This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, November 23 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
06:15Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam Tn Mae yna gystadleuaeth ras deircoes ym Mhontypandy bob blwyddyn. Ond nid yw Norman a Dilys yn cael llawer o hwyl wrth ymarfer! Everyone in Pontypandy is preparing for the three-legged race. 
06:50Bing Mae Bing a Pando yn y pwll tywod yn chwarae Jac Codi Baw a Jac Rhaw Fawr. Bing and Pando are in the sandpit pretending to be diggers. 
07:00Patrl Pawennau Pan daw haid o wyddau i aros am noson ger pencadlys y Pawenlu mae un cyw isio bod yn ffrind i Fflamia. When a flock of geese stop at the Patrol tower, one of the goslings takes to Fflamia. 
07:15New: TiPiNi Heddiw, bydd y criw hwyliog yn cael hwyl yng nghwmni plant Maesteg! Today, the crew enjoys meeting youngsters in Maesteg. 
07:30Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
07:45Y Crads Bach Lawr wrth y llyn, mae Mursen a Gwas y neidr yn chwilio am bartneriaid. A chyn bo hir, mae llond y lle o wyau! Down by the lake, the damselflies and dragonflies are looking for partners. 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn meddwl bod Hen Daid yn rhoi llawer mwy o sylw i'r cymeriadau eraill a bod e "ddim yn deg" gyda hi! Igam Ogam thinks Hen Daid gives everyone else more attention. 
08:00Octonots Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygythiol sy'n brwydro dros eu tiriogaeth. The Octonauts and the Enemy Anemones. 
08:15Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn gwrdd Gwenni wrth iddi fynd i ffair Pwllheli i brynu padell bridd. During this programme we are introduced to the folk song 'Gwenni aeth i ffair Pwllheli'. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael ffrind newydd - malwaden mae'n galw Speedy. The Little Princess has a new friend - Speedy the snail. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Arthur eisiau creu argraff ar Tili wrth ddysgu sgil newydd. Byddai jyglo yn berffaith ond mae'n anodd iawn. Arthur is trying to impress Tili by learning a new skill. How about juggling? 
08:45Twt Mae Twt wrth ei fodd pan mae gwyddau'n ymgartrefu yn yr harbwr ac ar ben ei ddigon yn ceisio sgwrsio gyda'r criw swnllyd. A flock of geese lands in the harbour but they are so noisy! 
09:00Nodi Mae Tesi yn benderfynol o guro Mr Simsan yn y gystadleuaeth pobi teisen. Tessie wants to beat Mr Wobbly Man in the Cakey Bake competition. 
09:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod. Bobi Jac and the astronaut hamster go into space. 
09:45Cei Bach Mae hi'n argyfwng yng Nghei Bach! Nid yw'r fan fara wedi cyrraedd y pentref. It's an emergency situation in Cei Bach! There's no bread at the hotel so they have to get baking. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn i ddysgu cn 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrn learn and perform a song. 
10:15Patrl Pawennau Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'? 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tm yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tn gwifoddol. Mike Flood and Charlie Jones are being trained as reserve firemen. 
10:50Bing Mae hi'n amser bath ac mae Bing yn methu peidio ag ychwanegu mwy o sebon swigod! It's bath time and Bing just can't help adding a few more squirts of bubble goo! 
11:00Patrl Pawennau Mae cerbyd trn wedi dod oddi ar y cledrau ac mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r trn gyrraedd! A train car derails and damages the tracks. Can the PAW Patrol help? 
11:15TiPiNi Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld Phwllheli. This time, the energetic gang are in Pwllheli! 
11:30Boj Mae llawr sglefrio i wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl ac mae pawb yn mwynhau sglefrio. There's a pop-up ice rink in Hwylfan Hwyl and everyone has a good time skating. 
11:45Y Crads Bach Mae'r malwod allan yn chwarae ac mae Gwen eisiau ymuno yn yr hwyl - ond does ganddi ddim cragen. The snails are out playing and Gwen the slug wants to join in, but she doesn't have a shell. 
11:50Igam Ogam Mae Hen Daid yn trefnu helfa drysor i Igam Ogam ond mae hi'n gwybod yn union ble i fynd. Hen Daid arranges a treasure hunt for Igam Ogam but she knows exactly where to go. Is she peeping? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn fyw o Bort Talbot i gyfarfod perfformwyr pantomeim newydd, a chawn gwmni Rhys Meirion. We'll be live from Port Talbot to hear about a new pantomime and we'll chat to Rhys Meirion. 
