This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, July 25 2018

06:00Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
06:15Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
06:25Guto Gwningen Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod lleidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun! A thief steals the last plum off the tree 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo. Morgan is very bad at keeping a secret, so his friends play a trick on him. 
07:00Boj Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to Rwpa's for pizza. Will they like the food she serves? 
07:10Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". In this programme "Heini" visits an athletics stadium. 
07:25Twm Tisian Mae Twm yn dysgu sut i ofalu am geffylau ac yn cael cyfle i farchogaeth am y tro cyntaf! Twm learns how to take care of horses and goes horse riding for the first time! 
07:35Bing Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd. Bing drives his toy car on the table and spills cornflakes everywhere. 
07:45Deian a Loli A'r Bwci Bo Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. I wneud pethau'n waeth mae swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely. There's a thunderstorm and Deian and Loli can't sleep. 
08:00Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop fawr ar y bws i brynu tegan newydd. Sara and Cwac go by bus to the big shop to buy a new toy. 
08:10Y Diwrnod Mawr Mae Gwil yn sgwennu cn ac yn recordio fideo am ei wyliau haf. Gwil's Big Day is to compose a song and video about his summer holiday and to show it at a special 'premiere' at his school. 
08:25Oli dan y don Rhagor o anturiaethau gydag Oli Dan y Don. Under the sea cartoon adventures with Oli Dan y Don. 
08:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:45Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
09:00New: Y Sioe 2018 Diwrnod y pencampwriaethau i'r gwartheg a'r defaid a chystadleuaeth Cwpan Sir Tywysog Cymru yn adran y ceffylau. Championship day for cattle and sheep and the George Prince of Wales Cup. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
12:05New: Y Sioe 2018 Pwy fydd yn cipio pencampwriaethau'r gwartheg llaeth a'r defaid? Live coverage of the Royal Welsh Show. Who will win the dairy cattle and sheep championships? English sound-track available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Y Sioe 2018 Yn cynnwys dosbarth y meirch yn adran y cobiau Cymreig a holl gyffro'r sied gneifio. Senior stallion class in the Welsh Cob section and international shearing. English sound-track available. 
17:00Larfa Wrth chwilio am fwyd, mae Coch a Melyn yn dod ar draws dyn sydd wedi cwympo i gysgu wrth fwyta. In the pursuit of food Red and Yellow come across a man who's fallen asleep while eating. 
17:05Ben 10 Mae Ben yn chwarae gm Clec Swmo ar beiriant yn yr arcd lle mae'n cyfarfod bachgen arbennig o'r enw Cefin. Ben plays in an amusement arcade and meets a special young man called Cefin. 
17:25Pwy Geith y Gig? Mae Lara Catrin yn Ysgol y Gader, Dolgellau i chwilio am dalent ac i glywed mwy am y band Swnami. This time we're in Ysgol y Gader, Dolgellau where we'll learn more about the band Swnami. 
17:50Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. Another chance to meet a young sprinter and to find out about sport at Ysgol Hafod Lon. 
18:30New: Caru Casglu Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. This week we feature old agricultural equipment, post boxes and car badges. 
19:00New: Heno o'r Sioe Ymunwch 'r criw ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd wrth iddynt sgwrsio ag amryw o westeion. Join the crew at the Royal Welsh Show where they'll be talking to visitors & special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Britt yn poeni y bydd Chester yn mynd yn l i'r carchar. Mae Eifion mewn lle tywyll. Britt worries that Chester will go back to prison. Eifion is in a dark place. 
20:25New: Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau trydydd diwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol. Highlights of the third day of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. More after Newyddion 9. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Sioe 2018 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
22:00Seiclo: Le Tour de France - 17 Uchafbwyntiau Cymal 17. Dim ond 65 cilomedr o hyd yw'r daith heddiw o Bagnres-de-Luchon. Stage 17. Highlights from today's short, punchy route starting from Bagnres-de-Luchon. 
22:30Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd Ar ddiwrnod olaf Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr y Byd cawn wybod pa wlad sy'n haeddu codi Cwpan Melrose. Rugby World 7s highlights. Which team will win the Melrose Cup? 
23:00Y Sioe 2018 Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau trydydd diwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol. Highlights of the third day of the Royal Welsh Show in Llanelwedd. More after Newyddion 9. 
23:30Y Sioe 2018 Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwln yn cael ei greu. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how wool is made!