This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Saturday, May 30 2020

06:00Bing Mae Swla, Pando a Bing yn darganfod nyth aderyn yn eu ty bach twt ond yn sylweddoli nad ydynt i gyd yn gallu bod yno'r un pryd. Sula, Pando & Bing find a bird's nest in their playhouse. 
06:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
06:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:40Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:50Stiw Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Stiw tries his luck at delivering mail to his family and friends. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio ar ben coeden! Blero gets to fly Mayor Oci's plane but this is no easy jet and he lands it in a tree. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song. 
07:35Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
07:45Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
08:00New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn - hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi - gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Enjoy half an hour of LOLs with the gang from their homes. 
08:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
08:35Lolipop Mae gan Meic gynllun i stopio rhieni Jac rhag ennill y cytundeb i lanhau'r ysgol ond a fydd o'n llwyddo? Meic is scheming to stop Jac's parents from winning the school's cleaning contract! 
09:00Bwystfil Wythnos yma, rydyn ni'n cael cip olwg ar ddeg anifail enfawr. Mae rhai yn dal, rhai yn hir ac mae eraill yn hollol hiwj! This week we're taking a peek at 10 giant animals. 
09:10Kung Fu Panda Mae dau Feistr Kung Fu o Gyngor yr Onycs Sanctaidd yn ymweld 'r Palas Gwyrdd er mwyn sicrhau bod Shiffw yn gwneud ei waith yn iawn. Two Kung Fu Masters visit the Jade Palace. 
09:35Siwrne Ni Cyfres newydd. Mae Caleb, sydd wrth ei fodd yn perfformio, yn teithio i ysgol berfformio yn Llanelli am y tro cyntaf. New series following children and their families on special journeys. 
09:40Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Twlldant, Sgodraed and the twins come across an injured Sgrochan. 
10:00Trysorau'r Teulu Mewn cyfres newydd, bydd yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder yn chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru. New series looking at family treasures across Wales. [SL] 
11:00Cegin Bryn Rhiwbob yw seren y rhaglen hon - ond does dim crymbl yn agos at y lle! Bryn Williams uses rhubarb to create a three course meal and visits an enthusiastic gardener in Blaenau Ffestiniog. [SL] 
11:30Bywyd y Fet Ras yn erbyn amser i Dafydd a Manon wrth iddynt geisio achub bywyd llo bach newydd-anedig. It's a race against time for Dafydd and Manon as they fight to save the life of a newborn calf. [SL] 
12:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
12:30Gwesty Aduniad Y tro hwn mae Taith Williams yn cychwyn chwilio am ei mam waed a roddodd hi i'w mabwysiadu yn Guatemala dros ugain mlynedd yn l. Taith Williams starts the search for her birth mother. [SL] 
13:30Garejis: Dan y Bonet Mae eira mawr mis Mawrth yn creu trafferthion i gwmnioedd Gwili Jones a BV Rees... The 'Beast from the East' causes carnage for BV Rees and Gwili Jones this time... [SL] 
14:00Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw 'r grwp ethnig lleiafrifol mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd, y Sipsiwn. Wil & Aeron spend time with the European Union's biggest ethnic minority group, the Gypsies. [SL] 
14:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld ag Erddig. Another chance to see Aled Samuel visit Erddig on the outskirts of Wrexham. 
15:00Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati i geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn. 
15:30Becws Bydd Beca'n rhannu rhai o'i hoff ryseitiau peis o Borc Pei traddodiadol i Bei Mwd Mississippi. Beca shares her favourite pie recipes from classic Pork Pie to luscious Mississippi Mud Pie. [SL] 
16:00Ceffylau Cymru David Oliver sy'n dilyn l carnau ceffyl i ben draw'r byd yng nghwmni'r ffermwr ifanc, Joe Parry. David Oliver follows the story of a remarkable horse to Australia with farmer Joe Parry. [SL] 
16:30Mamwlad gyda Ffion Hague Frances Hoggan fydd yn cael y sylw; y Brydeines gyntaf i ennill gradd feddygol mewn Prifysgol Ewropeaidd. Frances Hoggan who paved the way for equal education for boys and girls. [SL] 
17:00Sam Tn Ceir rhyfel rhwng yr Athro Pickles a Norman Price ynglyn a "Thrysor Pitar Pontypandy". A battle occurs between Professor Pickles and Norman Price regarding the "Treasure of Pontypandy Pete". 
17:25New: Sam Tn Mae Jms a Norman yn creu tipyn o helynt wrth chwarae siwpyr arwyr. Jms and Norman get into a spot of bother while playing super-heroes. 
17:45Clasuron Rygbi S4C: Cwpan Ewrop Gareth Roberts sydd yn ail-fyw tair gm bythgofiadwy yng Nghwpan Heineken a Cwpan Her Ewrop. Gareth Roberts relives three unforgettable matches in the Heineken Cup & European Challenge Cup. 
19:15New: Newyddion S4C Weekend news. Newyddion y penwythnos. 
19:30New: Rhaglen Deledu Gareth Mae Gareth yr Orangutan yn falch o gyflwyno ei raglen deledu gyntaf, yn sgwrsio gyda selebs.& llawer mwy. Gareth the Orangutan is proud to present his very first TV programme! 
20:00New: Eisteddfod T 2020 Ymunwch Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar gyfer uchafbwyntiau o'r Eisteddfod T, yr eisteddfod rithiol gyntaf erioed. Highlights from Eisteddfod T - the first ever virtual eisteddfod. 
21:00Ffermwyr Ifanc yn cicio'r Corona Mae Ffermwyr Ifanc yn camu i'r adwy yn eu cymunedau dros gyfnod Cofid 19 gan godi arian, codi hwyl a chodi gwn. A look at how Young Farmers have helped communities during the Coronavirus. 
22:00Merched yr Awr Dathlu cerddoriaeth a chyfraniadau pedair o ferched mwya dylanwadol y byd cerddorol heddiw. Celebrating the music and contributions of four influential women in today's music world. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw, tybed? What's happening in the Shwshaswyn world today, we wonder?