This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Friday, April 10 2020

06:00New: Bing Wrth i Bing achub Fflop o grafangau'r pry cop mawr, mae'n disgyn a mae Wil Bwni'n cael damwain. Bing rescues Flop from the giant spider, but falls off the rope & Hoppity has an accident! 
06:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:20Patrl Pawennau Mae Aled yn gweithio'n galed i gael ei Fathodyn Diogelwch Tn, a phwy well i helpu ei ddysgu na Fflamia a'r Pawenlu? Aled is working towards his Scouts Fire Safety Badge but needs some help. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae plant y tylwyth teg a'r corachod yn dysgu sut mae pethau'n cael eu hailgylchu i wneud teganau newydd. The Elf and Fairy children learn about re-cycling and how rubbish is made into toys. 
07:00Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
07:05Shwshaswyn Heddiw yn Shwshaswyn, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth. Today, the Captain is making dough, Fflwff is playing with flour and Seren is baking bread. 
07:15Cei Bach Mae pobl newyddl Neuadd Fawr yn sylweddoli bod Huwi Stomp yn arwr go iawn. The newest residents of Cei Bach realise that Huwi Stomp is a real hero. 
07:30Octonots Mae Malwen Bigfain yn cuddio ar yr Octofad ac yn ymosod ar y criw gyda bachau llawn gwenwyn. A Cone Snail invades the Octopod and picks off the crew one by one with its dangerous harpoons. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Heulwen a Lleu Sioe bypedau sy'n mynd bryd Lleu heddiw. Mae ganddo'r llwyfan a'r pypedau, ond ddim stori. Lleu wants to put on a puppet show. He has the stage and the puppets but no story. 
08:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jirff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe. 
08:35Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi cn i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
08:45Llan-ar-goll-en Mae Mrs Tomos wedi penderfynu gadael Llan-ar-goll-en ac mae'r pentrefwyr yn torri eu calonnau. Mrs Tomos has decided to leave Llan-ar-goll-en and the villagers ar broken-hearted. 
09:00Guto Gwningen Pan fydd wy newydd Dili Minllyn yn mynd ar goll, dim ond Guto Gwningen sy'n gallu dod o hyd i'r lleidr. When Dili Minllyn's new egg goes missing, Guto Gwningen tries to find the culprit. 
09:25Y Diwrnod Mawr A fydd gan Dewi'r hyder i berfformio fel cerflun byw ar ei ddiwrnod mawr yng Ngwyl Nol a Mlan? Dewi's plan is to raise money for the local festival by performing as a robot living statue! 
09:40Ty Ml Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting excitedly for spring to arrive. 
09:50Sam Tn Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth. A day at the beach turns into an emergency situation for the residents of Pontypandy. 
10:00Bing Mae Bing wedi torri ei fraich a mae mwytho Arlo, adeiladu blociau a hyd yn oed yfed ei sudd yn boenus! Bing's broken his arm & petting Arlo, doing his blocks & even drinking juice hurts! 
10:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
10:20Patrl Pawennau Mae Maer Morus yn disgwyl derbyn y tn gwyllt ar gyfer Diwrnod Porth yr Haul ond mae'n derbyn pecyn o foch bach yn ei le. Mayor Morus receives a package of piglets instead of fireworks! 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r efeilliaid yn awyddus i gael anifail anwes felly mae Magi Hud yn creu bochdew iddyn nhw. The twins really want a pet and Magi Hud sets about getting them a hamster. 
11:00Olobobs Cyfres wedi ei hanimeiddio i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
11:05Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas. 
11:15Cei Bach Mae Betsan yn dysgu gwers bwysig. Betsan learns an important lesson about signs. 
11:30Octonots Mae Harri a Dela yn cael eu dal gan greadur rhyfedd iawn yn ddwfn yn y mr. Harri and Dela become entangled in a strange deep-sea creature - a siphonophore. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Arfordir Cymru: Sir Benfro Mae rhaglen ola'r gyfres yn mynd ni o Angle hyd at ddiwedd llwybr yr arfordir yn Amroth. The final episode takes us from Angle all the way to the end of the coastal path in Amroth. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Helo Syrjeri Dr Gwynfor Evans sy'n delio phoenau yng nghlun Dylan; cawn stori Glenys, aelod diweddaraf y Grwp Atal Syrthio; & mwy. Series about staff and patients at Blaenau Ffestiniog Health Centre. 
