This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, April 26 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld ? brenhines y gwenyn i gael pethau'n ?l i drefn. When all the bees disappear Blero and friends meet bee royalty to save the day. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn esgus ei bod hi'n bobl wahanol er mwyn osgoi tacluso ei hystafell! Igam Ogam wriggles out of tidying her room by pretending she is somebody else. 
06:50Sam T?n Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a big day in Pontypandy, Gareth is opening the Pontypandy mountain railway line and station. 
07:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Jir?ff wddw hir. Colourful stories from Africa. Today we hear why Giraffe has a long neck. 
07:10Yn yr Ardd Mae hi'n ddiwrnod prysur iawn yn yr ardd heddiw gan fod y ras fawr yn cael ei chynnal. It's a busy and exciting day in the garden as it's the day of the annual big race. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o hedyn ar gyfer Dipdap. The Line draws a seed for Dipdap. Each time he plants it flowers grow, causing much mischief. 
07:30New: Patr?l Pawennau Mae'r cwn a Capten Cimwch yn helpu dolffin sydd wedi nofio i fyny afon gul. Mae'n rhaid ei gael yn ?l i'r Bae! The pups and Cap'n Cimwch help a baby dolphin in trouble. 
07:45New: Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Br?n yn gofalu am yr offer ar gyfer y sioe. When Heulwen has a day off, Br?n and Bobo look after the props for the show. 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Boj Mae ffrindiau Boj yn s?l. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends are ill. Can he find a way to keep in touch with them? 
08:30Abadas Mae Ela wrthi'n cyflwyno sioe hud a lledrith pan ddaw Ben ar ei thraws. Mae yna elfen o hud a lledrith yn y gair, 'cocwn'. Something magical happens when the friends find a 'cocoon'. 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris Bw Hw yn ffeindio llwyn dail-yn-drewi drewllyd yn tyfu yn ei ardd. Boris Boo Hoo discovers his garden has grown a stinkety pongo plant. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi'n yn mwynhau gwylio adar gan ddefnyddio ei lyfr hud. King Rhi is bored and takes up the hobby of bird watching. Using his magic bird book, he spots a woodpecker in a tree. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Meripwsan discovers a frog in the garden and learns how to jump. 
09:30Straeon Ty Pen Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y dillad ar y lein. Caryl Parry Jones tells how the clothes on the line argue about which of them is most important. 
09:45Cei Bach Mae'n noson y sioe, ac mae pawb yn penderfynu bod rhaid i'r sioe fynd yn ei blaen. It is the night of the long-awaited show, and the cast decides the show must go on. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. This week we join Dona as she plants bulbs in the garden. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Tili gets fed up when she and Fflur dress up like princesses. The boys seem to get all the fun being knights. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwyrnu yw e! Igam Ogam is puzzled by a strange rumbling breeze that turns out to be someone snoring! 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
11:15Y Diwrnod Mawr Mae Ela'n mwynhau diwrnod ar y trampolinau sydd wedi eu gosod mewn ogofau ym Mlaenau Ffestiniog. Ela enjoys a day on the trampolines in the old slate caverns in Blaenau Ffestiniog. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud ? hi. Ond yna, mae'n gweld cynffon Paun. Monkey thinks he has the best tail in the world until he sees Peacock's. 
11:40Peppa Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod. Doctor Bochdew is rushed off her feet when nearly all the animals need her help. 
11:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn ?l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Straeon y Ffin Bydd Gareth yn ymweld ag ardal Tref y Clawdd, yn cerdded ar hyd Clawdd Offa, ac yn clywed am rai o'r anawsterau ymarferol o fyw ar y ffin. Gareth visits Knighton and Ludlow along the border. [SL] 
12:30FFIT Cymru Lisa Gwilym sy'n dilyn trydedd wythnos cynllun bwyd a ffitrwydd ein pum Arweinydd. Lisa Gwilym follows the third week of the diet and fitness plan of our five Leaders. 3/8 
13:30Sion a Si?n Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n busnesa ym mywydau Doris ac Eifion o Gapel Isaac a Dennis a Wendy o Drelales. With Doris and Eifion from Capel Isaac and Dennis and Wendy from Laleston. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05O Gymru Fach - UDA Yr Unol Daleithiau sydd dan sylw ac mae Steffan Rhodri yn ymweld ? siop sy'n gwerthu siocledi moethus sy'n cynnwys halen o Ynys M?n. Rhodri Steffan follows Welsh produce to America. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Guto Gwningen, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:15New: Tref a Tryst Ymunwch ? Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Bydd cyfle i ti ffonio i mewn i geisio ennill gwobr wych. Join Tref, the mischievous dog, and his friend Trystan. 
17:45Edi Wyn Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc! Edi Wyn and his friends create havoc in a grown-up world! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i Aberdaugleddau i bysgota am Morgi Trwynog a Siarcod Glas anferth. Julian Lewis Jones fishes for the Porbeagle shark and fierce blue shark 
18:30Rownd a Rownd Mae Barry yn ceisio helpu Carys drwy wneud pethau yn haws iddi gydag oblygiadau difrifol iawn i un o drigolion Glanrafon. What are the consequences of Barry's decision to help Carys? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Nid yw Dani'n hapus i weld Wendy a Gwyneth yn agos?u. Mae Non yn ceisio osgoi DJ a Sioned. Dani isn't happy to find her mother drinking in the Deri with Gwyneth. 
20:00New: Y Ty Arian Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Davies-Owens o Ferthyr Tudful i'r Ty Arian. We meet the Davies-Owens family from Merthyr Tydfil. Will they get their finances back on track? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Cwymp Yr Ymerodraethau Hywel Williams sy'n trafod cwymp yr Ymerodraeth Otoman. Hywel Williams uses moments in history to account for the fall of the Ottoman Empire. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Aeron Edwards, seren y Seintiau Newydd, sy'n cadw cwmni i Dylan ac Owain ar y soffa. A chat to Aeron Edwards, TNS' star midfielder and the Vancouver Whitecaps' Welsh manager, Carl Robinson. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories.