This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Saturday, August 8 2020

06:00Ty Ml Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed? Dr Chwilen is coming to school today to give the children a medical examination. 
06:10Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:25Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:30Deian a Loli a'r Llyfrgell Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol. When books disappear, the twins go in search of the thief, in a dark cave. 
06:45Patrl Pawennau Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano. Aled has lost his backpack on his first day at school. Can the PAW help? 
07:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i chwarae Bowlio 10. Twm Tisian plays Ten Pin Bowling. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
07:20Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Gwesty Sigldigwt is open! Come join us! 
07:35Octonots Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban mr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Crwbanod Ninja Ar l i Leonardo, Raphael a Donatello gael eu heintio gan gacwn parasitig, rhaid i Michelangelo frwydro i achub ei frodyr. Leonardo, Raphael and Donatello are infected by parasitic wasps. 
08:25Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Beti eisiau llun da o Dai ac Anna, ond mae'r camera mae John yn ei ddefnyddio yn perthyn i Gu ac yn rhyfedd iawn. Betty wants a nice photo of Dave and Anna, but the camera plays up! 
08:35Potsh Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh wrth gwrs! Potsh - the show where 4 inexperienced cooks take over the kitchen. 
08:55New: Bwystfil Mae golwg da o fantais mawr yn y gwyllt ac mae'r bwystfilod yma wedi addasu i gael golwg arbennig o dda. This time, we're looking at the ten animals with the best eyesight. 
09:05Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr Adrenalini yn dwlu ar eu io-io, ond mae rhywun yn ceisio ei ddwyn. The Brothers love their yo-yo but when it's stolen they get very agitated! 
09:10FM Mae disgyblion o flwyddyn 6 yn ymweld 'r ysgol. Pupils from Year 6 visit the school but will the responsibility be too much for the crew of radio FM? 
09:35Dreigiau: Marchogion Berc Gyda storm ffyrnig yn bygwth taro Berc, mae hi'n ras yn erbyn amser i gael anifeiliaid yr ynys i gydfyw gyda'r dreigiau, heb eu hofni. A fierce storm threatens Berc. 
10:00Cefn Gwlad Y tro hwn: hanes dynion Cefn Gwlad, a stori gyfoes cwrw cartref dynion Pesda. This time: Welsh men who've made their mark, and Bethesda home brewers who turned their hobby into a business. [SL] 
11:00Y Sioe Fwyd Cyfres fwyd, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn coginio. Cooking show series - this time with broadcaster Jennifer Jones. [SL] 
11:30Gerddi Cymru Aled Samuel sy'n ymweld gardd Castell Picton yn Sir Benfro a Gardd Wyndcliffe yn Sir Fynwy. Aled Samuel visits gardens at Picton Castle, Pembrokeshire and Wyndcliffe Court, Monmouthshire. [SL] 
12:00Un Teulu, Mil o Flynyddoedd... ...Un Fferm. Stori unigryw teulu sydd wedi bod yn ffermio yn yr un cwm yng Nghanolbarth Cymru ers mil o flynyddoedd. The Jones family from Maesglasau and their 1000 year history. [SL] 
12:30Wil ac Aeron: Taith yr Alban Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe sy'n gwireddu breuddwyd ar daith 1500 o filltiroedd i'r Alban. Wil Hendreseifion and Aeron Pughe rescue an old campervan for a road trip to rural Scotland. [SL] 
13:00Ar Werth Y tro yma, mae perchnogion gwesty 5* yn Aberaeron yn penderfynu gwerthu ac mae'r actor Dafydd Emyr am werthu hen gartre teuluol. A 1.5m former private school with 6 bedrooms is up for sale! [SL] 
13:30Cynefin Yn y bennod hon, bydd Heledd Cynwal yn ymweld chymeriadau tref farchnad ddifyr Tregaron. In this episode, Heledd Cynwal will be getting to know some of the local characters in Tregaron. [SL] 
14:30Y Fets Rhaglen ola'r gyfres. Mae terrier bach yn cael ei rhuthro i'r feddygfa wedi damwain car, ac mae'r tm yn trin cansar Ziggy'r gath. Last in series, and a husky has a bad 'takeaway belly'! [SL] 
15:30Natur a Ni Y tro hwn: dod i adnabod caneuon yr adar, dysgwn am gofnodi byd natur, a chawn ddarganfod mwy am flodau gwyllt Mehefin. Join us from the Garreglwyd Estate to discuss the week's wildlife. [SL] 
16:00Sgwrs dan y Lloer Sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Tudur Owen yw'r gwestai y tro hwn. Elin Fflur chats under the stars to Tudur Owen this time. [SL] 
16:30Codi Hwyl - UDA Mae'r ddau yn anelu am yr Unol Daleithiau! The pair head for the United States! [SL] 
17:00Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:15Olobobs Mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig! Giant rocks appear all over the forest! 
17:20Kung Fu Panda Mae'r Deigres yn dioddef o Dwymyn yr Afon. Teigres comes down with a case of the childhood illness, River Fever. The only cure is the tea made from the Sun Orchid. 
17:453 Lle Tri lleoliad yng Ngogledd Cymru yw dewis y llenor toreithiog Eigra Lewis Roberts. Writer Eigra Lewis Roberts takes us on a tour of North Wales for her 3 chosen locations, including her home! 
18:15Pencampwyr y Sioe Heddiw, canolbwyntiwn ar uchafbwynt cystadlu'r Dydd Mawrth Pencampwriaeth y Tim o 5 Gwartheg Biff; hefyd, gweddill gweithgareddau'r ail ddiwrnod. Nia Roberts brings us the best of the Show. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Cymry ar Gynfas: Syr Bryn Terfel Yn y rhaglen hon, bydd yr artist Billy Bagilhole yn ceisio portreadu Syr Bryn Terfel. In this programme, artist Billy Bagilhole will attempt to paint a portrait of Sir Bryn Terfel. 
20:00New: Sioe Yr Eisteddfod Goll Dathliad aml-genre yn dod ag arwyr ein llwyfannau at ei gilydd am un noson. Cewri'r genedl yn dathlu a diolch! Multi-genre celebration bringing our stage heroes together for one night only. 
21:35Gig Olaf Edward H Dafis Cyfle i gyd-ganu rhai o glasuron y band Edward H Dafis wrth i ni fwynau uchafbwyntiau estynedig o'u gig olaf. Extended highlights of Edward H Dafis' final gig from the 2013 Eisteddfod. 
22:35Steddfod! Steddfod! Film Mae bachgen ifanc gafodd gam gan feirniad yn Eisteddfod yr Urdd yn ceisio dial, 20 mlynedd yn ddiweddarach. A man, wronged by an Eisteddfod adjudicator, plans revenge in this archive film. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Heddiw mae Fflwff yn troelli fel hedyn sycamorwydden, mae'r Capten yn reidio'r troellwr a Seren yn chwarae efo io-io. Today, Fflwff is spinning like a sycamore seed!