This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, January 20 2020

06:00Twm Tisian Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr. It's a sunny day and Twm Tisian decides to go camping. 
06:10Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:45Loti Borloti Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house. 
07:00Sam Tn Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him? 
07:10New: Timpo New programme for children. Rhaglen newydd i blant. 
07:20Jen a Jim Pob Dim Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim & Capten Carys help them learn the basics? 
07:35New: Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Dewi'r Deinosor Mwdlyd. Today's story is about Dewi, the muddy dinosaur. 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
08:00Y Crads Bach Mae'r gaeaf yn dod ond dydy'r malwod bychain ddim eisiau mynd i gysgu - nes i Cai'r Grachen Ludw gael syniad gwych. Winter is drawing nearer - but the baby snails don't want to go to sleep. 
08:05Twt Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono? The harbour water has turned green overnight. What is causing this? 
08:20Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:35Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
08:45Nico Ng Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o! Nico suggests that Malan is too old to play and she soon shows him how wrong he is! 
08:55Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud trn gyda blychau i fynd Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd. Boj and friends make a train from boxes and take Daniel and his teddies around the world. 
09:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn 
09:20Octonots Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y mr, maen nhw'n cael help gan greadur rhyfedd yr olwg gyda phen tryloyw: Bwgan y Mr. Octonauts and the Scary Spookfish. 
09:35Oli Wyn Mae sawl injan dn yn byw yng Ngorsaf Dn Aberystwyth. Mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni; y Pwmp Achub. We look at the Rescue Pump at Aberystwyth Fire Station. 
09:45Cei Bach Mae'n fore, ac mae Brangwyn wedi codi'n hwyr! Does dim amdani felly ond gyrru'n wyllt drwy'r pentre er mwyn cyrraedd y cyfarfod. Brangwyn has slept late and has to rush to a meeting. 
10:00Twm Tisian Mae Twm yn ymweld 'r llyfrgell heddiw ac mae e'n dewis sawl llyfr difyr i fynd adre gyda fe. Today Twm visits the library and chooses several interesting books to take home with him. 
10:10Digbi Draig Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Trn gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno 'i Chlwb Cnau. Cochyn is ejected from The Train Club by Conyn. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:45Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld Beti sy'n drist ar l iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani. Loti Borloti visits Beti who's sad after falling out with her best friend Ani. 
11:00Sam Tn Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman! Thanks to Norman, Moose gets into difficulty while out on a fossil hunt in the mountains. 
11:10Timpo Mae offer Pili Po wedi eu gosod yn dwt ar y wal, felly pan mae Pal Po yn ei daro a fydd gweddill y Tm yn medru eu rhoi yn l? Can the rest of the team put Pili Po's tools back on the wall? 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. There are strange goings-on in the garden! What is happening? 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n ymweld gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower. [SL] 
12:30Heno Heno, cawn sgwrs a chn gyda Steffan Lloyd Owen a bydd Owain Schiavone yn y stiwdio i drafod ei flog newydd. Tonight, Steffan Lloyd Owen is here to chat and perform a song. 
13:303 Lle: Ffion Dafis Ffion Dafis sy'n ein tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and along the infamous A470. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Gwyl Lleisiau Eraill Cyfres sy'n cyflwyno'r gorau o'r sn gerddoriaeth gyfoes yng Nghymru a'r byd. Series showcasing the best from the music scene in Wales and further afield. 
16:00Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Triog a'r Botel Sos Coch. Today's story is about Triog and the ketchup bottle. 
16:05Timpo Mae glaw yn dod a'r gm i ben, ond mae Bo, Jo a Mo am chwarae Po Bl ac mae Pili Po mewn byd yn gwarchod y Po Bach! Rain stops play when Bo, Jo and Mo want a game of odd ball. 
16:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
16:30Meic y Marchog Mae Meic yn gofyn i Trolyn baratoi'r cwn ar gyfer yr Orymdaith Fawr gan addo dangos iddo sut i wneud hynny. Meic asks Trolyn to get the corgis ready for the Big Parade and promises to help. 
16:45Asra Bydd plant o Ysgol y Garnedd, Bangor yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Garnedd, Bangor visit Asra this week. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:10Dreigiau: Marchogion Berc Gyda Llyfr Y Dreigiau yn nwylo Alwyn oherwydd twyll Heledd mae'r criw yn ymarfer ar gyfer ymgyrch i'w gipio yn l. With the Book of Dragons in Alwyn's hands, the crew plan to get it back. 
17:30Sgorio Uchafbwyntiau gemau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD Cei Connah v Y Barri, Met Caerdydd v Y Bala a Chaerfyrddin v Airbus UK. JD Cymru Premier weekend match highlights. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Mabinogi-ogi! Mae 'na ddt a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a chn yn stori Manawydan. This week there's a date and a wedding, some magic and mystery and a song in the story of Manawydan. 
18:3047 Copa: Her Huw Brassington Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld 'r ymladdwr UFC, Brett Johns a'r Mynach Shaolin, Pol Wong, i geisio dysgu sut mae nhw yn delio gyda phoen. Follow Huw Jack Brassington's epic challenge. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Jason yn cynnig cerdded Kelly adre wedi noson hwylus yn y Deri. Aiff cyfeillgarwch Britt ag Izzy o nerth i nerth. Jason offers to walk Kelly home after a lovely evening in the Deri . 
20:25New: Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn yr Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Creaduriaid Gwyllt Affrica Cyfres am fyd natur arfordir De Affrica, yn canolbwyntio y tro hwn ar anifail bychan, ciwt o'r enw'r Dasi. Series about South Africa's coastline and animals. This time, we look at dassies. 
23:00Ar Werth Y tro hwn: fflatiau moethus newydd ym Mhontcanna; ty gyda champfa a chwrt tennis am filiwn o bunnoedd ym mhentref Pumsaint, Llanbed; a mwy. Luxury properties, auctions and more this week. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard!