This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, February 22 2020

06:00Meripwsan Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i recordio synau gwahanol o'r ardd ar recordydd sain. Wban teaches Meripwsan how to record different sounds from the garden on a tape recorder. 
06:05Guto Gwningen Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd. When Mr Puw captures the whole squirrel tribe, Guto must save his friends. 
06:20Dwylo'r Enfys Heddiw mae'r Enfys yn mynd Heulwen i ardal Abertawe i gyfarfod Erin sy'n hoffi Karate. Today the Rainbow takes Heulwen to the Swansea area where she meets Erin who loves Karate. [SL] 
06:35Boj Mae ffrindiau Boj i gyd 'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. All Boj's buddies have collections and Boj wants one too. What can he do about it? 
06:50Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made! 
07:05Digbi Draig Mae Betsi'n cael prawf swyno gan Llyfr Swyn heddiw. Mae Digbi a Cochyn yn meddwl efallai y bydd angen ychydig o help arni. Betsi is having a spelling test with Spellbook today. 
07:15Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
07:25Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
07:35Blero yn Mynd i Ocido All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Blero can't work out why his cart can't move. The wheels just won't go round so off he goes to Ocido to find out why. 
07:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Dewch draw i Stwnsh Sadwrn i fwynhau digon o hwyl i blant ifanc ac amrywiaeth o raglenni gwych. Join Stwnsh Sadwrn for a great variety of programmes for young children on the weekend. 
10:00Am Dro! Yn y rhifyn yma byddwn yn crwydro ardaloedd Bethesda, y Rhondda, Llanbedr Ardudwy, ac Abergynolwyn. In this episode we visit Bethesda, the Rhondda Valley, Llanbedr, and Abergynolwyn. [SL] 
11:00Nyrsys Y tro hwn awn i Ysbyty Gwynedd Bangor ac Adran Gofal Lliniarol Arbennig Penglais i weld y gwaith da. We visit Ysbyty Gwynedd Bangor and the Specialist Palliative Care Unit in Penglais. [SL] 
11:30Trysorau'r Teulu Cleddyf ddirgel sydd wedi bod yn y teulu ers cenedlaethau, casgliad o fasgotiaid ceir, a chrochenwaith Lladro sy'n cael sylw y tro ma. A mysterious dagger, car mascots and Lladro pottery... [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Creaduriaid Gwyllt Affrica Bydd y rhaglen arbennig hon yn dilyn teulu o eliffantod yr anialwch wrth iddynt geisio darganfod dwr. This film follows a family of desert elephants on their search for hidden water. [SL] 
14:00Gwesty Aduniad Rhaglen arbennig am be ddigwyddodd i ddau berson oedd yn chwilio am deulu gwaed o'r gyfres ddiwethaf: Sian Messamah a Dylan Hughes. Special programme about searches featured in Series 1. [SL] 
15:00Waliau'n Siarad Cyfle i grwydro coridorau crand Castell y Strade, Llanelli sut ddaeth cyfreithiwr cyffredin o Sir Gr i etifeddu'r plasdy? Gyda Aled Hughes a Sara Huws. A chance to explore Stradey Castle. [SL] 
16:00New: Cymru v Ffrainc Darllediad byw o drydedd gm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2020, yn erbyn Ffrainc. C/G 4.45. Live coverage of Wales v France in the 2020 Guinness Six Nations. K/O 4.45. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Heno nos Sadwrn Ar Heno nos Sadwrn, mi fyddwn ni'n fyw o Gaerdydd i gael ymateb i'r gm Chwe Gwlad rhwng Cymru a Ffrainc. Tonight, we're live in Cardiff to speak with Welsh rugby supporters. 
20:00New: Noson Lawen Rhys ap William sy'n cyflwyno gwledd o adloniant o Abertawe, gyda Huw Chiswell, Angharad Brinn, Pwdin Reis & eraill. Rhys ap William presents an evening of laughter and music from Swansea. 
21:00Oci Oci Oci! Clwb Rygbi Llambed, Clwb Pl-droed Trefforest a Gwesty'r Plough, Castell Newydd Emlyn fydd yn cystadlu. Darts players from Lampeter, Treforest and The Plough, Newcastle Emlyn, compete. 
22:00Clwb Rygbi Cyfle i weld y gm Guinness PRO14 rhwng Gweilch a Leinster, a chwaraewyd yn y Stadiwm Liberty ar nos Wener. A chance to re-live the Guinness PRO14 clash between Ospreys and Leinster. 
23:45Jonathan Mwy o sgwrsio hwyliog yng nghwmni Jonathan, Sarra a Nigel. Connagh o Love Island a Ieuan Evans yw'r gwesteion. With Connagh from Love Island and Ieuan Evans as guests. 
00:45Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:20Teleshopping Home Shopping. 
02:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw. George takes off his rain hat and catches a cold while jumping in puddles.