This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Friday, April 3 2020

06:00New: Bing Mae Bing wedi torri ei fraich a mae mwytho Arlo, adeiladu blociau a hyd yn oed yfed ei sudd yn boenus! Bing's broken his arm & petting Arlo, doing his blocks & even drinking juice hurts! 
06:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:20Patrl Pawennau Mae Maer Morus yn disgwyl derbyn y tn gwyllt ar gyfer Diwrnod Porth yr Haul ond mae'n derbyn pecyn o foch bach yn ei le. Mayor Morus receives a package of piglets instead of fireworks! 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r efeilliaid yn awyddus i gael anifail anwes felly mae Magi Hud yn creu bochdew iddyn nhw. The twins really want a pet and Magi Hud sets about getting them a hamster. 
07:00Olobobs Cyfres wedi ei hanimeiddio i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
07:05Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas. 
07:15Cei Bach Mae Betsan yn dysgu gwers bwysig. Betsan learns an important lesson about signs. 
07:30Octonots Mae Harri a Dela yn cael eu dal gan greadur rhyfedd iawn yn ddwfn yn y mr. Harri and Dela become entangled in a strange deep-sea creature - a siphonophore. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Heulwen a Lleu Heddiw mae Lleu am fod yn ddewin. Tybed all y dewin 'Lleu llaw fedrus' ddysgu Heulwen sut i greu swyn? Today Lleu is a wizard. Can he help Heulwen create a spell? 
08:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:35Bach a Mawr Mae Mawr yn ddigalon am fod ei degan ar goll, ond a wnaiff Bach ddweud y gwir? Big's T-Rex toy goes missing. Big is upset but will Small tell the truth? 
08:45Llan-ar-goll-en Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys - mae rhywun wedi dwyn swydd Mia Pia! There's a strange puzzle to solve - somebody has stolen Mia Pia's job! 
09:00Guto Gwningen Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr iawn. Guto finds out his twin sisters can be fun! 
09:15Y Diwrnod Mawr Dathliad Eid al Fitr fydd diwrnod mawr Jaleel ac mae'n astudio Arabeg, mynd i'r mosg ac agor ffenestri ei galendr Ramadan i baratoi. Jaleel's big day will be the Eid al Fitr celebration. 
09:30Ty Ml Mae'n ben-blwydd priodas Mari a Gwyn Grug, ond o diar, mae Gwyn wedi anghofio cael anrheg. It's Mari and Gwyn Grug's anniversary, but oh dear, Gwyn has forgotten to get a present. 
09:40Sion y Chef Mae Izzy'n cyhoeddi bod ei bryd hi ar wneud ffilmiau, nid ar fod yn chef, ac mae'n bwrw ati i greu ei ffilm gynta erioed. Izzy surprises Sin by announcing that she'd rather be a film maker! 
09:50Sam Tn Mae Norman yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Norman and friends get into trouble while launching their sky lanterns. 
10:00Bing Mae Coco yn dangos i Bing sut mae magnedau yn gweithio. Wrth i Coco adeiladu twr mae Bing eisiau dod o hyd i fwy o bethau magnetig. Coco's showing Bing how Magnets work. 
10:10Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
10:20Patrl Pawennau Pan mae Fflamia yn penderfynu gadael y Pawenlu am gyfnod, mae'r cwn yn gweithio'n galed i'w gael yn l. When Fflamia decides to take a break from the PAW Patrol, the pups want him back! 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Dydy'r Brenin Rhi ddim eisiau dathlu ei ben-blwydd achos dydy e ddim eisiau heneiddio. King Rhi does not want to get any older so decides that no-one must celebrate his birthday. 
11:00Olobobs Mae Crensh yn croesawu'r Olobobs i Amgueddfa'r Goedwig, ond mae un o'r eitemau mwyaf prin a gwerthfawr yn mynd ar goll! Museum Crunch welcomes the Olobobs to the famous Forest Museum! 
11:05Shwshaswyn Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib. Heddiw, mae Fflwff yn mynd 'nl a 'mlaen efo blodyn. New series. IIf your world seems too busy, live in the moment! 
11:15Cei Bach Draw yn Ysgol Gynradd Cei Bach mae Prys yn rhoi help llaw gyda dirgelwch mawr iawn - mae bochdew yr ysgol ar goll! Prys helps out at a local primary school where the hamster is missing. 