13:00Parti Bwyd Beca Bydd Beca'n paratoi danteithion wedi eu hysbrydoli gan fwyd stryd y farchnad i rai o Gymry Llundain. Beca prepares street food for the London Welsh with help from Lisa Angharad. 
13:30Taith Fawr y Dyn Bach Aiff James i Aberteifi i gwrdd Hannah Stevenson. Yn 16 oed hi yw'r person ieuengaf yng Nghymru i gael ci tywys. James Lusted meets Hannah Stevenson from Cardigan who has vision impairment. [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Huw Fash fydd yn y gornel ffasiwn tra bo Dr Ann yn cynnig cyngor meddygol. Dr Ann offers more medical advice and artist Wynne Melville Jones discusses his new book. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Gwlad Moc Mewn rhifyn o 1994, bydd Moc Morgan yn ymweld ag ardal Llanbrynmair, Bro Ddyfi. Moc Morgan is in the Llanbrynmair area where he explores the mountains on a quad bike and shoots pheasants. 
15:30New: Gwlad Moc Mae Moc Morgan yn crwydro Penrhyn Llyn ar drn ac ar gwch gan siarad ffermwyr a physgotwyr ar hyd y daith. This time, Moc Morgan explores the Llyn Peninsula. First shown in 1994. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Octonots, Guto Gwningen, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams from Ysgol Gymraeg Nant Caerau as they go head to head. 
17:35Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:45Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru gan gynnwys Ysgol Glantaf v Sir Benfro. Today's featured game is Ysgol Glantaf v Pembrokeshire. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Bydd Aled yn ymweld thy organig yn Llanegryn a chartref unigryw sy'n llawn atgofion o bedwar ban byd ger Aberystwyth. In this 2005 edition, Aled Sam visits a unique home near Aberystwyth. 
18:30Y Salon Yng nghwmni rhai o'r hen ffefrynnau, ac ambell wyneb newydd, mae'r siopau'n agor eu drysau am ragor o siarad plaen! More gossip and plain talking from some of Wales's hairdressing salons. 
19:00New: Heno Bydd Gerallt yn ymweld siop trin gwallt Clip a Snip, Caernarfon sy'n rhan o gyfres Y Salon. Gerallt gets a haircut in Caernarfon & there's a competition to win tickets to Wales v Georgia. 
19:30Rownd a Rownd Yn dilyn y llanast wnaeth Vince efo Iolo, mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Vince a Cathryn. Following the mess he made of things with Iolo, things get worse between Vince and Cathryn. 
19:55New: Chwedloni: Stori Sin Adler Stori Sin Adler. Sin Adler's story. 
20:00Pobol y Cwm Caiff Ed ei groesholi'n galed gan fargyfreithiwr Sioned. Mae Kelly yn cyfaddef rhywbeth y bydd hi'n siwr o'i ddifaru. Ed is cross-examined hard by Sioned's barrister. 
20:25New: Cythrel Canu Gyda'r panelwyr Stifyn Parri, Ryland Teifi, Caryl Parry Jones ac Elin Llwyd. Music quiz. Stifyn Parri, Ryland Teifi, Caryl Parry Jones and Elin Llwyd join Aled Hall and Elin Manahan Thomas. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Cam-drin Ed Geraint Todd, sydd yn actio Ed yn Pobol y Cwm, sy'n trafod cam-drin domestig dynion i geisio torri'r stigma. Geraint Todd, who plays Ed in Pobol y Cwm, discusses domestic abuse of men. 
22:00New: Ochr 1: Yws Gwynedd ym Maes B Uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn 2017. Highlights of Yws Gwynedd's set on the final night of the Anglesey National Eisteddfod 2017. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Lle Aeth Pawb: 1989? Beth yw hanes Ben Evans o Bontygwaith, Y Rhondda heddiw? A beth ddigwyddodd i'w frawd Chris? We catch up with Ben Evans from the Rhondda who was first filmed in 1989 when he was 12. 
23:30Doctoriaid Yfory Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus sydd wedi cael trawiad ar y galon. Ffion and Dafydd find out how tests can put strain on heart attack patients. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Pws yn mynd yn sownd ar frigyn, yn uchel yn y goeden, ac mae'n rhaid i Heti alw'r Frigd Dn i'w hachub. Pws the cat gets stuck on a branch high up in the tree and needs rescuing.