This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, April 1 2020

06:00New: Bing Mae Bing, Swla a Pando'n cicio'r bl. Swla sy'n gwneud y gic orau ac mae un Bing yn mynd y ffordd anghywir. Bing, Sula & Pando are playing kicking the ball. 
06:10Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:20Patrl Pawennau Mae Maer Morus yn gofyn i'r Pawenlu achub yr efeilliad, Miri a Meirion, o goeden ac yna gwarchod y ddau am y diwrnod! Mayor Morus calls on the Paw Patrol to rescue and babysit some twins. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn helpu'r Coblyn Doeth chwarae tric ar Magi Hud ar gyfer Dydd Ffwl Coblyn ond dydy Magi Hud ddim yn rhy hapus. Mali and Ben help the Coblyn Doeth play a trick on Magi Hud. 
07:00Y Crads Bach Mae Magi'r Neidr Filtroed yn brolio taw hi yw'r creadur mwya' cyflym yn y goedwig. Magi the millipede is convinced she's the fastest creature in the forest. 
07:05New: Timpo Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in the Timpo world today? 
07:15Cei Bach Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Seren Siw spots a van parked on the quayside, selling bacon rolls. 
07:30Octonots Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel ond maen nhw mewn perygl pan ddaw llowcwyr llwglyd ar eu traws. Hungry gulper eels and undersea tremors threaten the crew. 
07:40New: Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Llantrisant sy'n herio tasgau Capten Cnec ar Ahoi heddiw! The young pirates from Ysgol Llantrisant challenge Capten Cnec's tasks on Ahoi today! 
08:00Heulwen a Lleu Mae'n ddiwrnod mabolgampau ac mae Lleu angen dewis ei gamp gydag ychydig o arweiniad gan yr anifeiliaid. It's sports day and Lleu needs to choose his event with help from the animals. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael eu creu. Rapsgaliwn will be visiting a shoe factory in this episode to discover how shoes are made. 
08:30Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
08:45Loti Borloti Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Loti helps Joni get along with his baby sister and realise the importance of his role as big brother. 
09:00Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island. 
09:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae gm newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gm snap y gofod. A new game has arrived in the shop - a space snap game. The game is useful when Cyw and Jangl go into space. 
09:30Ty Ml Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn l. Syr Swnllyd buys Tedi, by mistake, and Mali and Dani try to get him back. 
09:40Sion y Chef Mae Sam a Sin yn byrddio'r Macrell Frithog i chwilio am gorgimychiaid ond mae'r pysgota'n mynd ar chwl gyda'r tywydd! Sam Spratt takes Sin out on the Merry Mackerel to catch prawns! 
09:50Sam Tn Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch. Mandy and Norman try to hunt down the crafty fox. 
10:00Y Crads Bach Mae Sioned y Siani Flewog yn ysu am antur. Ond wedi hwylio ar y llyn mawr, mae'n penderfynu mai aros adref fyddai orau'r tro nesaf! Sioned the caterpillar feels like having an adventure. 
10:05Timpo Mae Rhwystrwr yn danfon cwch i Stryd Llyn yn hytrach na'r Llyn ei hun. Fydd y Tm yn gallu ei hwylio i'r lle cywir? Oh no: a Blocker delivers a boat to Lake Street instead of the lake. 
10:15Cei Bach Mae'n ddiwrnod cyntaf Prys yn ei waith fel Plismon Cei Bach ac mae Trefor y parot ar goll! It's Prys' first day at work as Cei Bach's new policeman and Trefor, the parrot, is missing! 
10:30Octonots Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym mr yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd fo adre' yn ddiogel. An enormous Australian crocodile is lost in the Antarctic Ocean. 
10:40Ahoi! All Mor Ladron ifanc Ysgol Bro Eirwg helpu Bendant a Cadi i godi baner Ahoi unwaith eto ar Ynys Bendibelliawn? Can the young pirates from Ysgol Bro Eirwg help Bendant and Cadi? 
11:00Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Y tro yma bydd Heini yn garddio. In this programme Heini is gardening and keeps fit at the same time. 
11:15Peppa Cartwn yn dilyn anturiaethau Peppa, ei brawd George a'i rhieni. Cartoon following the adventures of Peppa, her brother George and her parents. 
11:20Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau. The friends are busy practising their musical instruments. 
