This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, January 27 2020

06:00Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining. 
06:10Digbi Draig Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn! Teifion finds a novel way of helping Glenys to tidy up. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:45Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand. 
07:00Sam Tn Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tn yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show! 
07:10New: Timpo Synhwyro Adre Mae Tm Po yn helpu ci, sydd ar goll, i fynd adre, drwy ddilyn ei drwyn! A Whiff of Home: Team Po help a lost dog to get home, by a nose! 
07:20Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
07:35New: Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Jangl a'r dirgelwch amser gwely. Today's story is about Jangl, and the bedtime mystery. 
07:45Asra Bydd plant o Ysgolion Talysarn a Baladeulyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgolion Talysarn a Baladeulyn visit Asra this week. 
08:00Y Crads Bach Mae'r nadroedd miltroed angen dod o hyd i lecyn cysgodol ond mae'r gwair y rhy hir i fentro drwyddo, nes i Carys y Siani Flewog gyrraedd. The millipedes need to find a shelter from the wind. 
08:05Twt Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Twt offers to help the Harbourmaster direct the traffic. 
08:20Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda sgetsys dwl a doniol a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid! Cacamwnci is back with funny sketches, new characters and old favourites. 
08:35Meic y Marchog Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up. 
08:45Nico Ng Mae Nico yn dod o hyd i'w ffrindiau yr hwyaid yn y marina - efo llond lle o hwyaid bach! Nico finds his duck friends in the marina with all their baby ducklings! 
08:55Boj Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i hoff bethau. Tada misses his old home so Boj cheers him up by recreating some of his favourite things. 
09:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song. 
09:20Octonots Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Mr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i groeso yn yr Octofad. When Peso and the Octonauts aid a large Elephant Seal, he overstays his welcome. 
09:35Oli Wyn Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi trn ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod mawr i Buddug a Brangwyn gan eu bod yn dathlu 10 mlynedd o briodas. Buddug and Brangwyn celebrate 10 years of married life, and Buddug decides to make him a wonderful dinner. 
10:00Twm Tisian Mae Twm wedi bod yn loncian ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud! Twm has been jogging and is ready for breakfast but can't remember how to make it. 
10:10Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:45Loti Borloti Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house. 
11:00Sam Tn Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him? 
11:10Timpo New programme for children. Rhaglen newydd i blant. 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Dewi'r Deinosor Mwdlyd. Today's story is about Dewi, the muddy dinosaur. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pobl a'u Gerddi Aled sy'n edmygu gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu. A look at gardens in Cardiff, Tregaron & Brecon. [SL] 
12:30Heno Heno, byddwn ym Miwmares yn syllu ar y sr a chawn gwmni rhai o arweinwyr cyfres ddiwethaf FFIT Cymru. Tonight, last year's FFIT Cymru leaders will be in the studio. 
13:303 Lle: Aled Sin Davies Ar drothwy dechrau Gemau'r Gymanwlad, cyfle arall i weld Aled Sin Davies yn dewis ei dri hoff le. Another chance to see Paralympic athlete Aled Sin Davies visiting three favourite places. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae'r rhaglen gyntaf yn olrhain hanes Amsterdam o fod yn ddinas ganoloesol i fod y cyntaf i sefydlu cyfalafiaeth a'r farchnad stoc. The first programme charts some of Amsterdam's history. 
16:00Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress. 
16:05Timpo Mae offer Pili Po wedi eu gosod yn dwt ar y wal, felly pan mae Pal Po yn ei daro a fydd gweddill y Tm yn medru eu rhoi yn l? Can the rest of the team put Pili Po's tools back on the wall? 
16:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
16:30Meic y Marchog Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield. 
16:45Asra Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:10Dreigiau: Marchogion Berc Am y tro cyntaf yn ei hanes mae gemau Gwyl Y Meiriol yn cynnwys campau gyda dreigiau. For the first time ever dragons and riders can take part in the Great Thaw Games. How will Igion get on? 
17:30Sgorio Pigion gemau penwythnos pedwaredd rownd Cwpan Cymru JD Rhydaman v Caernarfon, Y Fflint v Bae Colwyn, a'r Drenewydd v Y Rhyl. Highlights from the JD Welsh Cup fourth round weekend matches. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chn yn stori Blodeuwedd. This week, we have the good, the bad and the Owl! Fun, frolics and song in Blodeuwedd. 
18:3047 Copa: Her Huw Brassington Mae Huw yn ymweld Gareth Morris, sy'n bwriadu rhwyfo ar draws yr Iwerydd, ac yn ymarfer gyda'r rhedwraig o fri, Lowri Morgan. Huw visits Gareth Morris who plans to row across the Atlantic. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Iolo'n dal Aled a Tyler gyda'i gilydd unwaith eto, ac mae Diane yn benderfynol o adael Cwmderi. Iolo catches Aled and Tyler together again - the last straw for their marriage. 
20:25New: Dan Do Yn y rhaglen hon: hen blasty ag estyniad trawiadol, ty eclectig o'r 20au a bwthyn llawn planhigion ecsotig. An old mansion with a stunning extension, an eclectic 1920's house & more. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Creaduriaid Gwyllt Affrica Bydd y rhaglen arbennig hon yn dilyn teulu o Eliffantod yr anialwch wrth iddynt geisio darganfod dwr. This film follows a family of desert elephants on their search for hidden water. 
23:00Ar Werth Yn y rhaglen hon byddwn yn dilyn hanesion fflat yn ninas Caerdydd, fferm yn Nyffryn Ardudwy a tyddyn ugain erw ger Caerfyrddin. We follow the sales of a flat, a farm and a small holding. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'!