This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, January 28 2018

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Boj, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Deian a Loli a Santes Dwynwen, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno'r gyfres newydd Caru Casglu lle byddwn ni'n cwrdd phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. A new series about collecting things, Caru Casglu. 
11:00Rownd a Rownd Mae Llio'n teimlo'n euog ac yn benderfynol o fod o gymorth i Carys. Due to her immense guilt, Llio is determined to be of help to Carys as the doctors decide to try and wake Tom up. 
11:30Rownd a Rownd Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau ddim yn dda rhwng Carys a Barry. Tension rises between Carys and Barry and Sin goes for a scan. 
11:55Calon: Elin Huws Ffilm fer yn dangos yr arlunydd Elin Huws yn creu llun hudolus o'r arfordir yn ymyl ei chartref ym Mhenrhyn Llyn. A short film which shows the artist Elin Huws creating a picture in Lleyn. 
12:00Coeden Faled Cerys Matthews Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-dn, Gwahoddiad, a'r hwiangerdd, Suo Gn. Cerys explores the roots of the hymn, Gwahoddiad, and traces the story of the lullaby, Suo Gn. 
12:30Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine including highlights of the Blues South Squad against the Scarlets. 
13:15Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Trystan and Emma lend a helping hand as friends and family of Rhys and Sophie plan their wedding in Deiniolen. 
14:10Lorau Mansel Davies a'i Fab Mae angen drysau newydd ar un o'r gweithdai ac mae Dai Hands yn teithio i'r Ynys Werdd. One of the workshops in Llanfyrnach needs a new set of doors and Dai Hands is his way to Ireland. 
14:40Cegin Bryn Heddiw bydd Bryn Williams yn coginio gyda phorc. Chef Bryn Williams cooks with pork today. He also visits a Llangollen butcher to see how he prepares black pudding and uses it in a recipe. 
15:05Y Castell: Addurno Wrth i bwer y cannon chwalu ei bwrpas fel cadarnle, aeth y castell yn balas o ryfeddodau. How the castle changed from being a fortress to a temple to a romantic age which never existed. 
16:00Ras yn Erbyn Amser Dim ond 4 person sydd erioed wedi gorffen y ras hon. A fydd Lowri'n yn ymuno 'r rhestr fer? Only 4 people have completed this race; will Lowri's name be on the short list of finishers? 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Adre: Llwyd Owen Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref yr awdur, Llwyd Owen. This week we'll be visiting the home of author Llwyd Owen. 
20:00New: Cynefin: Dyffryn Clwyd O ddreigiau ac ysbrydion i blanhigion a chreaduriaid prin, mae cyfrinachau'n cuddio ym mhob twll a chornel o Ddyffryn Clwyd. Stories from the Vale of Clwyd - from ghosts to rare plants. 
21:00New: Craith Mae tymer Iona yn gwaethygu wrth iddi gosbi Nia ac mae'r heddlu yn ymweld Dylan i'w gwestiynu. Iona's temper worsens as she punishes Nia and the police visit Dylan to question him. 
22:00Ein Byd: Gwlad y Gwn Mae Sin Jenkins yn teithio i UDA i weld pam bod gan gymaint o Americanwyr obsesiwn gyda gynnau. Sin Jenkins is in the USA to find out why so many Americans are obsessed with guns. 
23:00Ward Plant Mae'r cameru'n dilyn Kaiden a'i deulu i Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America i dderbyn Therapi Proton Beam.12 year old Kaiden receives life saving treatment in the USA. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Heti'n sl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am eu bwyd. Heti is ill in bed, but all the animals are waiting for their breakfast. Who can help?