This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, February 20 2019

06:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm. 
06:15Digbi Draig Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
06:50Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain. 
06:55Tili a'i ffrindiau Ar ddiwrnod glawog mae Tili'n paratoi teisen efo'i ffrindiau. It's a rainy day and the friends have to find a good indoors thing to do. Tili has a good idea - cake baking! 
07:10Ahoi! Heddiw, m?r-ladron o Ysgol Bronllwyn sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Bronllwyn join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:25Bing Mae Bing yn chwarae g?m 'letys yn siarad' ar ff?n Fflop pan mae'n gollwng y ff?n ac yn ei dorri ar ddamwain. Bing is playing the talking lettuce game on Fflop's phone when he drops it. 
07:35New: Shwshaswyn Pwy sydd wedi gadael llyfr lluniau yn y parc? Mae'r criw yn mwynhau edrych arno! Who has left a book in the park? The crew enjoy looking through it! 
07:45New: Deian a Loli Yn ystod trip gwersylla cefn gwlad, penderfyna Deian a Loli fynd i ganol y mynyddoedd i chwilio am Idris y cawr. During a countryside camping trip, Deian and Loli decide to go on adventure! 
08:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Boj's friends are all practising to play in a concert in the park. But Daniel breaks his guitar. Can Boj help? 
08:15New: Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
08:20Llan-ar-goll-en Mae Mrs Tomos wedi penderfynu gadael Llan-ar-goll-en ac mae'r pentrefwyr yn torri eu calonnau. Mrs Tomos has decided to leave Llan-ar-goll-en and the villagers ar broken-hearted. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae pawb yn ymweld ? chastell y Brenin a Brenhines Aur. Everyone visits King and Queen Marigold at their castle. 
08:45Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae g?m gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
08:55Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
09:10Twt Mae'r criw wedi creu g?m newydd sbon, p?l-droed cychod. Mae pawb wrth eu bodd gyda'r g?m newydd, pawb heblaw am Pop. The harbour friends have come up with a brand new game, boat football. 
09:25Ty M?l Mae'n ddiwrnod dysgu sut mae edrych ar ?l anifail anwes yn yr ysgol, ond dydy pethau ddim yn mynd fel y dylen nhw. Things go wrong when the youngsters are supposed to be learning about pets. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli wedi cael sbienddrych newydd sbon yn anrheg gan Fodryb Blod Bloneg. Wibli has been given a telescope as a present from Modryb Blod Bloneg. 
09:45Cei Bach Mae Buddug yn dilyn Brangwyn i drio darganfod beth yw ei gyfrinach fawr. Buddug follows Brangwyn to try to discover his big secret but she gets a word of advice from Prys Plismon. 
10:00Tili a'i ffrindiau Mae gan Tili feic coch newydd ond mae hi angen help ei ffrindiau i'w reidio am y tro cyntaf. Tili has a new bike but she's not riding it. She needs a helping hand. 
10:10Ahoi! Heddiw, m?r-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Y Ffin join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
10:25Bing Mae Bing yn syrthio mewn cariad gyda chi sydd ar goll yn y parc ac mae'n penderfynu ei fod eisiau ei gadw. Bing falls in love with a lost dog he and Fflop find in the park. 
10:35Shwshaswyn Ni ar y m?r! Fflwff sy'n mwynhau mynd n?l a mlaen, Seren sy'n mwynhau mynd i fyny ac i lawr a'r Capten sy'n mynd rownd a rownd! Fflwff, Seren and the Captain have fun sailing on the sea! 
10:45Deian a Loli Mae'r efeilliaid yn chwarae ar y cyfrifiadur drwy'r bore pan mae Deian yn penderfynu mentro i'r g?m drwy'r sgrin! The twins have been playing the computer all morning - what could go wrong? 
11:00Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew a'r pyjamas coll. Today's story is about Llew's lost pyjamas. 
11:10Hafod Haul Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied ac mae'n bwyta Heti. The little chicks discover a big orange monster in the shed and it's eating Heti. 
11:25Tili a'i ffrindiau Un noson wrth i bawb arall gysgu'n sownd, mae Tili'n cael trafferth cysgu. It's quiet in the house as the friends are sleeping soundly through the night. All except Tili who can't sleep. 
11:40Peppa Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen Cangarw and her brother Colwyn. Peppa shows Carwen how to jump up and down in muddy puddles! 
11:45Loti Borloti Dydy Nel ddim yn gallu cysgu gan fod arni ofn y tywyllwch. Gyda help Loti mae hi'n creu rhywbeth arbennig fydd yn tawelu ei hofnau gyda'r nos. Loti helps Nel overcome her fear of the dark. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Jerwsalem: Tir Sanctaidd Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem. TheTemple Mount, Jerusalem; one of the most sacred places on earth also creates conflict between Jews and Palestinians. [SL] 
12:30Tywysogion: Hywel Dda Hanes Hywel Dda sy'n cael ei gofio fel y Tywysog a roddodd drefn ar gyfreithiau Cymru. Tracing the story of Hywel Dda who is best remembered today for initiating the Welsh legal system. 
13:30Helo Syrjeri Cyfres newydd ddiddorol sy'n dilyn cleifion a staff mewn canolfan iechyd ym Mlaenau Ffestiniog. New series following the staff and patients in Blaenau Ffestiniog's health centre. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Ras Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru - dyma rownd 3. A new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan - welcome to round 3. 
15:30Pobol Porthgain Mae Morgan a Rob yn trefnu cyngerdd a'r Eisteddfod yn denu pobl i Borthgain. With the Eisteddfod in town, Rob and Morgan try to organise a concert to raise money for Llanrhian cricket club. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Pan mae broga gwenwynig yn dechrau bwlio pawb, mae'n rhaid i Penbwl feddwl am ffordd o'i drechu heb gyffwrdd ag o. A poisonous frog moves into the zoo and starts bullying everyone. 
17:20Ni Di Ni Heddiw mae criw NiDiNi yn s?n am beth sy'n eu poeni nhw. The NiDiNi gang talk about their worries. 
17:25New: Tref a Tryst Ymunwch ? Tref a Tryst am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Tref & Tryst for fun, games and big prizes. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dan Do Cyfres sy'n ymweld ? gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Y tro hwn, byddwn yn edrych ar dai Sioraidd. Join Aled Samuel and Mandy Watkins for a look at Wales' Georgian houses. 
18:30Mwy o Sgorio Sioned Dafydd yw gwestai Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones. Cawn ymweld ? Llanboidy a chlywed gan s?r merched Cymru. Sioned Dafydd and Owain Tudur Jones discuss Swansea City's season. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jason yn ceisio rhoi trefn ar ei bapurau - ydy e wedi dod o hyd i ffordd allan o'i ddyledion? Mae Garry'n cael gafael ar 'Ben' a Diane yn poeni! Garry gets his hands on 'Ben', oh dear! 
20:25New: Rhannu G?m newydd gydag 16 cystadleuydd yn rhannu'n ddau d?m ac un person o bob ochr yn cystadlu i gadw'u t?m yn y g?m nes bod enillydd! New game with 16 contestants going head to head to the end! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:35New: Cymru v Lloegr: Wembley 1999 Rhaglen yn edrych n?l dros y g?m enwog rhwng Cymru a Lloegr yn 1999; gyda chyfweliadau a chyfranwyr. A look back at the famous Wales v England game in 1999; with interviews and contributors. 
23:25Rygbi Pawb: Scarlets v Gleision (Dan 18) Pigion g?m y Scarlets v Gleision Caerdydd ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets v Cardiff Blues in the Regional under 18 Competition. EC is available. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week.