This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, April 23 2018

06:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there? 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting excitedly for spring to arrive. 
07:00Boj Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Daniel attaches party balloons to his toy penguin so he can fly. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
07:30Peppa Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen Cangarw and her brother Colwyn. Peppa shows Carwen how to jump up and down in muddy puddles! 
07:35Bing Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen i? Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei h?l. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her. 
07:45New: Asra Bydd plant o Ysgol y Graig, Llangefni yn ymweld ag Asra y tro hwn. Children from Ysgol y Graig, Llangefni visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae pawb yn canmol machlud diweddara' Haul. Yn anffodus, does gan Haul druan ddim syniad am beth maen nhw'n s?n! Everyone is talking about the fabulous sunset but Haul (Sun) is confused! 
08:10Sali Mali Mae Sali Mali yn sylwi na all Jac Do chwarae'n deg mewn g?m o 'snap'. Sali Mali learns never to play "snap" with a Jac Do who cheats. 
08:15Y Teulu Mawr Tra bo pawb arall yn chwarae m?r-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sglefrfwrdd yn ?l. Morus can't play pirates - he needs to concentrate on getting his skateboard back. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
08:55Dwylo'r Enfys Diwrnod allan ar y tr?n sydd heddiw wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld ? Sasha. Heulwen lands in Blaenau Ffestiniog to visit Sasha and her friends for a train ride. [SL] 
09:10Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
09:25Oli dan y Don Caiff Awen ei dal mewn storm a suddo i berfeddion y m?r ond caiff ei hachub drwy sgiliau arbennig Oli a Beth. Oli and Beth come to Awen's rescue when she runs out of fuel. 
09:35Nodi Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd. The Goblins decide that the way to stop Noddy having fun is to make sure he's kept busy all day. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:00Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau dechrau casgliad o rhyw fath, ond beth all hi gasglu? The Little Princess wants to start a collection, but a collection of what? 
10:25Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Mali'n swil ar ?l gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer cyngerdd ond mae Morgan yn ddryw iddi. Morgan remains loyal to Mali after she makes a mistake while practising for a concert. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud swn o dan y bont. Meic vows to protect the villagers from whatever's making a noise under the bridge. 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
11:30Nico N?g Mae Nico'n creu llanast llwyr yn y Ganolfan Arddio wrth aros i Mam ddewis blodau newydd i'r potiau! Nico causes a disruption while waiting for Mam at the Garden Centre! 
11:40Sam T?n Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y m?r gan ddweud bod deinasoriaid yno. Norman tries to convince Sarah and James that there are dinosaurs living in a cave on the beach. 
11:50Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Teithiau Tramor Iolo Iolo Williams sy'n ymweld ag arfordir Sri Lanca er mwyn asesu cost ecolegol tsunami Dydd San Steffan 2004. Iolo Williams visits Sri Lanka after the tsunami to film in the Yala National Park. [SL] 
12:30Ar Werth Adeilad eiconig yng Nghaernarfon; arwethiant yng Nghaerdydd a chartref 9 ystafell wely yn Aberteifi. An iconic building in Caernarfon and a nine-bedroomed home in Cardigan. Last in series. 
13:00Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae Rhodri Francis a Llinos Hallgarth a Luned a Hana Morgan. Going for this week's jackpot are two colleagues and a mother and daughter team. 
13:30Codi Hwyl: Yr Alban Yn y rhaglen olaf, bydd John a Dilwyn yn darganfod a fydd modd teithio yn ?l i Gymru yn eu cwch eu hunain, y Mystique. Will John and Dilwyn be able to make it back to Wales in the Mystique? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli All John Albert ddim credu ei glustiau wrth glywed mai Anwen ei ferch yw cariad Edwin. John Albert can't believe that his daughter Anwen is Edwin's new girlfriend. 
15:30Byd Pws Cyfle arall i fwynhau antur gyda Dewi Pws wrth iddo ymweld ?'r Sami, llwyth o bobl sy'n ffermio ceirw yn Norwy. Another chance to follow Dewi Pws as he meets the Sami people in Norway. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam T?n. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Mabinogi-ogi! Bydd digon o chwerthin, crio a chanu ac ambell i drydar hefyd gyda stori Branwen. Join the Stwnsh team for their take on the folk tales. A song, tweets, laughs and tears in Branwen's story. 
17:30Bernard A fydd Bernard yn gallu ennill g?m o fadminton yn erbyn ei ffrind? The rivalry between Bernard and Zack leads to a badminton match. 
17:35Sgorio Morgan sy'n ein tywys drwy holl gyffro penwythnos olaf ond un tymor Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the action from the penultimate round of the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Ty Arian Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. New show putting family finances under the spotlight. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Eileen yn penderfynu y dylai wneud apwyntiad i weld y doctor. Eileen realises she should make an appointment with the doctor. Anita shares her plans for the future with Kelly. 
20:25New: Garddio a Mwy Bydd Iwan yn trawsnewid gardd Ysgol Gellionnen, gan adnewyddu ty gwydr go wahanol. Iwan will transform a garden in Gellionnen School and give a rather unusual greenhouse a makeover. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00FFIT Cymru Sut aeth yr wythnos gyntaf ers dechrau cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru? The start of the journey for the Leaders, Leon, Mathew, Catherine, Judith and Nic. How did the first week go? 2/8 
23:00Mike Phillips a'r Sirens Gyda thaith y merched yng Nghwpan Swalec ar ben, mae Mike a'r Senghenydd Sirens yn troi eu sylw at y gynghrair. Mike and the Senghenydd Sirens turn their attention to the league. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ? ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series.