This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Monday, June 8 2020

06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu! Tarw is spotted in trouble on the cliff. Lili to the rescue! 
06:10Dwylo'r Enfys Mae Mabli'n mynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach ac yn ebsonio pwysigrwydd ymarfer. Mabli from Denbigh teaches Heulwen that if you want to perform on stage, you must practise. [SL] 
06:25Cymylaubychain Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadio i gau ei llygaid? Seren Fach has no interest in going to sleep tonight! 
06:35Cei Bach Mae pethau rhyfedd yn mynd ar goll yng Nghei Bach, tywel Mari, pysgod Capten Cled a bwyd wedi'i rewi o rewgell Siop Del. Strange things go missing in Cei Bach. Who or what is responsible? 
06:50Sam Tn Pawb yn edrych ymlaen at y noson garioci ym Mhontypandy. Everyone is looking forward to a karaoke night in Pontypandy. 
07:00Ty Ml Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar. Morgan sets about creating a garden, and learns the need to be patient. 
07:05Jen a Jim Pob Dim Mae 'na sr gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Jangl is trying to count shooting stars. There must be an easier way! 
07:20Timpo Mae Po Bach Bo wedi creu gardd dref ryfeddol - ond tybed a ydy o wedi dewis y lle gorau? Fedr Tmpo helpu? Can Team Po help Young Po Bo choose an awesome location for his garden? 
07:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn gwneud ffrindiau gyda lindysyn ond mae hi'n drist gan nad yw hi'n gallu ymuno yn eu gemau hedfan. Ben and Mali make a friend, a caterpillar who turns into a butterfly. 
07:35Llan-ar-goll-en Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tara receives a special map from her Aunt Magw. Can it possibly be a treasure map and will it lead to a chest full of gold and jewels? 
07:50Sion y Chef Mae Sin, Sam, Sid a Mama Polenta'n sownd mewn coeden. Beth wnn nhw? Sin, Sam, Sid and Mama Polenta find themselves stuck up a tree. What to do? 
08:00Peppa Mae'r ty mewn tywyllwch pan fo toriad yn y cyflenwad trydan. The house is in darkness as a result of an electricity power cut. Peppa and George have lots of fun looking for a torch. 
08:05Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
08:15Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
08:30Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm. Children from the village are having a fancy dress party at the farm. 
08:45Syrcas Deithiol Dewi Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a tower of problems. 
08:55Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn hwyliog yn cyflwyno gwahanol fwydydd yw Y Fasged Siopa. A jolly song which indroduces different sorts of foods! 
09:00Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau mynd ar ei gwyliau. The Little Princess wants to go on holiday. 
09:10Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
09:25Digbi Draig Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod. Digbi goes in search of an old goblin wand. 
09:35Straeon Ty Pen Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frn yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie. Caryl Parry Jones tells the adventures of Eddie the Crow. 
09:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn gwneud ffrind newydd ond yn ei ffeindio hi'n anodd dweud ffarwel. Lili meets an adorable new friend but finds it hard to say goodbye. 
10:10Dwylo'r Enfys Mae Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cn ac arwydd Nadoligaidd. Enfys is practising hard for a very special concert - a Christmas sing and sign concert. [SL] 
10:25Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing? 
10:35Cei Bach Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Buddug's twin sister Bronwen comes to stay with her at Neuadd Fawr. 
10:50Sam Tn Mae Pontypandy yn llawn cyffro oherwydd y sioe lysiau a blodau, ond dyw e ddim yn gwrando ar gyngor Sam ynghylch ei domen gompost. Mike's compost heap causes a fire. 
11:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tm. It's the school Sports Day, and Morgan learns the importance of working as a team. 
11:05Jen a Jim Pob Dim Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sl. Jen wants to play 'nurse' and she gets a chance when one of her jungle friends falls ill. 
11:20Timpo Mae gm Pel Darged Jo yn gor-redeg ac mae'r Rhwystrwyr yn cau y maes chwarae - Tmpo i achub y dydd! Jo's game of Target Ball overruns and the Blockers shut down the playing field - oh no! 
11:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r sr yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld 'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell. The children visit the Wise Old Elf in the Elf Library. 
