This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, October 23 2018

06:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Sali Mali a gweddill y criw am stori'r pili pala yn Nhy Cyw heddiw. Join Gareth, Sali Mali and the rest of the crew for a story about a butterfly. 
06:15Nodi Mae'n rhaid i'r Sgitlod Bach ddysgu bod yn amyneddgar a deall ei fod yn werth aros am bethau. The Little Skittles need to learn patience and see that some things are worth waiting for. 
06:30Octonots Mae nith a nai Capten Cwrwgl yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd mewn perygl ar ffloch i?. Capten Cwrwgl's niece and nephew help save walrus pups on a drifting ice floe. 
06:40Bach a Mawr Mae Bach eisiau'r pysgodyn o bwll Mawr yn anifail anwes ond syniadau eraill sydd yn chwarae ar feddwl y pysgodyn! Bach wants the fish from Mawr's pool as a pet. But the fish has other ideas! 
06:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu ei bod eisiau dysgu chwarae offeryn. The Little Princess decides she wants to learn to play an instrument. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:15New: Nico N?g Mae'n noson Calan Gaeaf ac mae Nico a'i ffrindiau i gyd mewn gwisg ffansi ar gyfer yr achlysur. Nico and friends are all in fancy dress to celebrate Halloween. 
07:20New: Amser Maith Yn Ol Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw. Today Grandad's story takes us back to Celtic Times. 
07:35Patr?l Pawennau Mae Fflei a Cena wedi cynhyrfu'n l?n am fynd i wersylla ac mae gweddill y Pawenlu yn ymuno ? nhw pan mae Clwcsanwy yn disgyn i mewn i gafn. Clwcsanwy falls in a crevice on a camping trip. 
07:50New: Sam T?n Mae Meic yn adeiladu cae hoci ia i'r plant gyda llif oleuadau, ond wrth gwrs mae rhyw ddwli yn siwr o ddigwydd... Meic builds an ice hockey pitch for the children complete with flood lights! 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Ostrich is one of Monkey's fastest friends - how does she do it? 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i allweddau aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf. 
08:35Darllen 'Da Fi Nia o Ribidir?s yn darllen am William, sy'n meddwl bod arth anferth yn byw yn y cwtsh dan st?r. Nia from Ribidir?s reads about William who thinks that a bear lives in the cupboard. 
08:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:55Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero yn ymuno ? Sim a'i ffrindiau i fynd ar antur y tu mewn i frechdan i dynnu lluniau o atomau i Faer Oci. Blero joins Sim and friends on a mission inside a sandwich to take photos. 
09:05Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
09:20Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ?l pethau mewn antur yn y wlad. Bobi Jac and Crensh the Rabbit enjoy running around in the countryside. 
09:30Oli Wyn Mae Oli Wyn yn gath fywiog sy'n gracyrs gwyllt am gerbydau o bob math. Oli Wyn is a curious cat who's wildly wacky about vehicles of all sorts. Today he looks at a car transporter lorry. 
09:40Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd ? phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
10:00Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn s?l yn ei wely ar ?l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero has to save Ocido from a falling comet and make sure that Mayor Oci has his bath as usual. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo. Igam Ogam discovers that if you have a minor injury you can get someone to kiss it better. 
11:00Y Teulu Mawr A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. Malan becomes frustrated when Modlen won't give her any peace. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:25Olobobs Mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig! Giant rocks appear all over the forest! 
11:30Patr?l Pawennau Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref. A baby bat creates havoc about town. 
11:45Sam T?n Mae'r criw'n dysgu sut i wneud anifeiliaid gwiail, ond mae fflamau tan y gwersyll yn broblem! The crew learn how to make willow animals but the campfire flames are not a good idea! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Ysbyty Ifan, Conwy Fferm Gwern Hywel Uchaf, ger Ysbyty Ifan yng Nghonwy, fydd canolbwynt y rhaglen heddiw. Brychan Llyr asks what Abraham Lincoln has to do with a field on a farm in Ysbyty Ifan, Conwy. [SL] 
12:30Trysorau'r Teulu Vaughan sy'n holi am fforc wreiddiol a ffeindiodd tra'n archwilio llongddrulliad o 1859 ger Ynys M?n. Vaughan wants to know more about a fork found whilst exploring an Anglesey shipwreck. 
