This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, July 13 2020

06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu ar eu gwyliau yn y fan wersylla arbennig. Peppa and her family are on holiday in the special camper van. They decide to go to Duck Land for a day out. 
06:05Hafod Haul Ar l treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'. After spending time on a dairy farm, Jaff realises there is no place like home. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. A new act is needed for the circus when the show sells out. Boho suggests to Dewi that he does something special. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
06:45Sam Tn Mae Crwban Mr wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement. 
07:00Olobobs Ar l i bawb ymuno 'r dail yn eu sioe ddail does neb ar l i wylio'r sioe, felly mae'r Olobobs yn mynd ati i greu cynulleidfa. When everyone joins in the Leaf Show there's no audience! 
07:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio. Blero goes to the funfair but the shrinkasizer creates a huge mess! 
07:30Patrl Pawennau Mae cwningod yn bwyta moron fferm Bini! Daw'r Pawenlu i'w casglu ond dydy pethau ddim yn hawdd pan fydd rhai o'r cwningod yn dianc i'r dref. Bunnies have invaded Farmer Bini's carrot garden! 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Unfortunately, as Bolig's freshly-baked bread is cooling, half of it disappears! 
08:15Bing Mae Bing yn dangos i Nici (cefnder Swla) sut i wibio'r car clou glas i lawr y llithren. Bing shows Nicky (Sula's cousin) how to voosh the blue speedy car down the slide. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
08:35Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
08:50Nico Ng Mae Megan yn teimlo'n sl heddiw ac mae Nico a Mam yn cynnig bob math o bethau i wneud iddi deimlo'n well. Megan is feeling unwell today so Nico and Mam try various remedies. 
09:00Cymylaubychain Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr? Will Ffwffa leave her friends and travel the world like the big clouds? 
09:10Caru Canu Y tro hwn, cn draddodiadol am anturiaethau tair hwyaden, sef 'Tair Hwyaden Lon'. This time, we have 'Tair Hwyaden Lon' - a traditional song about the adventures of 3 jolly ducks. 
09:15Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llyffant papur. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa make an origami frog. 
09:30Guto Gwningen Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da! Benja learns it's harder than he thinks to be a good leader. 
09:45Deian a Loli a'r Brenin Bach Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er mwyn chwarae y tu mewn i'w gastell Lego. Deian shrinks himself so he can go to play in his Lego castle. 
10:00Peppa Mae Endaf yn peswch yn yr ysgol feithrin a chyn bo hir mae'r plant eraill i gyd yn ei ddal o. Endaf has a cough at nursery school and it's not long until the other children catch it. 
10:05Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi yn trefnu gorymdaith fel diweddglo arbennig i'r sioe, ond dydy Li a Ling ddim yn hoff o'r syniad. Dewi has arranged a special march for the finale, but Li and Ling are not too keen. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn i ddysgu cn 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrn learn and perform a song. 
10:45Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
11:00Olobobs Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw. At the forest Awards Day Tib and Bobl become jealous of Lalw's prize. 
11:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:15Blero yn Mynd i Ocido Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem. Mayor Oci's pumpkins don't seem to be growing - but a few wiggly worms may be able to help! 
11:30Patrl Pawennau Mae Gwil yn adrodd hanes ei anturiaethau wrth Faer Morus. Gwil tells Mayor Morus about how Twrchyn was rescued and about how he became the most recent member of the PAW Patrol. 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Cymoedd Roy Noble Cwm Gwendraeth sy'n cael y sylw wrth i Roy gwrdd 'r arwr rygbi Barry John o Gefneithin. Rugby legend Barry John is among those talking about the joys of living in the Gwendraeth Valley. 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Heno, byddwn ni'n datgelu enillwyr gwobr Tir-Na-Nog a bydd Emma Marie yn ymuno am sgwrs a chn. Tonight, we reveal the winner of the Tir-Na-Nog competition and Emma Marie joins us. 
13:30Ar Werth Y tro hwn, mae Iestyn Leyshon yn wynebu her wrth farchnata ty yn Borth ger Aberystwyth sydd ar werth am dros hanner miliwn. A 70s style bungalow at auction needs full restoration, plus more. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Cris Dafis sy'n bwrw golwg dros bapurau'r penwythnos a bydd cyfle i un gwyliwr lwcus ennill teledu. Today, Nerys is in the kitchen and Emma shares her beauty tips. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cofio gyda Hogia'r Wyddfa Un o grwpiau mwya' poblogaidd Cymru sy'n cofio'r caneuon, yr hiwmor a "hen bentre bach Llanber". One of Wales's most popular groups take a nostalgic look back through the archives. 
16:00Peppa Mae Peppa a George yn edrych ar y sr efo Mami a Dadi Mochyn ac yna'n mynd i edrych drwy telesgp Taid Mochyn. Peppa and George are looking up at the stars with Mummy and Daddy Pig. 
16:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:15Blero yn Mynd i Ocido Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri? Blero finds out how levers work, causing bathtime to start with a splash. 
16:30Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes. 
17:25New: Bwystfil Yn y rhaglen heddiw, byddwn yn cwrdd a 10 bwystfil perta'r byd. Mirror, mirror on the wall... In today's programme, we'll meet 10 of the prettiest beasts in the world. 
17:35Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:40Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig pumed rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the fifth round of Super Rugby Aotearoa. 
19:00New: Heno Heno, wrth i'r salons trin gwallt ail agor, mi fyddwn ni'n sgwrsio gyda rhai sydd wedi bod ddigon lwcus i gael apwyntiad. Tonight, Mei Gwynedd joins us to chat and to perform a song. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Sgwrs dan y Lloer Cyfle arall am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, yr awdur Angharad Tomos sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be author Angharad Tomos. 
20:25New: Garddio a Mwy Y tro hwn: Meinir sy'n gobeithio bod y tatws yn y bagiau yn barod tra bod Sioned yn creu Bwgan Brain ac Iwan yn coginio cynnyrch ffres o'r ardd. Flowers, veg and all life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Rygbi: Clasuron Bermuda Nod carfan y Llewod Clasurol oedd i ddychwelyd Cwpan y Clasuron i Hemisffer y Gogledd. The promise amongst the Classic Lions in 2017 was to bring the Cup back to the Northern Hemisphere! 
22:00DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi iddi dderbyn diagnosis o ddementia. A filmmaker documents his old school friend's life with dementia. 
23:05Y Ditectif Mali Harries sy'n datgelu tystiolaeth gudd o achos Betty Guy ac yn clywed gan ei theulu. Mali Harries investigates the death of 84 year old Betty Guy from Pembrokeshire. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.