This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, July 20 2020

06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn ffeindio'r ras hwyl i godi arian tuag at do newydd yr ysgol yn anodd. Daddy Pig finds it hard work trying to run in a fun race but he can run fast when chased by a bee! 
06:05Hafod Haul Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb? Some of the animals go on a camping trip with Heti to the top of the mountain. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae het newydd Dewi wedi cyrraedd o'r glanhawyr.Ar ei ffordd i'r relen ddillad, mae'r het mewn perygl o gael ei dinistrio. Dewi's new hat arrives from the cleaners but it gets squashed. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn 'O Dan y Mr'. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song. 
06:45Sam Tn Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tn yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show! 
06:55Olobobs Mae hi'n ben-blwydd ar Gyrdi felly mae'r Olobobs am drefnu parti i ddathlu. The Olobobs invite everyone to Gyrdi's birthday party with the help of beatboxing Sbonc Swnllyd! 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
07:25Patrl Pawennau Mae olew o dancer wedi arllwys i'r bae a gorchuddio babi morfil sy'n nofio gerllaw. An oil tanker hits some rocks causing oil to spill into the Bay! How much harm will this do to sea life? 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too? 
08:15Bing O na - does dim mwy o sticeri Wil Bwni Wb i Bing wedi ei frechiad ac mae Pando'n dychryn wrth iddo gredu fod y brechiad wedi brifo. Bing is brave for his vaccination, but Pando worries. 
08:25Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn y Gogledd eto ac yn cyfarfod Ceri. Maen nhw'n mynd ar daith i'w sw! Heledd goes to North Wales to meet Ceri and they enjoy a trip to the zoo together. [SL] 
08:40Stiw Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Taid harvest potatoes, Stiw and Esyllt find a caterpillar and learn how it becomes a butterfly. 
08:50Nico Ng Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn mynnu ei fod yn cael cawod! Nico likes getting dirty but hates having a shower! 
09:00Cymylaubychain Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing? 
09:10Caru Canu Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cn ystumiau sy'n llawn egni yw "Nol a Mlaen". "Nol a Mlaen" is an energetic song full of fun gestures. 
09:15Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Mae Twm a Lisa yn creu jigso o lun o Twm ar ei feic newydd. Twm and Lisa make a picture jigsaw. They also visit children at Ysgol Beca, Efailwen 
09:35Guto Gwningen Ar l i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa anodd! Guto makes a rash promise to please an angry Tomi Broch. 
09:45Deian a Loli Yn Gwrando am y Gog Mae hi'n ddiwrnod cynta'r gwanwyn ac mae'r efeilliaid yn dianc i'r goedwig i chwilio am y gwcw. It's the first day of spring and Deian and Loli go on an adventure to search for the cuckoo. 
10:00Peppa Mae Peppa a'i theulu ar eu gwyliau yn y fan wersylla arbennig. Peppa and her family are on holiday in the special camper van. They decide to go to Duck Land for a day out. 
10:05Hafod Haul Ar l treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'. After spending time on a dairy farm, Jaff realises there is no place like home. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. A new act is needed for the circus when the show sells out. Boho suggests to Dewi that he does something special. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:45Sam Tn Mae Crwban Mr wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement. 
10:55Olobobs Ar l i bawb ymuno 'r dail yn eu sioe ddail does neb ar l i wylio'r sioe, felly mae'r Olobobs yn mynd ati i greu cynulleidfa. When everyone joins in the Leaf Show there's no audience! 
11:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio. Blero goes to the funfair but the shrinkasizer creates a huge mess! 
11:25Patrl Pawennau Mae cwningod yn bwyta moron fferm Bini! Daw'r Pawenlu i'w casglu ond dydy pethau ddim yn hawdd pan fydd rhai o'r cwningod yn dianc i'r dref. Bunnies have invaded Farmer Bini's carrot garden! 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Cymoedd Roy Noble Cocos, rygbi ac esgidiau - dim ond rhai o'r pynciau dan sylw wrth i Roy ymweld Dyffryn Llwchwr. Shoes, rugby and cockles - Roy gets a taste of life in the Loughor Valley. 
12:30Heno Aur Cyfres newydd. Angharad Mair a Sin Thomas sy'n dathlu 30 mlynedd o Heno - dewch i ryfeddu ar rai o straeon 1990. New series with Angharad Mair and Sin Thomas celebrating 30 years of Heno. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ar Werth Y tro hwn, mae'r arwerthwr Marc Morrish yn gadael dinas fwya' Cymru ac yn teithio i ddinas leiaf Prydain, Tyddewi. Marc Morrish takes a look at property in Britain's smallest city St Davids. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ras E-Seiclo Tm Ineos Darllediad o eRas gyntaf erioed Tm INEOS o Watopia - byd rhithwir syfrdanol Zwift. The first-ever Team INEOS eRace from June 6, featuring Geraint Thomas, Egan Bernal, Chris Froome and more. 
16:00New: Pencampwyr y Sioe Golwg 'nol ar uchafbwyntiau cystadlu'r Dydd Llun, sef Prif Bencampwriaeth y Biff Unigol, a chyfle i chi ddewis Pencampwr y Pencampwyr. Highlights from the Main Individual Beef Championship. 
18:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig chweched rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the sixth round of Super Rugby Aotearoa. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Ymlaen 'r Sioe Sgwrs gyda rhai o ffyddloniaid y sioe a cyhoeddi enillwyr cystadlaethau Bridwyr y Buarth a Phencampwr y Sioe. Ifan Jones Evans & Mari Lovgreen present from the Showground in Llanelwedd. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Pencampwyr y Sioe Heddiw, canolbwyntiwn ar uchafbwynt cystadlu'r Dydd Llun Prif Bencampwriaeth y Biff Unigol; a chip ar weddill y diwrnod cynta. Nia Roberts & co look back at the best the Show has to offer. 
22:00DRYCH: Hel y Mynydd Yn y rhaglen hon, cawn ddod i adnabod rhai o ffermwyr a bugeiliaid Mynyddoedd y Cambrian. In this programme, we get to know some of the farmers and shepherds of the Cambrian Mountains. 
23:00Y Ditectif Mae Mali Harries yn edrych yn l ar un o achosion mwyaf erchyll yn hanes troseddol Prydain - llofruddiaethau'r Moors. Mali interviews a Welsh detective who came face to face with Ian Brady. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.