13:30Hywel Ddoe a Heddiw Daw cyfres Hywel i ben yng nghwmni neb llai na'r cawr o ganwr, Bryn Terfel. In the final programme Hywel talks to bass-baritone Bryn Terfel and renowned harpist Sioned Williams. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn agor drysau'r cwpwrdd dillad, a bydd Hywel Francis yn trafod ei lyfr newydd. Huw Fash opens the clothes cupboard, while Hywel Francis discusses his latest book. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar S?l geffylau ac arwerthiant arbennig yn Oriel Ynys M?n, Llangefni. This week we take a look at valuable farmland near Brynsiencyn which is soon to go on the market. 
15:30Cerdded y Llinell Lille i Cambrai - Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Iolo Williams and Hywel Teifi Edwards walk along the trenches of the Great War. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Digbi Draig, Patr?l Pawennau, Gwdihw. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Macs yn dysgu Crinc sut mae chwythu pelen ffwr ond wrth gwrs mae Crinc yn mynd a phethau yn rhy bell. Macs teaches Crinc how to blow a furball but naturally Crinc takes things too far. 
17:15SpynjBob Pantsgw?r Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ym Mhant y Bicini. It's a very windy day and SpynjBob has problems! 
17:30Cog1nio Ffeinal y gyfres - mae'r ddau olaf yn coginio pryd tri chwrs i greu argraff ar y beirniaid. The grand final - the two finalists go head-to-head cooking three courses to impress the judges. 
17:55New: Prosiect Z Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn. 5 brave pupils have found refuge in their school but now Zeds have found their way in. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ralio+ Byddwn ynghanol cyffro pencampwriaeth rasio loriau Prydain ar drac Penbre y tro hwn. This time, the crew are at the British Truck Racing Championship on the Pembrey track, Carmarthenshire. 
18:30Rownd a Rownd Mae John mewn picil go iawn wrth wneud ei orau i gael gafael ar arian i dalu i Mags er mwyn cau ei cheg, John is in a real pickle while doing his best to access money to pay Mags. 
19:00New: Heno Heno, bydd yr actor Meilyr Sion yn y stiwdio, ac mi gawn glywed gan bobl sy'n creu podlediadau. Tonight, actor Meilyr Sion is in the studio and we hear from people who produce podcasts. 
19:30Pobol y Cwm Mae Britt yn chwilio am ffrae eto fyth! Ydi Julie am allu dygymod gydag edrych ar ?l Esther? Mae Britt is on the war path yet again! Will Julie be able to cope with looking after Esther? 
20:00New: Cefn Gwlad 2018/19 Yn y rhaglen hon - Dai ?'r pysgotwr macrell Winston Evans o Gei Newydd, a mwy. Dai visits New Quay mackerel fisherman Winston Evans, plus much more. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Ni'n holi'r tri gwleidydd sy'n ymdrechu i olynu Carwyn Jones fel Prif Weinidog Cymru. We talk to the three politicians in the running to succeed Carwyn Jones as First Minister of Wales. 
22:00Cymru Ddu Mae rhaglen ola'r gyfres yn canolbwyntio ar frwydr pobol dduon Cymru, o 1920 hyd heddiw. The last programme in the series concentrates on black people in Wales from 1920. 
23:00Elis James: Cic Lan yr Archif Golwg hwyliog ar sut mae menywod a phlant yn cael eu portreadu yn yr archif. Elis takes a tongue in cheek look at the way women and children are portrayed in the Welsh TV archives. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ?l hwyaid bach. It's an exciting day at Hafod Haul because Jaff and Heti are looking after some little ducks.