fleur De Lys, Triawd Edern, Bach a Mawr, Ieuan Jones, a mwy. Entertainment with artists from Anglesey. 
22:45Carys Eleri'n Caru Carys Eleri sy'n edrych nl dros hen arferion caru Cymreig, ac yn gofyn sut ry' ni'n caru yng Nghymru heddiw. Forget Tinder, Carys Eleri reveals ways of finding love in pre-app eras. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Meripwsan is playing hide-and-seek with his friends in the garden.