This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, July 21 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. SpynjBob Pantsgw?r, Mwydro, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Gwboi a Twm Twm, Ben 10, Ysbyty Hospital. 
10:00Gwen John: Y Daith Olaf Ffion Hague sy'n teithio i Dieppe, Ffrainc i ddadorchuddio cofeb i'r artist o Sir Benfro Gwen John. Ffion Hague travels to Dieppe to unveil a plaque for the artist from Pembrokeshire. [SL] 
10:30O'r Galon: Teulu Yn y rhaglen hon fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar 'Mabwysiadu'. In the final programme in the series, we will be focusing on 'Adoption' and its role in the 'traditional Welsh family' today. [SL] 
11:00Bois y Pizza Mae'n amser i gystadlu yng nghystadleuaeth pizza fwya'r byd, y Campionato Mondiale della Pizza yn yr Eidal. In the final episode, the boys face the judges at the World Pizza Championships. [SL] 
11:30Y Fets Mae gofid am Mazlo'r ci bach deufis oed ac mae ysbaddu pedwar Alpaca yn profi'n dipyn o sialens i Dafydd. Dafydd battles to castrate a herd of feisty Alpacas and a puppy needs help. [SL] 
12:30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol Mae Aled Jones yn ymweld ? Melbourne, man geni'r cyfansoddwr Percy Grainger. Aled Jones explores the eccentric world of composer Percy Grainger and his place of birth, Melbourne, Australia. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Adre: Angharad Mair Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld ? chartref y cyflwynydd a chynhyrchydd Angharad Mair. Today, Nia visits the home of presenter and producer, Angharad Mair. [SL] 
14:00Seiclo: Le Tour de France -14 Darllediad byw o gymal 14; 188km o Saint-Paul-Trois-Ch?teaux i Mende. Stage 14 stretches 188km from Saint-Paul-Trois-Ch?teaux to Mende. A day for the puncheurs, sprinters who can also climb! 
16:45Dros Gymru Mae'r bardd Ann Fychan yn s?n am ei gwreiddiau ym mherfeddion yr hen Sir Drefaldwyn. Another chance to delve into the archives as poet Ann Fychan reminices about old Montgomeryshire. 
17:00Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Mae'r rowndiau cyntaf yn dirwyn i ben gyda dim ond dau d?m ar ?l i frwydro am le yn y rownd gynderfynol,T?m Eldon a T?m Gareth. Two final teams compete for a place in the semi final. 5/8 
17:55Celwydd Noeth Yn cystadlu mae'r ddwy chwaer Sara a Mari Jones, a'r ffrindiau Dewi Thomas a Rhys Williams. Competing this week are sisters Sara and Mari Jones and friends Dewi Thomas and Rhys Williams. 
18:20Pwy 'di Bos y Gegin?! Yn cystadlu mae'r Teulu Harris o Bontypridd, Teirw Taf o Gaerdydd a'r Thomas Cwcs o Glydach. The second semi final features three more families hoping to cook their way into the final round. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd Uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr y Byd ym Mharc AT & T, San Francisco lle mae Cymru yn herio Zimbabwe. Rugby 7s World Cup highlights from San Francisco; Wales v Zimbabwe. 
20:00Noson Lawen Cyfle arall i weld Emyr Gibson yn cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar o Ddolgellau. Another chance to see entertainment from Dolgellau with Bryn F?n, Trio and many more. 
21:00'Run Sbit Mae Caren yn hynod bryderus cyn ymddangosiad tebygwyr John ac Alun ar raglen deledu byw. Caren is seriously worried ahead of John and Alun's appearance on a live television programme. 
21:30Seiclo: Le Tour de France - 14 Uchafbwyntiau Cymal 14 - 188km o Saint-Paul-Trois-Ch?teaux i Mende. Highlights of Stage 14 which stretches 188km from Saint-Paul-Trois-Ch?teaux to Mende. 
22:00New: Oci Oci Oci! Cwis darts yng nghwmni Eleri Si?n, Ifan Jones Evans a chystadleuwyr sy'n cystadlu am bot o arian. Darts quiz presented by Eleri Si?n and Ifan Jones Evans where competitors compete for money. 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc M?r Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Cadw Mi Gei, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more.