11:35Twm Tisian Mae Twm Tisian yn plannu pob math o bethau hyfryd yn yr ardd yn cynnwys coeden wahanol iawn! Twm Tisian grows all sorts of plants in his garden, including a very interesting tree! 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Plants come under the spotlight today. 
12:00Bywyd y Fet Mae Alex yn gwneud llawdriniaeth go gymhleth ar golomen rasio sydd lwmp ar ei phen. Alex performs a delicate operation on a racing pigeon with a lump on its head. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Cwymp Yr Ymerodraethau Hywel Williams sy'n archwilio'r rhesymau pam y syrthiodd Ymerodraeth Rhufain. Hywel Williams looks at six moments in time that contributed to the fall of the Roman Empire. 
14:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Noson Lawen Mari Lovgreen sy'n cyflwyno'i chyfeillion o Dre'r Cofis mewn Noson Lawen o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. Mari Lovgreen introduces talented friends from Caernarfon for the Noson Lawen. 
16:00Bing Mae Swla, Pando a Bing yn darganfod nyth aderyn yn eu ty bach twt ond yn sylweddoli nad ydynt i gyd yn gallu bod yno'r un pryd. Sula, Pando & Bing find a bird's nest in their playhouse. 
16:10Timpo Y Po Eira Mae'r Po bach wedi adeiladu Po eira da iawn, ond mae'r gwynt yn ei chwythu drosodd. Fydd y Tm yn medru helpu? The young Pos have built a big and impressive Snow Po! 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Sion y Chef Mae Sin wedi trefnu dawns-ginio ac yn cael gwersi cha cha cha gan Mama Polenta. Sin learns the cha cha cha, but has to improvise when the town hall roof collapses. 
16:40Ahoi! Heddiw, disgyblion dewr Ysgol Glan Morfa yw'r mor ladron ifanc sy'n helpu Bendant a Cadi i wynebu tasgau Capten Cnec. Today, the brave pupils from Ysgol Glan Morfa are the young pirates! 
17:00Y Brodyr Adrenalini Mae cynllunydd ffasiwn o'r Eidal yn dwlu ar steil ffasiwn Y Brodyr Adrenalini! Beth sy'n digwydd? A designer from Milan is interested in the Adrenalinis' fashion style. Is that possible? 
17:10Henri Helynt Mae Alun a Henri yn smalio bod yn arddwyr, ond wrth i natur fynd yn drech na nhw mae'r canlyniadau'n erchyll! Alun and Henri pretend to be gardeners but nature gets the better of them! 
17:20Mwydro Y tro hwn mae'r criw yn trafod celwyddau golau. Ten minutes, one list and much mulling things over! In today's programme, youngsters discuss white lies or little fibs. 
17:30Cog1nio Y ffeinal fawr. Mae'r ddau olaf yn coginio pryd tri chwrs o'u dewis i greu argraff ar y beirniaid, Padrig Jones a Beca Lyne-Pirkis. The grand final where the two finalists go head to head. 
17:50Larfa Dydy Coch ddim eisiau cwympo mewn cariad eto gan ei fod wedi torri ei galon. Red doesn't want to love again, it leads to heartbreak. But you can't choose who you love. 
18:00Adre: Tony ac Aloma Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma. This week, Nia visits the home of well-known Welsh singers, Tony ac Aloma. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Y Byd ar Bedwar Mewn cyfres newydd o'r stiwdio, bydd Dot Davies yn dod 'r diweddaraf am argyfwng y coronafeirws. In a new studio based series, Dot Davies presents the latest on the coronavirus crisis. 
20:25Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ysgol Ni: Maesincla Mae'n dymor yr haf, ac yn ogystal 'r mabolgampau a'r Eisteddfod ysgol, mae'r Prom yn cael ei gynnal i ffarwelio efo blwyddyn 6. It's summer, and we say goodbye to year 6 at the Prom. 
22:00Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help i deulu a ffrindiau Deiniol a Sorrell. Helping family and friends who are organising a wedding for Deiniol and Sorrell from Caernarfon. 
23:00Cymoedd Roy Noble Bydd Roy Noble yn ymweld Chwmtawe gan ddechrau yng Nghastell Craig y Nos. The Swansea Valley - Craig y Nos; the Tick Tock factory; Vale Nickel Works and the work of Dafydd Rowlands. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gilydd i'w helpu. Dadi Mochyn loses his title as Champion Puddle Jumper and needs some practice.