This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, October 14 2018

06:00Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
06:20Digbi Draig Mae Digbi'n gobeithio mai dyma ei flwyddyn i ennill 'Y Ras Fawr'! Digbi hopes that this is his year to win 'The Great Race'! But Glenys tells Teifion that she must win the race. 
06:30Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
06:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:05Jen a Jim Pob Dim Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. The garden is cloaked in snow, so Plwmp and Deryn decide to build a snowman. 
07:20Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
07:30Olobobs Pan mae Crensh yn ffeindio tylwythen deg sneb arall yn gallu gweld mae'r Olobobs yn creu Dylan Dylwythen. When Crunch finds a new fairy friend no one can see, the Olobobs create Hairy Fairy. 
07:35Deian a Loli a Grwndi Wirion Does dim s?n am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. There's no sign of Grwndi, Nain Botwnnog's cat, and everyone is starting to worry. 
07:50Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans. Cyw is rushed to hospital in an ambulance. 
08:05Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
08:20Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten fes, tra mae Fflwff yn dawnsio gyda'r dail cyn i Seren eu hel i'w llyfr lloffion. Today, the Captain has some acorns, whilst Fflwff is dancing with the leaves. 
08:25Sam T?n Pwy sydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw, diolch i'r tren gofod? Who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today thanks to the space train? 
08:35Patr?l Pawennau Rhaid galw am y Pawenlu pan mae tylluan fach yn colli ei mam. The PAW Patrol are the ones to call when a mother owl loses her baby. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today! 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno cyfres newydd o 'Caru Casglu' ac i ddilyn cyfle i wylio 'Ar Werth'. Ifan Jones Evans presents a new series of 'Caru Casglu'; then a chance to see 'Ar Werth'. 
11:00Rownd a Rownd Mae Vince dal yn yr ysbyty ar ddiwrnod ei benblwydd, ac mae Sian yn cael cynnig ar y ty. Vince is depressed and remains in hospital on his birthday, and Sian receives an offer on the house. 
11:30Rownd a Rownd Ar ?l gweld Lowri'n dod allan o fflat y siop, mae Mathew'n benderfynol o ddarganfod y gwir. After seeing Lowri come out of the shop's flat, Mathew is determined to discover the truth. 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon. Profile of a sports club. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst Dechreuwn y gyfres yn Llanrwst, yng Nghymanfa Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. New series, starting at the 2019 Conwy County National Eisteddfod Proclamation Cymanfa Ganu, 
12:30Gwlad Beirdd: Eifion Wyn Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood sy'n crwydro Porthmadog yn chwilio am lefydd oedd yn bwysig i'r bardd Eifion Wyn. Tudur Dylan Jones and Mererid Hopwood look at the life of Eifion Wyn. 
13:00Mwy O'r Babell L?n 2018 Cawn edrych ar waith awduron sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ?l ffoi o'u gwledydd eu hunain. We look at the work of writers who have settled in Wales after fleeing their own countries. 
14:00Lorient '18 Ymunwch a Bethan Rhiannon o'r band Calan a'r canwr/cyfansoddwr Gwilym Bowen Rhys yn yr wyl Geltaidd hon. Join musicians Bethan Rhiannon and Gwilym Bowen Rhys during this Celtic festival. 
15:00Y Ty Cymreig Hanes tai cynnar ledled Cymru gan gynnwys Plas Mawr ger Conwy, Y Glyn yn Sir F?n, Neuadd Cynhinfa ger Y Trallwng a Chefn Caer ym Mhennal. The fascinating history of early houses in Wales. 
15:30Dros Gymru Menna Elfyn yw'r bardd sy'n talu teyrnged i Geredigion trwy gyfrwng cerdd. Menna Elfyn pays tribute to the coastline of Ceredigion in a poem. 
15:45Ralio+ Hanes y Cymry fu'n cystadlu yn Rali Cenedlaethol Rali Cymru GB, ac uchafbwyntiau Rali Prydain. With the Wales Rally GB's National Rally Welsh competitors plus the British Rally Championship. 
16:15Ffermio Dysgwn am gwmni sy'n tyfu llu o flodfresych, a chlywn am lwyddiant 'Menter Wyn' CFFI Cymru. We learn how a company in West Wales grows thousands of cauliflowers. 
16:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:00Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
18:45New: Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2018 Chwech perfformwr ifanc addawol sy'n cystadlu am yr ysgoloriaeth, gyda gwobr o bedair mil o bunnau yn y fantol. Six young performers compete for the Bryn Terfel Scholarship 2018. 
21:00New: Byw Celwydd 3 Mae Rhiannon Roberts yn penderfynu ymyrryd yng nghynlluniau blaengar Megan Ashford. Rhiannon Roberts decides to meddle with Megan Ashford's ambitious plans. 
22:00Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Guto Harri sy'n rhoi'r byd yn ei le wrth iddo gyfweld ? rhai o enwau mawr y byd gwleidyddiaeth. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
22:30Rhyfel Fietnam Mae'r ymladd yn parhau, ond mae'r carcharorion rhyfel Americanaidd yn mynd adref o'r diwedd at wlad sydd wedi'i rhannu. American POWs finally return home - to a bitterly divided country. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief.