This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, August 27 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn dysgu sut i rannu pethau gyda'i ffrindiau. Meripwsan learns how to share things with his friends. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd Heulwen i'r garej lle mae'i dad yn gweithio. Jac takes Heulwen to the garage where his dad works. [SL] 
06:30Twt Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cen Twyn has created a brand new vehicle with wheels. Twt achieves one of his dreams and is able to come out of the water. 
06:40Llan-ar-goll-en Mae Radli Migins yn clywed si bod yna syrcas yn Llan-ar-goll-en, ond pan mae'n mynd i chwilio amdani, does dim golwg ohoni. Radli Migins hears there's a circus in Llan-ar-goll-en, but where? 
06:55Nico Ng Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y trn bach ond mae Bobi'n gwrthod mynd ar y trn. Nico meets his friend, Bobi, at the train station but Bobi doesn't want to go on the train. 
07:05Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
07:20Bach a Mawr Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach! Keep your head down when Big and Small decide to take a photograph for Small's scrapbook! 
07:35Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing? 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied ac mae'n bwyta Heti. The little chicks discover a big orange monster in the shed and it's eating Heti. 
08:35Digbi Draig Mae Cochyn a Betsi yn helpu Digbi i lanhau ei ogof. A fydd swyn yn helpu? Cochyn and Betsi are helping Digbi clean his cave. Will a little magic help? 
08:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Hulewen yn sylwi nad yw dringo mor hawdd ag yr oedd wedi ei dybio! Heulwen realises that climbing is not as easy as she thought so she tries to copy some of the best animal climbers. 
09:15Boj Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Mia and Rwpa disagree over how to help Mr Clipaclop water the plants. 
09:25Teulu Ni Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff. 
09:35Sion y Chef Mae Sam wedi mynd am drip pysgota ac wedi mynd bocs o lysiau Sin gydag e mewn camgymeriad! Sut fydd y criw yn datrys hyn tybed? Sam mixes up a box of ice with a box of vegetables! 
09:45Yn yr Ardd Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Gwilym. It's Gwilym's birthday! 
10:00Shwshaswyn Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel. Building sandcastles is fun, but sometimes it's even more fun to knock them over. 
10:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:20Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
10:30Gwdihw Bydd y milfeddyg yn ymweld neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod. The vet visits a python and Bedwyr and Peredur help Megan find some insects. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a recording studio and manage to lose the letter 'th'! 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
11:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. There's a strange noise coming from the roof of Cyw's house and the crew are convinced it's a ghost! 
11:35Twm Tisian Mae Twm wrth ei fodd yn cael bath ond mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Twm loves to have a bath. He's prepared the bath very carefully but something's happened. 
11:45Sion y Chef Mae brain yn bla ar fferm Magi all dyfais newydd Jac Js helpu i gael gwared arnyn nhw? Sin helps Magi out on the farm by enlisting Jac Js' errant drone to deal with a troublesome crow. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn ymuno chwch sy'n pysgota oddi ar Ynys Uist yn yr Hebrides ond mae Wil yn cael ychydig o drafferth. Wil gets seasick on a fishing boat off the Isle of Uist. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Gwesty Parc y Stradey Mae'n ganol haf ac mae'r gwesty yn paratoi ar gyfer dau achlysur arbennig - yr Eisteddfod Genedlaethol a spa newydd Myddfai. The Stradey Park Hotel is preparing for two special occasions. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysor Coll Y Royal Charter Yn y rhaglen olaf, mae Gwen a Vince wedi cyrraedd Awstralia ac yn olrhain hanes y trysor gan geisio darganfod pwy oedd yn ei berchen. An attempt to discover who actually owned the treasure. 
15:30New: Cefn Gwlad Cyfres o'r archif yng nghwmni Dai Jones. Archive episodes of the popular countryside series with Dai Jones, Llanilar. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt fynd i hynt a helynt unwaith eto. More adventures from the Larfa Crew as they indulge in some naughty scrapes. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:20Bernard Mae Bernard yn derbyn gwahoddiad gan Zack i fynd i baragleidio. Bernard has accepted Zacks invitation to practise hang gliding. 
17:25Henri Helynt Mae twyllo a dweud celwydd yn beryg bywyd ac mae Henri a Huw yn diodde'n enbyd! Telling lies can be dangerous and Henri and Huw get into a real mess! 
17:35Y Gemau Gwyllt Mae'r gyfres eithafol a llawn antur yn l am gyfres newydd. Heddiw, mae'r cystadleuwyr yn dysgu sut i yrru beiciau cwad ac yn wynebu ras rwystr. Stwnsh's extreme adventure series is back! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ceffylau Cymru Bydd Brychan Llyr a David Oliver yn cwrdd 'r amryddawn Wyn Morris yn Sir Benfro. Focusing on Wyn Morris who runs stables, trains horses and is a master of the hunt in Pembrokeshire. 
18:30Antur Waunfawr Ymunwn 'r gweithwyr wrth iddynt gynnal Gwyl Fai arbennig i ddathlu pen-blwydd yr Antur yn 25 oed. The staff hold a special Festival to celebrate 25 years since the enterprise was set up. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jaclyn yn gwirioni pan mae Dylan yn rhoi anrheg penblwydd hwyr iddi. Ceisia Brenda a Jim ddod at wraidd ei dymer gwael diweddar. Brenda and Jim try to get to the root of his recent mood. 
20:00New: Lorient 2019 Mae'r Festival Interceltique de Lorient yn unigryw, yn gyffrous ac yn rhyngwladol; gwyl sy'n cyfuno pob math o gerddoriaeth o'r gwledydd Celtaidd. A festival for all kinds of Celtic music. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Yn y bennod hon, mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Louise a Dai o ardal Pontyberem. Help organising a wedding for a Pontyberem couple. 
22:30New: Y Babell Ln a Mwy! Pigion estynedig Pabell Ln y Steddfod, gyda Myrddin ap Dafydd, Linda Griffiths, Geraint Lovgreen, Marged Tudur, Gareth Glyn ac eraill. Extended literary highlights from the Eisteddfod. 
23:30Y Ditectif Sut y cafodd corff dawnswraig o'r Gwyr ei ddarganfod ddegawdau ar l iddi ddiflannu. Mali hears how the remains of a chorus girl were discovered decades after she was reported missing. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffr ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweithio ar y stondin ac yn yr archfarchnad ar ei rhan. Miss Cwningen needs help as she has a sore ankle.