13:30Bethesda: Pobol y Chwarel Yn yr ail raglen byddwn yn dod i nabod Dilys Margaret Pritchard sydd wedi byw ym Methesda ar hyd ei hoes. A new series that takes us to the heart of Bethesda's quarrying community. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Priodas Pum Mil Yn y bennod hon, mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Olivia a Jon o Gefneithin. Help organising a wedding for a Cefneithin couple. 
16:00Olobobs Mae Crensh yn croesawu'r Olobobs i Amgueddfa'r Goedwig, ond mae un o'r eitemau mwyaf prin a gwerthfawr yn mynd ar goll! Museum Crunch welcomes the Olobobs to the famous Forest Museum! 
16:05Patrl Pawennau Pan mae Fflamia yn penderfynu gadael y Pawenlu am gyfnod, mae'r cwn yn gweithio'n galed i'w gael yn l. When Fflamia decides to take a break from the PAW Patrol, the pups want him back! 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Sion y Chef Mae'n ben-lwydd priodas ar Mama Polenta ac Alf ac mae Sin wedi cynnig coginio cyri a reis, ond mae bochdew Mario wedi bod yn cnoi'r reis! Oh no! Mario's pet hamster has been at the rice! 
16:45Cei Bach Draw yn Ysgol Gynradd Cei Bach mae Prys yn rhoi help llaw gyda dirgelwch mawr iawn - mae bochdew yr ysgol ar goll! Prys helps out at a local primary school where the hamster is missing. 
17:00Dreigiau: Marchogion Berc Mae Dagr y Di-ddal ar ymweliad Berc er mwyn ail lofnodi cytundeb heddwch. Dagr y Di-ddal comes to Berc to sign a peace treaty. Can the villagers keep the dragons hidden away? 
17:20Wariars Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars. 
17:30Y Brodyr Adrenalini Mae morforynion yn mwynhau bywyd tawel, hyfryd, ond pan maen nhw wedi eu cythruddo, mae popeth yn newid! Mermaids can be very devious so the Brothers have to be very devious too! 
17:35Sinema'r Byd: Blas ar Fyw Ffilm fer o'r Weriniaeth Siec am fachgen sy'n anhapus bod ei dad yn aros gartref i ofalu am y teulu yn lle mynd allan i weithio. Short film from the Czech Republic about a boy and his dad. 
17:50Larfa Beth yw hyn am rech ym myd Larfa heddiw...? What's this about a fart in the Larfa world today? 
18:00Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Elaine Jones gets a masterclass on how to prepare and cook fish. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:45New: Neges y Pasg gan Esgob Bangor Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, sy'n rhannu neges obeithiol y Pasg o'r Gadeirlan. The Bishop of Bangor shares the hopeful message of Easter, amid Covid 19's period of challenge. 
20:00Goreuon Ryan a Ronnie Tudur Owen sy'n cyflwyno rhai o berfformiadau fwyaf cofiadwy arwyr comedi Cymru - Ryan a Ronnie. Tudur Owen presents some of the most memorable performances from two of our comedy heroes. 
21:00Sgorio: Dathlu 30 Cyfweliadau arbennig a chlipiau o'r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. A 30th birthday celebration of S4C's iconic football series featuring Ian Rush and Ryan Giggs. 
22:00Noson Lawen Arfordir Ceredigion yw thema'r Noson Lawen hon, gyda'r awdures Caryl Lewis yn arwain. The theme for this Noson Lawen is the coast of Ceredigion, with a host of talents from the area. 
23:00Gwyl y Geni: Tsieina Lowri Morgan sy'n ymuno mewn dathliadau ysblennydd o gwmpas y byd. Heddiw: Gwyl y Gwanwyn a'r Flwyddyn Newydd, Tsieina. Lowri Morgan is in Beijing for the Chinese Spring Festival & New Year. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Olobobs Mae Gyrdi yn wych am dwtio, a dweud y gwir mae Gyrdi yn rhy dda! Dydy'r Olobobs ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw beth! Gyrdi is very good at tidying up - but the Olobobs can't find anything!