This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Saturday, October 27 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Yn Ol, Olobobs. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend: Cath-Od, Dennis a Dannedd, Y Doniolis, Y Dyfnfor. 
10:00Arctig Gwyllt Iolo Williams Mae'r arth wen urddasol yn feistres ar hela ar rew ond mae'r rhew yn amddifadu creaduriaid fel adar y m?r o'u bwyd. Arctic wildlife including the polar bear, the wolverine and the lynx. [SL] 
11:00999: Ambiwlans Awyr Cymru Mae criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn delio ? damwain car yn Nhregaron ac mae bachgen yn y gogledd yn ymladd am ei anadl. The Swansea Air Ambulance crew deal with a car accident in Tregaron. [SL] 
11:30Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Huw Edwards sy'n teithio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'n cyfnod ni heddiw. Huw Edwards travels from the late 19th century to the present day as he looks at the Welsh in London. [SL] 
12:30?l Traed Gerallt Gymro Mae Dr Barry Morgan yn teithio o Alpau'r Eidal i Rufain. Dr Barry Morgan, former Archbishop of Wales, follows in the footsteps of Gerald of Wales and travels from the Italian Alps to Rome. [SL] 
13:15Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:40Cefn Gwlad 2018/19 Yn y rhaglen hon - Dai ?'r pysgotwr macrell Winston Evans o Gei Newydd, a mwy. Dai visits New Quay mackerel fisherman Winston Evans, plus much more. [SL] 
14:35Garddio a Mwy Sioned sy'n plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bod Meinir yn gorffen gwaith ar bwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol. Iwan shows that you don't need a garden to grow nutritious food. [SL] 
15:00Trysorau'r Teulu Mae gan Jack gasgliad o hen esgyrn a chleddyf sydd, yn ei farn, o bwys hanesyddol i Gymru. Jack has a collection of old bones and a sword inherited from the family - what is their worth? [SL] 
16:00Wyneb Glyndwr Mae Julian Lewis Jones a th?m o arbenigwyr yn mynd ar daith ryngwladol i ddod o hyd i wyneb Owain Glyndwr. Julian Lewis Jones sets off to find and recreate the face of Owain Glyndwr. [SL] 
16:55Jim Driscoll: Meistr y Sgw?r Stori anhygoel Jim Driscoll a aned mewn tlodi ond a focsiodd ei ffordd i'r brig. The amazing story of Jim Driscoll, a boxer of Irish descent born into poverty, who made his way to the top. 
17:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
18:00Clwb Rygbi Darllediad byw o'r g?m PRO14 rhwng y Cheetahs a Gleision Caerdydd, o Bloemfontein. Cic gyntaf 6.15. Live broadcast of the PRO14 match between the Cheetahs and Cardiff Blues. K/O 6.15. 
20:25New: Bocsio Byw Ymunwch ? ni am noson wych o focsio yn fyw o Ganolfan Casnewydd, yn cynnwys gornest Robbie Turley yn erbyn Ashley Lane. Join us for a night of boxing action, live from the Newport Centre. 
00:00Salon - Cyfres 3 Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Yr Wyddgrug, Caernarfon a Llanelli - yn y salon, y barbwr a'r siop trin ewinedd. This week we eavesdrop in salons in Mold, Caernarfon and Llanelli. 
00:30Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am