This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, September 27 2020

06:00Timpo Mae pethau yn flr ar Fferm Bryn Wy - mae gormod o ieir a dim digon o le i'w cadw. The folk at Egg Hill Farm are overrun... how can they house the chickens without leaving their home? 
06:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
06:25Stiw Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon. After hearing about circuses from Mr Siriol, Stiw becomes a clown, and tries to cheer up a sad Elsi. 
06:35Cei Bach Mae Capten Cled yn ymarfer chwarae'r chwiban ond yna, mae'r chwiban yn mynd ar goll. Capten Cled is learning to play the penny-whistle but the whistle goes missing. Who is to blame? 
06:50Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train. 
07:05Sam Tn Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? We need to keep limber and fit, but who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
07:15Llan-ar-goll-en Mae pawb yn edrych ymlaen at wersi cadw'n heini Mrs Tomos Ty Twt, ond mae Enid, beic un olwyn Mrs T yn diflannu. Enid, Mrs T's unicycle, goes missing, and Prys ar Frys and Ceri are called! 
07:30Octonots Mae criw o grancod creigiau coch ac igwanaod y mr wedi cyrraedd ynys sydd yn llawer rhy oer iddyn nhw. Some lost crabs and marine iguanas are marooned on an island far too cold for them. 
07:40Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:55Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:05Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
08:20Henri Helynt Mae Henri wastad yn dychmygu sut y byddai'n teimlo i fod yn frenin - dyma gyfle i ddarganfod y gwir. Henri is wondering what it would be like to be a king - here's his chance to find out! 
08:30Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Cosmos Mae'r rhaglen hon yn dilyn y gyfres o ddigwyddiadau rhyfeddol ddigwyddodd yn yr eiliad gyntaf mewn hanes. The remarkable events that took place in the first ever second in history. 
10:00Yn y Gwaed Yr wythnos hon - archwilio'r goeden deuluol a phrofion seicometrig sy'n dangos pa yrfa sy'n siwtio Amy o Sir Benfro ac Aled o Abertawe. This week: more family trees and psychometric tests. 
11:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Ar Sul Heddwch Nia sy'n dysgu am egwyddorion mudiad Cymdeithas y Cymod gydag un sydd wedi ymroi i'r gymdeithas, Mererid Hopwood. Sara Yassine shares the peaceful basics of the Islam faith. 
11:30Dal Ati: Benthyg Teulu Cara Llywelyn Davies o Lanelli sy'n ymuno 'r teulu Breese o Bennal ger Machynlleth. Cara Llywelyn Davies from Llanelli will be joining the Breese family from Pennal. 
12:30Cymru o'r Awyr Y tro 'ma, Syr Bryn Terfel sy'n ein twyys i Gwm Pennant, a Lisa Jen sy'n ein tywys drwy Eryri. This time: Portmeirion; Mari Lisa's memories of Aberdyfi; & Aberystwyth with Eurig Salisbury. 
13:00Heno Aur Y tro hwn, mae Angharad Mair a Sin Thomas yma i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr Heno ym 1995, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol! New series celebrating 30 years of Heno. 
13:3004Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld chartref Jim a Helen O'Rourke a'u dwy ferch fach yn Aberystwyth. Aled Sam visits the homes of families in Aberystwyth and Sarn, Pen Llyn. 
14:00Newid Hinsawdd Newid Byd: Covid 19 Mae Steffan Griffiths a Dafydd Wyn yn l, a'r tro hwn yn edrych ar effaith y Coronafeirws ar ein hamgylchedd. We look at the effect the current Covid pandemic has had on our environment. 
15:00Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot y tro hwn fydd dwy ffrind, Elan a Nia, brawd a chwaer, Eurgain a Morgan a thad a merch, Wyn a Catrin. Going for this week's jackpot are pairs of friends and family. 
15:25Celwydd Noeth Cyfle i ennill arian mawr drwy ddewis y celwydd ymhob rownd. Y tro hwn rhown groeso nol i'r tad a merch Wyn a Catrin. This week we welcome back father and daughter Wyn and Catrin. 
15:50Merched Cymru: Caerdydd v Abertawe Darllediad hanesyddol o'r gm fyw gyntaf erioed o Uwch Gynghrair Merched Cymru. C/G 4.00. A historic broadcast: the first ever live game from the Welsh Premier Women's League. K/O 4.00. 
18:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
18:25New: Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, y gantores a'r berfformwraig Non Parry sy'n rhannu ei phrofiad o ddelio gydag iselder a gorbryder. Singer Non Parry shares her experience of dealing with depression and anxiety. 
20:00New: Am Dro! Yn y drydedd bennod, byddwn yn ymweld Mynydd y Garth, Trimsaran, Bethesda, a Llanelltyd. The walking show continues: will it be Geraint, Hannah, Gerallt or Nia taking this week's top spot? 
21:00New: Ffilmiau Ddoe Y tro hwn, ffilmiau am Gaerdydd fydd yn cael sylw Huw Stephens a Hanna Jarman. Huw Aaron looks at early examples of animation from The National Library of Wales' Screen and Sound Archive. 
21:30Adre Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Join Nia Parry as she gives us an insight into the lives and homes of some of Wales' familiar faces. 
22:00Creaduriaid Gwyllt Affrica Cyfres am fyd natur arfordir De Affrica, yn canolbwyntio y tro hwn ar anifail bychan, ciwt o'r enw'r Dasi. Series about South Africa's coastline and animals. This time, we look at dassies. 
23:00Ar Werth Y tro hwn, mae Iestyn Leyshon yn wynebu her wrth farchnata ty yn Borth ger Aberystwyth sydd ar werth am dros hanner miliwn. A 70s style bungalow at auction needs full restoration. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place?