This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, August 13 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:25Bach a Mawr Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade Bach to leave bees alone. 
06:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
07:00Ty Ml Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch. Morgan and friends decide to swap things but sometimes it's better to keep what you have 
07:10Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
07:25Timpo Mae offer Pili Po wedi eu gosod yn dwt ar y wal, felly pan mae Pal Po yn ei daro a fydd gweddill y Tm yn medru eu rhoi yn l? Can the rest of the team put Pili Po's tools back on the wall? 
07:35Asra Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bontnewydd, Caernarfon visit Asra this week. 
07:50Sion y Chef Mae Sam wedi mynd am drip pysgota ac wedi mynd bocs o lysiau Sin gydag e mewn camgymeriad! Sut fydd y criw yn datrys hyn tybed? Sam mixes up a box of ice with a box of vegetables! 
08:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld 'r castell. Today Heini is transported to a castle through a magic mirror. 
08:15Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle... 
08:25Y Teulu Mawr Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr ysgol. With a little help from Modlen, Malan performs the Dance of the Swirling Ribbons at a concert. 
08:40Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wln. Sara and Cwac call to see Siani Scarffiau and her wool. 
08:45Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio. The gang from Llanrug make musical instruments and Llio goes to her dance class. 
09:00Meripwsan Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Meripwsan wants to know how to whistle so he can copy Eryn's tweeting. 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
09:30Octonots Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups. 
09:45Cei Bach Draw yn Ysgol Gynradd Cei Bach mae Prys yn rhoi help llaw gyda dirgelwch mawr iawn - mae bochdew yr ysgol ar goll! Prys helps out at a local primary school where the hamster is missing. 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
10:25Bach a Mawr Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and Mawr have just one day without causing any noisy accidents? 
10:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
11:00Ty Ml Mae Morgan a Maldwyn yn cael defnyddio synhwyrydd metal Postmon Corryn ac yn darganfod y pethau rhyfeddaf. Morgan and Maldwyn are allowed to use Postmon Corryn's metal detector. 
11:10Gwdihw Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll meet Hari and Gethin's guinea pigs and Megan will visit the zoo in Colwyn Bay. 
11:25Timpo Mae Tm Po yn mynd nl i'w Pocadlys a gweld eu bod wedi eu cloi allan. A fyddan nhw wedi eu 'rhewi allan' am byth? Team Po return to their HQ to discover it stuck in the locked position! 
11:35Asra Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen y Bryn, Bethesda visit Asra this week. 
11:50Sion y Chef Mae brain yn bla ar fferm Magi all dyfais newydd Jac Js helpu i gael gwared arnyn nhw? Sin helps Magi out on the farm by enlisting Jac Js' errant drone to deal with a troublesome crow. 
12:00Ar y Bysus Wrth i'r Nadolig agosu, mae Cwmni Cwm Taf a chwmni Midway, Crymych, wedi trefnu trip 'Twrci a Thinsel' i'r un dref ar yr un penwythnos! Christmas bus trips to Paignton! [SL] 
12:3004 Wal Ffermdy yn Llanybydder, cartref cynllunydd yn Llundain a thy yn Llanelltyd sy'n drysor o greiriau o bob math. Archive edition with a farmhouse in Llanybydder and a designer home in London. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Garddio a Mwy Yr wythnos yma, mae Iwan yn clodfori'r 'Pry Clustiog', Sioned yn trafod y Lili Affricanaidd, a Meinir yn dangos sut i ail botio planhigion ungoes. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Tudur Owen ar ei Orsedd Roedd cael ei dderbyn i'r Orsedd yn uchafbwynt bywyd i Tudur ac yma mae'n cymryd golwg ar y Steddfod yn ei chyfanrwydd, o'r trefnwyr i'r glanhawyr. Tudur Owen takes a look at the Eisteddfod. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Asra Bydd plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Ysgol Dewi Sant, Llanelli visit Asra this week. 
16:20Shwshaswyn Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri ychydig. It's sunny on the beach today, and everyone needs to cool off somewhat. 
16:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:40Cei Bach Mae'r lloches anifeiliaid yn cau a chyn bo hir bydd Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn ddigartref. The animal sanctuary is closing - what will happen to the two little donkeys? 
17:00Y Dyfnfor Mae Ant a Fontaine yn ceisio cadw trefn ar griw o bobl ifanc sy'n ymweld 'r Aronnax. Ant and Fontaine try to control some young fans visiting the Aronnax. 
17:20Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r Ditectifs yn cael gwahoddiad i fynd ar gwch arbennig iawn - ac yn cael tipyn o antur! The detectives accept an invitation to board a very special boat - and have quite the adventure! 
17:30Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:35Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:40Chwarter Call Mae Tudur, Mari, Hanna a Jack yn l am fwy o gomedi sydd ddim Chwarter Call! Tudur, Mari, Hanna and Jack are back with a new series of the comedy sketch show. 
17:55Larfa Cawn fwynhau gweld diwrnodau ym mywydau'r cymeriadau dwl y tro hwn! We enjoy taking a peek at a day in the lives of the silly characters this time! 
18:00Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Bydd Bedwyr yn teithio o Aberystwyth i Aberaeron. Bedwyr looks at the political undertones of maps and sees ancient land boundaries. He also enjoys a trip down Memory Lane in Aberarth. 
18:30Y Sioe Fwyd Parhad y gyfres goginio, ac yn ymuno 'r criw yn y rhaglen hon fydd brenin y barbeciw, Chris Roberts. The cooking continues and joining them in this episode will be BBQ king Chris Roberts. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Pobol y Cwm: Colin Cyfres newydd. Y tro hwn, fe ddown i adnabod cymeriad Colin dipyn yn well, a hynny dan arweiniad yr actor Jonathan Nefydd. We learn more about the character of Colin from Pobol y Cwm. 
20:253 Lle: Sean Fletcher Awn i Ysgol Widford Lodge, Penrhyn Gwyr a Llundain yng nghwmni Sean Fletcher o Good Morning Britain. TV presenter Sean Fletcher revisits Widford Lodge School, Tor Bay in the Gower & London. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Goreuon Eisteddfod Llangollen Uchafafbwyntiau gan gorau a grwpiau dawnsio gwerin gafodd lwyddiant yn Llangollen yn ystod y 25 mlynedd diwethaf. Highlights from choirs and dance groups that have triumphed in Llangollen. 
22:35Y Cosmos Dilyn taith golau o'r haul i'r ddaear wrth i ni geisio darganfod sut mae'r bydysawd yn gweithio. The million year journey of light from the sun to earth as we explore how the universe works. 
23:35Lwp: Curadur Daw'r bennod yma o Curadur yn fyw o stiwdio 'Mirores' - rhaglen gylchgrawn fyw a newydd sbon Ani Glass. We're live from the 'Mirores' studio - Ani Glass's brand-new live magazine programme. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbarth ddangos eu talent arbennig. It's Talent Day at school and everyone must show off their special skill.