This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Wednesday, November 22 2017

06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at and taste all kinds of healthy food while Talar and her Gran go shopping in the market. 
06:15Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld brenhines y gwenyn i gael pethau'n l i drefn. When all the bees disappear Blero and friends meet bee royalty to save the day. 
06:40Sam Tn Mae'r Swyddog Stele yn gwahardd Jams rhag chwarae gyda'i awyren ym Mhontypandy, felly mae'n mynd i'r mynydd i chwarae. James and Norman go to play with a toy aeroplane on the mountain. 
06:50New: Nico Ng Mae Nico a'i ffrindiau, Deio, Hari a Macsen, yn cael diwrnod o hwyl yn y cytiau cwn. Nico and friends, Deio, Hari and Macsen spend a fun day at the kennels. 
07:00New: Deian a Loli a'r Swigod Hud Ar l maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. After ruining their best clothes, Deian and Loli go on an adventure to clean them with Anti Greta Golchi. 
07:15New: Olobobs Mae Dino yn chwarae triciau ar bawb ac yn rhoi'r bai ar Mistar Neb, hynny yw, tan i'r Mistar Neb go iawn gyrraedd! Dino is playing tricks on people and pretending it's Mr Nobody Neb! 
07:20Digbi Draig Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Teifion crash-lands one morning and rises from the bushes wondering who he is. 
07:35Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cath yn chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda Mwnci a'r plant. Monkey learns to balance like Cat and walk along the narrow edge of a bale of straw. 
08:00Octonots Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartre'r seren. The Octonauts and the Lost Sea Star 
08:10Wmff Yn y parc mae Wmff a'i ffrind Lwlw'n gweld morgrug am y tro cyntaf. In the park Wmff and his friend Lwlw see ants for the first time. Wmff helps one tiny little ant find his way home again 
08:20Y Dywysoges Fach Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd. The Little Princess has lovely new shoes that she does not want to take off. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Yn yr Ardd Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf 'r deintydd? Blod goes on her first visit to the dentist. 
09:00Popi'r Gath Mae Alma wedi cwrdd broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas. Alma meets a frog called Cecil who is late for a wedding. 
09:10Stiw Mae Ewythr Selwyn sy'n Bennaeth Parc Saffari yn Affrica yn anfon drwm i Stiw ar ei ben-blwydd. On his birthday Stiw gets a drum from Uncle Selwyn who lives in Africa. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mali, Ben and their friends find a broken toy robot. Mali fixes it with magic, but the robot does not behave as they thought it would. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. There's a chameleon on the loose in Llan-ar-goll-en. 
10:00Deian a Loli a'r Llyfrgell Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol. When books disappear, the twins go in search of the thief, in a dark cave. 
10:15Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Profiad cyffrous i Blero yw darganfod y gall trydan arwain at gerddoriaeth, goleuadau a dawnsio disgo. Blero finds out that electricity can lead to music, lights and disco dancing. 
10:40Sam Tn Mae cefnder Norman yn dod i aros ond dyw Norman ddim yn ei hoffi am ei fod yn fachgen mor dda. Norman's cousin Derek comes to stay but he's very good and Norman doesn't like him. 
10:50Nico Ng Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn mynnu ei fod yn cael cawod! Nico likes getting dirty but hates having a shower! 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
11:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cwrdd ag adar ysglyfaethus. In this programme Heini meets some birds of prey. 
11:30Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
11:45Cwm Teg Ar ddiwrnod oer o aeaf mae Gwen a Gareth yn cyfarfod Robin Goch cyfeillgar ac yn ei helpu i gadw'n gynnes. Gwen and Gareth help to keep a little robin warm on a cold winter's day. 
11:50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed. Flamingo teaches Monkey how to stand on one leg. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Cefn Gwlad: Dewi Jenkins Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwyth. Dai Jones, Llanilar visits Dewi Jenkins, Tyngraig Farm, Talybont, near Aberystwyth. 
13:00Caeau Cymru Dyddiaduron William Bulkeley sy'n cofnodi bywyd cefn gwlad yn Sir Fn yn y 18fed ganrif. How William Bulkeley's 18th century diaries reveal fascinating facts about the Anglesey countryside. [SL] 
13:30Portmeirion Hanes Syr Clough Williams Ellis, y dyn y tu l i bentref, Portmeirion. A portrait of the man behind the village of Portmeirion, Sir Clough Williams Ellis. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Ar y Lein Mae Bethan yn ymweld ag ardal Mr Ross yn yr Antarctig gan deithio ar 'Ice Braker', cwch o Rwsia wedi ei addasu i dorri drwy rew trwchus. Bethan visits the Ross Sea in Antarctica. [SL] 
15:30Ar y Lein Yn y rhifyn hwn o gyfres 2005, mae Bethan Gwanas yn gadael Antarctica ac yn cyrraedd Ynys y Gogledd, Seland Newydd. Bethan Gwanas leaves Antarctica and arrives on New Zealand's North Island. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico Ng, Deian a Loli a'r Cwmwl Coll, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Wrth geisio dod o hyd i rithlong, mae Ant a Fontaine yn cael eu dal gan ysbryd! Ant and Fontaine find themselves trapped by a ghost. 
17:25Ni Di Ni Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywyd Emyr. Four minutes of animated insight into the life of Emyr. 
17:30Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc Dyma stori Alison Brook sy'n argyhoeddi Luke, gwr ifanc yn ei phentref, i wirfoddoli yn y rhyfel. This is the story of Alison Brook, who persuades 18 year old Luke to join the army. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhifyn o 2007, cawn gamu i gypyrddau dillad cynllunydd gwisgoedd 'Strictly Come Dancing' Donna Morris. TV presenter Luned Emyr and farmer William Evans open their wardrobe doors. 
18:30Mabinogi-ogi! Mae 'na ddt a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a chn yn stori Manawydan. This week there's a date and a wedding, some magic and mystery and a song in the story of Manawydan. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:55New: Chwedloni: Sin Bailey Hughes Stori Sin Bailey Hughes. Sin Bailey Hughes' story. 
20:00Pobol y Cwm Mae'r Jonesiaid yn ceisio gorfodi Non i fwynhau ei phen-blwydd! Daw newyddion da o'r ysbyty. The Joneses force Non to enjoy her birthday! Some good news arrives from the hospital. 
20:25New: Ar y Bysus Y tro hwn mae gan Clive Edwards y cyfrifoldeb o gludo 40 o fois yr ardal draw i Ynys Manaw ar gyfer cyngerdd. Clive Edwards takes forty members of his local choir to the Isle of Man. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Parti Bwyd Beca Bydd Beca'n paratoi danteithion wedi eu hysbrydoli gan fwyd stryd y farchnad i rai o Gymry Llundain. Beca prepares street food for the London Welsh with help from Lisa Angharad. 
22:00Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine featuring Ysgol Glantaf, Cardiff against Pembrokeshire. 
22:45Llwyfan Yn camu i'r Llwyfan mae'r cantorion Rhydian ac Alys Williams, y perfformiwr sioe gerdd Luke McCall, lleisiau swynol cr CF1 a dawnswyr cyffrous Eclipse. Music and entertainment series. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song.