This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, February 23 2019

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Cefn Gwlad Y tro hyn mae Dai Llanilar a'i gyflwynwyr ifanc yn trafod ffarm Cwmysgyfarnog, prentisiad pedoli, hyfforddi cwn a mwy! This time: young farriery apprentices, dog training and more! [SL] 
11:00Helo Syrjeri Cyfres newydd ddiddorol sy'n dilyn cleifion a staff mewn canolfan iechyd ym Mlaenau Ffestiniog. New series following the staff and patients in Blaenau Ffestiniog's health centre. [SL] 
11:25Cynefin Abertawe a'i straeon difyr a chudd sy'n cael sylw Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen y tro hwn. The crew visit Swansea to seek out the second city's interesting and hidden tales. [SL] 
12:20Ffermio Meinir fydd yn Sioe Potensial Aberhonddu, tra bod Daloni ac Alun yn cwrdd dau ffarmwr diddorol. Meinir is at Brecon's Potential Show, while Daloni and Alun meet two interesting farmers. [SL] 
12:45Clwb Rygbi: Benetton v Dreigiau Darllediad byw o'r gm PRO14 Benetton v Dreigiau o Stadio Comunale di Monigo. C/G 1.00. Live coverage of the Guinness PRO14 Benetton v Dragons match from Stadio Comunale di Monigo. K/O 1.00. 
15:00Bois y Pizza Cyfle arall i ddilyn y bois ar eu ffordd i gystadleuaeth pizza fwya'r byd yn Yr Eidal. Another chance to follow two Welshmen through Europe as they aim for the World Pizza Championships. [SL] 
15:25Becws Siocled, siocled a mwy o siocled - dyna fydd prif thema rhaglen yr wythnos hon! Chocolate, chocolate and more chocolate - that's the main theme this week as Beca prepares for a baking demo. [SL] 
15:50New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
16:00Clwb Rygbi Rhyngwladol: Cymru v Lloegr Darllediad byw o drydedd gm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2019, yn erbyn Lloegr. C/G 4.45. Live coverage of Wales v England in the 2019 Guinness Six Nations. K/O 4.45. 
19:15Sgorio: Y Barri v Cei Connah Darllediad byw o'r gm bl-droed Uwch Gynghrair Cymru JD rhwng Y Barri a Chei Connah. C/G 7.30. Live coverage of Barry Town United v Connah's Quay. English Commentary available. K/O 7.30. 
21:40Noson Lawen Ar y rhaglen hon, Dylan Jones fydd yn arwain yr hwyl a'r miri ar lwyfan y Noson Lawen gyda chynulleidfa o'i ardal enedigol yn Nyffryn Conwy. Entertainment with Tecwyn Ifan, and much more. 
22:40Jonathan Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma unwaith eto am fwy o hwyl a sbri, gan gynnwys gwesteion i'r stiwdio, sialensau a hanesion difyr, a mwy. The crew are here again for more fun and games! 
23:45Gwobrau'r Selar Elan Evans a Garmon ab Ion sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r penwythnos ac yn ein hatgoffa o ennillwyr eleni. Highlights of one of the biggest events in the Welsh music diary: Gwobrau'r Selar! 
00:50Teleshopping Home Shopping. 
02:15..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec.