This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, April 24 2018

06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ? ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero has to save Ocido from a falling comet and make sure that Mayor Oci has his bath as usual. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam a'i anifail anwes Pero yn cwympo mas, ac yna mae Deino yn mynd ar goll! Igam Ogam has a falling out with her pet dinosaur Doggy who then goes missing... 
06:50Sam T?n Mae Sara a J?ms yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam T?n yn anrheg. Ond mae'n dianc! When Sara and J?ms get a new pet guinea pig from their uncle, Fireman Sam, it escapes. 
07:00Chwedlau Tinga Tinga Heddiw cawn glywed pam mae Fwltur yn foel. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Vulture is bald. 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o'r awyr yn llawn s?r. Yn ddamweiniol, mae Dipdap yn bwrw un i lawr ac yn ceisio ffeindio ffordd o'i rhoi yn ?l. The Line draws a sky full of stars. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae criw o bengwiniaid wedi bod yn dwyn pethau o gwch Capten Cimwch. A group of penguins has been stealing items from Cap'n Cimwch's boat, and it is up to the Pups to stop them. 
07:45Dona Direidi Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. This week Dona's best friend Tigi comes to play. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a ch?n gan y Ceir Clec. Dewi's new hat is the inspiration for a new show and a new song by the bumper cars. 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
08:30Abadas 'Seren f?r' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Today's word is 'starfish', but you won't find it in the sky. Where is it? 
08:40Bla Bla Blewog Mae Dad yn casglu llond trol o annibendod i Nain ond mae Boris yn trio ei ddwyn. Dad is on his way to Nain's house with his hairy wheeler full of junk for her but Boris tries to pinch it. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Magi Hud yn coginio pryd o fwyd arbennig i frenin a brenhines sy'n ymweld ?'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon. A snooty King and Queen invite themselves round for dinner at the castle. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Meripwsan discovers kites and the wind. He plays football while Eryn hangs out her washing on the line. 
09:30Straeon Ty Pen Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch m?r-ladron yn siarad ? gorila, draig, band pres a Nain. Tudur Owen is on Everest in a pirate ship talking to a gorilla, a dragon and his grandmother. 
09:45Pentre Bach Mae Jini wedi bod wrthi'n coginio ei theisen briodas, ond mae'r deisen wedi llosgi'n ulw! Jini has burnt her wedding cake and doesn't know what to do. So, it's Sali Mali to the rescue. 
10:00Dona Direidi Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar ?l eu golchi nhw. Betsan Brysur calls in to see Dona Direidi today. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Everyone is having fun in the garden but Arthur is frightened by Jack Crook. Where is his lucky leaf? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael ei ffrindiau mewn tywyllwch. Igam Ogam wants the sun for herself so she steals it from her friends. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod! Meic learns that dragons are better than squires could ever be! 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Ostrich is one of Monkey's fastest friends - how does she do it? 
11:35Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Helyg, Abertillery join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:55Peppa Daw Taid Mochyn ? hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.Taid Mochyn pops round with some seeds for Peppa and George. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Ty Cymreig Yn y rhaglen arbennig hon o 2006, awn i Ddyffryn Camwy, Patagonia i gael golwg ar stryd enwog Michael D Jones. A special programme from Dyffryn Camwy, Patagonia looking at houses there. [SL] 
12:30Cwymp Yr Ymerodraethau Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen. Hywel Williams explores the fall of the Spanish Empire. 
13:30Only Men Aloud Yn ymuno ?'r c?r heno bydd un o s?r y West End Katy Treharne, a'r delynores amryddawn Catrin Finch. Joining Only Men Aloud are West End star Katy Treharne and the harpist Catrin Finch. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Syniadau am anrhegion ar gyfer babis, a Meleri Williams, cyn enillydd Gwobr Dafydd Rowlands fydd ein gwestai. Gift ideas for babies and a chat to Meleri Davies. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05John ac Alun Canu gwlad o 1999 yng nghwmni John ac Alun a'u gwestai, Bryn F?n. Music from 1999 with country duo John ac Alun and their guest Bryn F?n. 
15:30Gwyllt ar Grwydr Heddiw, bydd Sarah Jones yn Sri Lanka yn dilyn hynt a helynt yr eliffant - anifail pwysica'r wlad. Sarah Jones takes a look at the life of elephants in Sri Lanka. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ty M?l, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games! 
17:30Gwboi a Twm Twm Yn ddamweiniol mae Mr Pyfflyd yn troi i fod yn sombi. Mae Gwboi wrth ei fodd gan fod yn Mr Pyfflyd yn ei drin fel ffefryn y dosbarth. Gwboi accidentally turns Mr Pyfflyd into a zombie. 
17:45#Fi: Charlie Dilynwn Charlie, sydd wedi ei ddisgrifio fel un o fiolinwyr mwyaf addawol Prydain. We follow Charlie, who has been described as one of the most promising young violinists in the UK. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Cartrefi tair chwaer sydd wedi dychwelyd o bedwar ban byd i fyw yn Ninbych y Pysgod. Aled Samuel visits the homes of three sisters who have returned to the Tenby area to settle down. 
18:30Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwedd cyfnod wrth i un o gymeriadau poblogaidd Glanrafon adael y pentref am y tro olaf. It's the end of an era as one of Glanrafon's most popular residents says a fond farewell. 
19:00New: Heno Byddwn yn dathlu 70 mlynedd ers i d?m criced Morgannwg ennill Pencampwriaeth y Siroedd. We celebrate 70 years since Glamorgan won the County Cricket Championship. 
19:30Pobol y Cwm Mae strancio Dai yn y caffi yn rhoi syniad i Jim ac Elgan. Mae Gethin yn gadael anrheg ar stepen drws Sheryl. Dai's tantrum in the cafe gives Jim and Elgan an idea. 
20:00New: FFIT Cymru Lisa Gwilym sy'n dilyn trydedd wythnos cynllun bwyd a ffitrwydd ein pum Arweinydd. Lisa Gwilym follows the third week of the diet and fitness plan of our five Leaders. 3/8 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ditectif Mali Harries sy'n teithio i'r Fflint i glywed pam wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ail agor achos marwolaeth Janet Commins. New series. Mali Harries investigates the Janet Commins murder case. 
22:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Taith newydd yn y camperfan dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop, Rwmania. The two farmers set off in their campervan on a new adventure - a trip to Romania. 
23:00Pobol y Rhondda Si?n Tomos Owen sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty yn y Rhondda. Si?n Tomos Owen discusses sport, drama, music and housework as he travels around the Rhondda. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y m?r, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno. Jaff, Iola, Gwen and Pedol decide to go on a trip to the beach, and have a lovely day out.