This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, May 27 2019

06:00Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
06:05Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
06:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae gm newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gm snap y gofod. A new game has arrived in the shop - a space snap game. The game is useful when Cyw and Jangl go into space. 
06:30Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe! Meic learns to trust his friend's judgement when Sbarcyn entertains the audience in their show. 
06:45Ben Dant Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Pontsian wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Pontsian. 
07:00Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew a'r pyjamas coll. Today's story is about Llew's lost pyjamas. 
07:10Octonots Wrth ddychwelyd adre' ar l antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr. The Octonauts have trouble getting past a gang of large hippos. 
07:20Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Sant Curig yn mynd i lan y mr a bydd Rhydian yn cael hwyl ar ei wyliau yn Nhyddewi. The Sant Curig crew are at the seaside and Rhydian has fun on his holiday in St David's 
07:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely. The Little Princess will miss the picnic as she has to stay in bed with a cold. 
07:50New: Oli Wyn Mae 'na waith adeiladu mawr yn digwydd yn Ysgol Bro Gwaun, ond cyn y gall ddechrau o ddifri, mae'n rhaid dymchwel rhai adeiladau. A look at some buildings that need to be demolished. 
08:00Bing Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno nhw yn y pwll tywod. Bing and Fflop are building a sandcastle when Pando joins them in the sandpit. 
08:05Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
08:20Tili a'i ffrindiau Mae'n ddiwrnod hapus, hapus i'r ffrindiau nes i Arthur sylwi bod y Poncyn Pwdu braidd yn drist. It's a happy, happy day for the friends until Arthur notices that the Huff Tuffet is sad. 
08:35Y Diwrnod Mawr Mae Robin wedi gwirioni ar lorau ac yn cael mynd ar daith arbennig mewn lori i gyfeiriad Birmingham! Robin's mad about lorries and on his big day he goes on a special trip to Birmingham! 
08:50Stiw Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sl garej mae'r teulu'n ei chynnal. Stiw decides to sell some of his old toys at the family's garage sale, but regrets doing so afterwards. 
09:00Guto Gwningen Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece. 
09:10Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Gertrude yn cael parti'r enfys gyda Twm Tisian. Today, Gertrude will be having a rainbow party with Twm Tisian. 
09:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws. 
09:35Nico Ng Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar l cyrraedd pont dros y rheilffordd, maen nhw'n cynhyrfu'n ln pan ddaw trn stm i'r golwg. Nico and family see a steam train. 
09:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
10:00Yr Octonots ac Antur y Gors Fawr Mae'r Octonots yn teithio i'r Everglades i helpu tad Ira, Ceidwad Cai, ddod o hyd i sawl rhywogaeth ymledol, yn cynnwys Peithon Bwrma a'i babanod. The Octonauts journey to the Everglades. 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Anni Llyn sydd yma ar fore cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019; gyda Trystan Ellis-Morris yn crwydro'r maes. Urdd National Eisteddfod live coverage. EC available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Anni Llyn sy'n cyflwyno'r cystadlaethau ar gyfer plant iau'r ysgolion cynradd. Anni Llyn presents live coverage of the competitions for primary school younger pupils. EC available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Iwan Griffiths sy'n cyflwyno mwy o gystadlu'r diwrnod cyntaf gyda Mali Ann Rees yn hel straeon o amgylch y maes. Live coverage of the afternoon's competitions. English commentary available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed. Iwan Griffiths sy'n cyflwyno. Live coverage of the Medal Ceremony for Music Composition. EC available. 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Cystadlaethau olaf y diwrnod ac yna holl gyffro'r canlyniadau llwyfan. Iwan Griffiths sy'n cyflwyno a Mali Ann Rees sy'n crwydro'r maes. The day's competitions & stage results. EC available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05Ar Werth Y tro hwn: byddwn yn dilyn hanes ty yng nghyffiniau Aberteifi sydd ar werth yn ocsiwn cwmni John Francis. Hefyd mwy o Aberystwyth, Caerdydd, Llandrindod & Aberaeron. More property drama! 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Ymunwch Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd National Eisteddfod 2019. EC available. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r tywydd. S4C news and weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Triathlon y Steelman Triathlon y Steelman yw'r ail ddigwyddiad yng nghyfres Welsh Triathlon Cymru, yn erbyn cefnlen eiconig Port Talbot. A course twice the distance of Round 1 against Port Talbot's backdrop. 
22:30Garejis: Dan y Bonet Tu ol i bob cerbyd ma 'na garej leol sy'n cadw ein cymunedau ar eu traed, neu ar eu teiars! Behind every vehicle there's a local garage that keeps our communities on their feet, or tyres! 
23:00Eisteddfod yr Urdd 2019 Ymunwch Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd National Eisteddfod 2019. EC available. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Meripwsan discovers a frog in the garden and learns how to jump.