This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Friday, September 25 2020

06:00Sam Tn Mae'r criw'n dysgu sut i wneud anifeiliaid gwiail, ond mae fflamau tan y gwersyll yn broblem! The crew learn how to make willow animals but the campfire flames are not a good idea! 
06:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
06:20Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Galth yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Galth looks better just the way he is without any fancy clothes. 
06:35Jen a Jim Pob Dim Dim ond un darn o arian sydd gan Panda - mae'n rhaid ei fod wedi colli'r gweddill. Tybed all ei ffrindiau ei helpu i ddod o hyd iddo? Panda has lost some money -can his friends find it? 
06:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Bing Mae Bing a Swla yn darganfod tegan newydd yng nghylch chwarae Amma - car bach melyn sy'n siarad. Bing and Swla discover a new toy at Amma's crche, a talking ride on car. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae. The Little Princess is fed up with having to put her toys away after she's finished. 
07:45Deian a Loli a'r Ddrysfa Fasa Deian a Loli'n neud wbath i fod yn gyfoethog! Drwy lwc, mae'r ddau'n dod ar draws Drysfa arbennig sy'n rhoi'r cyfle am ddymuniad. Deian and Loli would do anything to be rich! 
08:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael eu creu. Rapsgaliwn will be visiting a shoe factory in this episode to discover how shoes are made. 
08:15Digbi Draig Mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno nhw. Glenys orders Teifion to keep Digbi away from his friends while she joins them. 
08:25Oli Wyn Heddiw, mae Jay, ffrind Oli am ddangos i ni sut mae gweithio JCB ar safle adeiladu prysur. Oli's friend Jay shows us how the JCB works on a busy building site. 
08:35Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
08:40Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi cn i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
08:50Peppa Mae Dadi'n dysgu gm hwyliog i Peppa a George yn y ty wrth ddisgwyl i'r glaw beidio. Dadi teaches Peppa and George a fun game to play while they wait inside for the rain to stop. 
08:55Henri Helynt Mae Henri wastad yn dychmygu sut y byddai'n teimlo i fod yn frenin - dyma gyfle i ddarganfod y gwir. Henri is wondering what it would be like to be a king - here's his chance to find out! 
09:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:30Sion y Chef Mae'n galan gaeaf a thra bod Izzy a Magi'n paratoi parti yn y bwyty, mae Sin a Jac Js yn gwersylla mewn coedwig gyfagos. Sin and Jac Js go camping in the woods to conquer their fears! 
09:45Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld Beti sy'n drist ar l iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani. Loti Borloti visits Beti who's sad after falling out with her best friend Ani. 
10:00Sam Tn Mae rhywun ar goll yn yr ogofau... pwy sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? Someone is lost in the caves... so who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
10:10Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
10:20Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
10:35Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a Jim eisiau mynd am dro ar eu beiciau i rywle sy'n agos i'w cartre'. Jen and Jim want to go for a ride on their bikes. How will they know which places are far and which are near? 
10:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Bing Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Bing and Swla head off for a picnic at the paddling pool but when they get there, there is no water in it. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
11:45Deian a Loli ac Antur yr Atig Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
12:00Pobl a'u Gerddi Aled Sam sy'n ymweld gerddi Gwenda Griffith yn Tresimwn, gardd Mel a Heather Parkes yn y Trallwng ac un John Hughes yn Creigiau. We visit gardens in Bonvilston, Welshpool and Creigiau. [SL] 
12:30New: Datganiad COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Cymru o'r Awyr Cyfres newydd yn cyfuno golwg ar Gymru o'r awyr, gyda geiriau a gweithiau rhai o'n llenorion, beirdd, awduron a chantorion mwyaf ysbrydoledig. New series taking a look at Wales from above. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ynys: Cyprus Beti George sydd yn mynd ni ar daith i gwrdd rhai o drigolion Cyprus - y Groegwyr yn y de a'r Twrciaid yn y gogledd. Beti George takes us to Cyprus to meet Greeks and Turks living there. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jen a Jim Pob Dim Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal? 
16:20Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
16:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Shh! The sun is going to bed so let's have a lovely little bedtime story. 
16:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. A science series with Tudur Phillips - the theme of this programme is electricity. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Bwystfil Wythnos yma byddwn yn edrych yn graff i geisio gweld yr anifeiliaid sy'n hynod dda yn cuddio yn y gwyllt. This week we meet the animals playing hide and seek in the wilderness. 
17:15Pengwiniaid Madagascar I ddenu ymwelwyr yn l i'r sw, mae'r anifeiliaid yn penderfynu creu hysbyseb teledu. In order to attract visitors back to the zoo, the animals decide to create a television advert. 
17:30New: Cic Angharad James seren canol cae Cymru sy'n rhoi gwers ffitrwydd i Heledd a thm pl droed Nantlle Vale sy'n herio Sialens y Sgwad newydd sbon. Cic - a must-watch for all young football fans. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Cledrau Coll Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn ymweld hen linellau'r pyllau glo yn ne Cymru. Arfon and Gwyn visit the railways of the former coalmines in south Wales. (S) 
18:30Garddio a Mwy Y tro hwn, Iwan sy'n trafod mwyar duon hybrid, Meinir sy'n gwneud cordial Hydrefol hyfryd a Sioned sy'n ymweld a Bodysgallen i greu ffocws yn yr ardd. Flowers, veg and life's good stuff. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Adre Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Join Nia Parry as she gives us an insight into the lives and homes of some of Wales' familiar faces. 
20:25New: Natur a Ni Rhaglen ola'r gyfres, a'r arbenigwr adar Daniel Jenkins-Jones fydd yn ymuno Morgan Jones yn Garreglwyd. The last episode, and bird enthusiast Daniel Jenkins-Jones joins Morgan Jones. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Noson Lawen Yn cadw cwmni i Nia Parry ar y Noson Lawen heno mae criw hwyliog o Ben Llyn. With John and Alun, John Pierce Jones, Dyfrig Evans, Caryl Hughes, Gwenan Gibbard, Chwiban and Anni Llyn. 
22:00Dau Gi Bach Yn y gyfres newydd hon, dilynwn ddau fwndel bach fflwfflyd ymhob pennod wrth iddynt newid bywydau eu perchnogion. New series about little dogs with big stories. This time: Smithy and Lucy. 
22:30Corau Rhys Meirion Mae Rhys a Patrick Rimes yn ymuno Chr y Byd Oasis, cr o ganolfan ffoaduriaid Oasis yn Splott. Rhys and musician Patrick Rimes join the Oasis World Choir, a refugee choir from Splott. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day!