This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, July 19 2020

06:00Shwshaswyn Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, ac mae'r Capten yn mynd ar y llithren. Seren finds shiny paper in the park, and the Captain discovers the joys of the slide. 
06:05Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffon law. Twm and Lisa make a rain stick. They also visit the children at Ysgol Penparc, and paint plant pots. 
06:25Y Teulu Mawr Mae hi'n draed moch yng nghartre'r Teulu Mawr gan fod Mrs Mawr yn ei gwely dan annwyd trwm. The Mawr household is in total disarray as Mrs Mawr takes to her bed suffering a bout of the flu. 
06:35Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:45Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
07:00Cymylaubychain Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar l ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend. 
07:10Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
07:40Gwdihw Bydd y milfeddyg yn ymweld neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod. The vet visits a python and Bedwyr and Peredur help Megan find some insects. 
07:55Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gn 'Teithio'. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song for Dona Direidi. 
08:20Sion y Chef Mae cawl newydd Sin mor boblogaidd, mae'n rhedeg yn fyr o gynhwysion. Mae Izzy'n achub y dydd gydag awgrym blasus iawn. Izzy improvises when Sin's new soup proves so popular it runs out! 
08:35Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Cefn Gwlad Y tro hwn: hwyl tripiau tramor Dai, a trip criw Cefn Gwlad bach i ffatri goed yn Llanrwst! This time: Dai's fun filled foreign trips and a visit to a wood chipping factory in Llanrwst! 
10:00Creaduriaid Gwyllt Affrica Cyfres am fyd natur arfordir De Affrica, yn canolbwyntio y tro hwn ar anifail bychan, ciwt o'r enw'r Dasi. Series about South Africa's coastline and animals. This time, we look at dassies. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal y Parchedig Ddr Rhodri Glyn. This week, the Service will be under the care of the Reverend Dr Rhodri Glyn. 
11:30Dal Ati Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn cymryd taith hamddenol i Abergwaun. Yn 'Cwmni' bydd yn ymweld Cwrw Llyn. In 'Codi Pac' we visit Fishguard and in 'Cwmni' we meet workers at Cwrw Llyn. 
12:30Glan Llyn Cyfle i fynd yn l i haf 2002 a mwynhau'r hwyl yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. We go back to the summer of 2002 to join youngsters at Glan-llyn. 
13:00Heno Aur Cyfres newydd gyda Angharad Mair a Sin Thomas yn dathlu 30 mlynedd o'r rhaglen. Y tro hwn: 1991. New series with Angharad Mair and Sin Thomas celebrating 30 years of Heno. This time: 1991. 
13:30Sgwrs dan y Lloer Sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Trystan Ellis-Morris yw'r gwestai y tro hwn. Elin Fflur chats under the stars to Trystan Ellis-Morris this time. 
14:0004 Wal Cyfle arall i ymweld chartref minimalistaidd yn Llundain, gardd hyfryd yn Llangoed, Sir Fn a gerddi ysblennydd ym Mhen Llyn. Another chance to enjoy homes and gardens from 2002. 
14:3004 Wal Cartref cyfoes ym Mhenarth a dau gartref go wahanol yn Sir Fn sy'n cael y sylw mewn rhifyn o 2002. In this edition from 2002 we visit a contemporary house in Penarth and two Anglesey homes. 
15:00Celwydd Noeth Gyda Lleu Bleddyn ac Ifan Prys o Gaerdydd a'r llysdad a'r llysferch, Dennis James o Sir Benfro ac Anna Fflur o Sir Fn. Nia Roberts present as more contestants go for the 10,000 jackpot. 
15:30Celwydd Noeth Yn cystadlu heddiw mae'r llysdad a llysferch, Dennis James ac Anna; y gwr a gwraig, Gareth ac Angela Rees a'r ffrindiau, Miriam Williams ac Aled Illtud. More contestants go for the jackpot. 
16:00Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate! 
17:00Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech. 
17:55Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
18:20Maestro Carlo Rizzi Portread lliwgar o Carlo Rizzi'r arweinydd cerdd adnabyddus. A colourful portrait of the conductor and musical director, Carlo Rizzi. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Cyfle fwynhau rhai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol yng nghwmni Alwyn Humphreys. A look back at some of the highlights of the current series with Alwyn Humphreys. 
20:00New: Ymlaen 'r Sioe Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych mlaen at wythnos o adloniant o Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Preview of a 4-day entertainment show from the Showground in Llanelwedd. 
20:303 Lle: Ifan Jones Evans Cawn grwydro Ceredigion a Maes y Sioe Frenhinol yng nghwmni Ifan Jones Evans. Ifan Jones Evans takes us to his farm near Pontrhydygroes, Pontrhydfendigaid FC and the Royal Welsh Showground. 
21:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig chweched rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the sixth round of Super Rugby Aotearoa. 
22:00Lowri Morgan: Her 333 Yn dilyn y trafferthion yn ystod Cymal 1, bydd Lowri'n parhau 'r sialens o Ddolgellau i Fannau Brycheiniog. Tiredness kicks in as Lowri continues the challenge on to the Brecon Beacons. 
22:30Y Fets Rhaglen ola'r gyfres. Mae terrier bach yn cael ei rhuthro i'r feddygfa wed damwain car, ac mae'r tm yn trin cansar Ziggy'r gath. Last in series, and a husky has a bad 'takeaway belly'! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn ffeindio'r ras hwyl i godi arian tuag at do newydd yr ysgol yn anodd. Daddy Pig finds it hard work trying to run in a fun race but he can run fast when chased by a bee!