This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, January 21 2018

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Boj, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Eleri Sin sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dm o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Eleri Sin presents Llyncu Geiriau which is followed by highlights of Milltir Sgwr. 
11:00Rownd a Rownd Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond mae Barry yn brysur... Carys leaves Tom with Barry as she has to go and meet a client - but Barry's busy. 
11:30Rownd a Rownd Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro Tom ai peidio. Everyone is worried following the accident and they eagerly await news of Tom. 
11:55Calon: Pont y Twll, Pwllpeiran Mike Parker sy'n esbonio sut y bu i Thomas Johnes yr Hafod greu twyll yn y tirlun uwchben Cwmystwyth. Mike Parker explains how Thomas Johnes, Hafod, created a visual trick in Cwmystwyth. 
12:00Coeden Faled Cerys Matthews Bydd Cerys yn ymchwilio i hanes 'Cwm Rhondda' a'r alaw werin 'Tra Bo Dau'. Cerys Matthews explores the history of the hymn tune 'Cwm Rhondda' and the folk song, 'Tra Bo Dau'. 
12:30Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine including highlights of Dragons against Cardiff Blues North Squad. 
13:15Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Trystan a Jasmine o Fro Morgannwg. Friends and family of Trystan and Jasmine organise their wedding in the Vale of Glam. 
14:10Lorau Mansel Davies a'i Fab Y tro hwn, cawn ddilyn y cwmni cludo nwyddau ar Ddydd Nadolig. As we join the workers at freight company Mansel Davies & Son this week, it's Christmas Day and the team are hard at work. 
14:40Cegin Bryn Yn yr ail raglen bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio gyda macrell. Chef Bryn Williams competes in a mackerel fishing competition and then cooks three recipes using the fish. 
15:05Y Castell: Amddiffyn Sut mae amddiffyn castell? Trwy hanes, bu penseiri'n ymdrechu i sicrhau bod y cadarnle'n drech na'r ymosodiad mwyaf ffyrnig. Jon Gower looks at the defences of castles in Wales and beyond. 
16:00Ras yn Erbyn Amser Mae Lowri yn hyfforddi mewn rhewgell ddiwydiannol ac yn trafod y peryglon yn yr Arctig gyda Parafeddyg. Lowri trains in an industrial freezer and takes important lessons in survival. 
16:30Ras yn Erbyn Amser Cawn weld Lowri Morgan yn trio cwblhau 100 milltir yn ddi-stop ac yn cyrraedd man cychwyn y ras yng Nghanada. We follow Lowri as she travels to the race start in Eagle Plains, Yukon. 
17:00Ffermio Bydd y criw yn edrych ar arwyddocd cyhoeddiad Michael Gove, AS ar ffermio yng Nghymru. The crew will be looking at the significance of Michael Gove's announcement for farming in Wales. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Adre: Cefyn Burgess Bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr arlunydd, Cefyn Burgess. This week we'll be visiting the home of artist Cefyn Burgess. 
20:00New: Cynefin: Merthyr Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn ymweld Merthyr Tudful. Stories from Merthyr - from the ironmasters and industry to boxing and the world's first steam train journey. 
21:00New: Craith Mae Cadi a'i chwaer Elin yn cael cyfle i drafod dyfodol eu tad ac mae bydoedd Dylan a Megan yn gwrthdaro pan maen nhw yn yr un lle ar yr un pryd. Dylan and Megan's lives collide with a bump. 
22:00Beti George: Colli David Galar personol Beti George a'i phenderfyniad i wrthod rhoi'r gorau i'r frwydr i wella bywydau'r rhai sy'n byw gyda dementia. Beti George's battle to improve the lives of people with dementia 
23:00Ward Plant Dr Tomos sy'n gofalu am y cleifion bach heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu. A former Welsh rock star turned doctor is on the ward today. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television.