11:30Octonots Gyda chymorth pysgodyn parot cefngrwm a'i ffrindiau sy'n hoff iawn o gnoi creigiau, mae'r Octonots yn llwyddo i rwystro meteor rhag taro'r Octofad. A humphead parrotfish helps the Octonots. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Arfordir Cymru: Sir Benfro Mae'r daith yn mynd ni o Draeth Niwgwl, heibio Aberdaugleddau hyd nes cyrraedd Rhoscrowther. Bedwyr starts off in Newgale Sands, then collects fossils and rows up the Cleddau river. [SL] 
12:30Datganiad Dyddiol COVID-19 - Pennod 5 This is S4C 
13:00Helo Syrjeri Cychwyn cyfres dau, sy'n dilyn staff a chleifion Canolfan Iechyd Blaenau Ffestiniog yn ystod y gaeaf. Series two returns to Blaenau Ffestiniog's Health Centre during the cold winter months. 
13:30Bethesda: Pobol y Chwarel Cyfres sy'n clustfeinio ar fywydau cymeriadau yng nghymuned chwarelyddol glos Bethesda. Series looking at the lives of some of the characters living in Bethesda's quarry community. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help i deulu a ffrindiau Deiniol a Sorrell. Helping family and friends who are organising a wedding for Deiniol and Sorrell from Caernarfon. 
16:00Olobobs Ar l diwrnod o gerdded yn y glaw mae Tib, Lalw a Bobl yn dychwelyd adre i Goeden glyd, ac mae ymwelwyr ganddynt. The Leafs follow the Olobobs home on a rainy day but start making a mess! 
16:05Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn darganfod cwch gwenyn yng ngoleudy Capten Cimwch. The PAW Patrol discovers a beehive in Cap'n Cimwch's lighthouse. 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Sion y Chef Mae Mama Polenta a Sam yn cystadlu i weld pwy gall greu'r saws pasta gore, ond saws basil Izzy sy'n curo'r ddau. Mama Polenta and Sam Spratt agree to a pasta sauce cook-off. 
16:45Cei Bach Mae'n fore braf o haf, ac mae Prys a Mari'n symud i'w cartre' newydd yng Nghei Bach o'r diwedd. It's a wonderful sunny day in Cei Bach, and Mari and Prys are moving in to their new home. 
17:00Dreigiau: Marchogion Berc Mae Sibrwd angheuol yn bygwth Berc ac mae Twllddant yn mynnu ymladd ac erlid y ddraig ddieithr ar ei ben ei hun. Sibrwd threatens Berc and Twllddant wants to fight the dragon by himself. 
17:20Chwarter Call Ceir digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Rong Cyfeiriad', 'Yr Unig Ffordd Yw' a 'Modlen a Mei'. Fun and laughter with 'Rong Cyfeiriad', 'Yr Unig Ffordd Yw' and 'Modlen a Mei'. 
17:35Sinema'r Byd: Arwyr Bychain Mewn ffilm fer o'r Almaen, mae dau fachgen ifanc yn dysgu mai mewn undod mae nerth. In a short film from Germany, two young boys learn that you're stronger together than alone. 
17:50Larfa Heddiw, cawn glywed sut daeth Coch a Melyn yn fts yn y lle cyntaf. Tybed sut 'wnaethon nhw gwrdd? Ever wondered how Red and Yellow first met? This is how the bromance started. 
18:00Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Iolo Williams from Y Felinheli gets Bryn's advice on timing when putting a meal together. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Taith Bryn Terfel - Gwlad y Gn Bryn Terfel sy'n teithio ledled Cymru i gyfarfod ag artistiaid a phobl cerddorol, ac i berfformio caneuon. Bryn Terfel travels across Wales to sing, and to meet people & musical artists. 
21:00New: Rygbi Cwpan Her Ewrop Uchafbwyntiau Rygbi Cwpan Her Ewrop. European Rugby Challenge Cup highlights. 
22:00Noson Lawen Mari Lovgreen sy'n cyflwyno'i chyfeillion o Dre'r Cofis mewn Noson Lawen o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. Mari Lovgreen introduces talented friends from Caernarfon for the Noson Lawen. 
23:00Bang Daw llinynnau'r stori ynghyd mewn diweddglo ffrwydrol, a daw'r gwir i'r golau unwaith ac am byth. The strands of the stories come together in an explosive conclusion. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Olobobs Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno 'r Snwffs yn eu sioe awyr. Bobl gets to fly a kite at the Snwff Air Show with the help of Harri Hirgwt.