11:35Llan-ar-goll-en Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomos sy'n arwain yr ymgyrch. Llan-ar-goll-en is taking part in the 'Tidiest Village in Wales' competition. 
11:50Sion y Chef Mae Heledd angen gwneud cyflwyniad eisteddfod ac yn nerfus iawn. Diolch i Sin, mae ei chyflwyniad yn llwyddiant. Sin helps Heledd conquer her fear of speaking in public. 
12:00Caeau Cymru Daw hanes y porthmyn yn fyw wrth i ni ddarganfod enwau diddorol yn Nhrewern Ganol ar gyrion Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Field names from the time of the drovers bring local history to life. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Cwpwrdd Epic Chris Mae Chris nl yn y gegin yn coginio ribs sdici Tseiniaidd, pad thai sydyn, cyw ir cyfan efo ss piri piri a'i hoff bwdin, Tarte Tatin. Chris is back in the kitchen cooking up a storm! 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Priodas Pum Mil Dan Glo! Trystan ac Emma sy'n cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Danny a Nia o Langefni i drefnu eu bendith priodas. A special wedding blessing for Danny and Nia, during the national lockdown. 
16:00Timpo Mae glaw yn dod a'r gm i ben, ond mae Bo, Jo a Mo am chwarae Po Bl ac mae Pili Po mewn byd yn gwarchod y Po Bach! Rain stops play when Bo, Jo and Mo want a game of odd ball. 
16:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
16:20Sam Tn Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! Norman gets into trouble trying to fish money out of the wishing well when he wants a new skateboard. 
16:30Sion y Chef Mae Mama Polenta'n ceisio gwella annwyd Sin ond weithiau, cadw pethau'n syml sy' ore. Mama Polenta tries to cure Sin's cold but sometimes the simplest solutions are the best. 
16:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
16:55Ty Ml Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tm. It's the school Sports Day, and Morgan learns the importance of working as a team. 
17:00Mwy o Stwnsh Sadwrn Hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi. Gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Half an hour of LOLs with the gang from their homes. Games, competitions & more. 
17:25New: Bwystfil Arhoswch yn effro wrth i ni gwrdd deg anifail sydd ffyrdd rhyfedd o gysgu! Stay awake with us as we meet 10 beasts with strange ways of sleeping! 
17:35Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:45Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Natur a Ni Ymunwch gyda Morgan Jones a'i westeion o Std Garreglwyd i drafod bywyd gwyllt mewn cyfres newyd sbon. Join Morgan Jones and guests to discuss the week's wildlife in a brand new series. 
18:30Rhaglen Deledu Gareth Yn y bennod yma, bydd Gareth yr Orangutan yn dathlu ei gariad tuag at gerddoriaeth! In this episode of Rhaglen Deledu Gareth, Gareth the Orangutan will be celebrating his love of music! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Sgwrs dan y Lloer Tro'r Barnwr a'r sylwebydd pl-droed Nic Parri yw hi heno i ymuno ag Elin o flaen y tn yn yr ardd. Tonight, Elin visits the Judge and football commentator, Nic Parri, in his garden. 
20:25New: Garddio a Mwy Trafod dulliau dyfrio ac addasu twls I hwyluso'r garddio, dangos sut i gadw trefn ar y mintys a tyfu llysiau o 'scraps' y gegin a creu basgedi crog. Flowers, veg and all life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Y Ty Rygbi Sut mae'n harwyr rygbi yn llenwi eu hamser yn ystod cyfnod Cofid 19? Y cyflwynydd rygbi Rhys ap William sy'n ffeindio allan. Latest from the rugby world during lockdown with Rhys ap William. 
22:00Dyddiau Da: Cymru v Ariannin 2019 Golwg nl ar gm Cymru dan 20 yn erbyn tm Yr Ariannin dan 20 o Bencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd 2019. A look back at Wales U20's match against Argentina in the Rugby World Cup in 2019. 
23:00Y Ditectif Mali Harries sy'n teithio i'r Fflint i glywed pam wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ail agor achos marwolaeth Janet Commins. New series. Mali Harries investigates the Janet Commins murder case. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Coco yn dangos i Bing sut mae magnedau yn gweithio. Wrth i Coco adeiladu twr mae Bing eisiau dod o hyd i fwy o bethau magnetig. Coco's showing Bing how Magnets work.