This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, January 30 2020

06:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
06:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:25Bach a Mawr Nid tasg rwydd yw simsanu i'r nen tra bod cymaint o wahaniaeth rhwng maint Bach a Mawr! It's not easy see-sawing to the sky when Big and Small are such different sizes! 
06:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr. Blero wants to know what makes balloons float up high into the sky. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud swn o dan y bont. Meic vows to protect the villagers from whatever's making a noise under the bridge. 
07:20New: Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl ci bach ac Enfys a'i moch cwta.Today we meet some cute puppies and Enfys and her guinea pigs. 
07:35Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
07:45Sion y Chef Mae Sin yn paratoi salad Eidalaidd ond yna mae diflaniad mochyn Magi'n denu ei sylw. Sin gets ingredients together for a classic Italian salad but is distracted when Magi's pig escapes. 
08:00Peppa Mae Peppa a George yn ymweld swyddfa Dadi Mochyn ac yn cyfarfod ei gyd-weithwyr. Peppa and George are visting Daddy Pig's office today. 
08:05Hafod Haul Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r dail yn cwympo o'r coed ac yn datgelu cuddfan gyfrinachol y Dywysoges Fach. When the leaves fall off the trees, the Little Princess's secret summer hidey-hole is revealed to all. 
08:30Meripwsan Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau. Meripwsan is too small to see the top of a sunflower so he builds some stairs. 
08:35Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
08:50Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
09:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
09:20Cymylaubychain Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing? 
09:30Patrl Pawennau Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mr mawr! A little kitten floats away on a toy boat out to sea! 
09:45Llan-ar-goll-en Mae cist werthfawr Barti Felyn ac Ianto'r gath-leidr wedi diflannu! Dirgelwch a hanner i Prys ar Frys a Ceri! Barti Felyn and Ianto the cat-pirate's valuable sea-chest goes missing! 
10:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery! 
10:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:25Bach a Mawr A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan? Will Big and Small's party be any fun when Small wants to win all the games and eat the cake. 
10:35Blero yn Mynd i Ocido Ar l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
10:45Dwylo'r Enfys Diwrnod ar lan y mr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL] 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
11:20Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Caradog y ceiliog a Marged a'i chwningen. Today we meet Caradog the cockerel and Marged and her rabbit. 
11:35Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
11:45Sion y Chef Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Sin is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Codi Hwyl: Llydaw Jet skis a thaith i fyny Afon Elorn i Landerneau, tref ganoloesol wedi'i gefeillio Chaernarfon. Beth fydd yn plesio pwy? Jet skiing or a leisurely sail - which sounds the better option? [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Pobl a'u Gerddi Aled sy'n edmygu gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu. A look at gardens in Cardiff, Tregaron & Brecon. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Am Dro! Byddwch yn barod i grwydro Abersoch; Llanusyllt, Sir Benfro; Cronfa Ddwr Nant y Moch, Ceredigion, a chwarel Carmel, Rhydaman: pwy fydd yn fuddugol? Which of the walks will win this time? 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
16:15Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Deiniol y cocatw, ac Ifan a'i gi. Today we meet Deiniol the cockatoo, and Ifan and his dog. 
16:30Sion y Chef Mae slejio gwyllt Mario'n helpu dadorchuddio pannas Magi tra bod Sin a Jac Js yn delio gyda phibau wedi eu rhewi. Mario's errant sledging provides the solution to Magi's frozen parsnips! 
16:45Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Ygraine yn dod memrwn i'r Brenin Uther - coeden deuluol sy'n profi bod y Tintagels yn perthyn i'r Pendreigiau - diddorol! It's time to test Arthur's legitimacy as heir to the throne! 
17:15Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:20Prosiect Z A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Llangefni. Will the five brave pupils at Ysgol Llangefni escape or be turned into Zeds? 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau o'r gm rhwng y Gweilch a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the match between Ospreys and Scarlets in the Regional under 18 Competition. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Bwyd Bach Shumana a Catrin Mae Shumana a Catrin am goginio bwydydd bach o gynnyrch Cymraeg. Y tro hwn, yr her fydd plesio criw o Ferched y Wawr Sancler. This time, the duo cook for a group of ladies from St. Clears. 
18:30Rownd a Rownd Mae Barry'n trefnu noson ramantus iddo ef a Carys ac mae'n edrych ymlaen yn eiddgar - ond nid felly Carys. Barry organises a romantic evening for himself and Carys - but something is amiss. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae goblygiadau gwael i ffraeo Anita a Dani wrth i Greta fynd ar goll. Trefna Mark seremoni plannu coeden dderwen. Dani and Anita's dispute has terrible consequences as Greta goes missing. 
20:00New: Gwesty Aduniad Rhaglen arbennig am be ddigwyddodd i ddau berson oedd yn chwilio am deulu gwaed o'r gyfres ddiwethaf: Sian Messamah a Dylan Hughes. Special programme about searches featured in the Series 1. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Jonathan Cyfres newydd. Jonathan Davies (canolwr i'r Scarlets/Cymru) a'r darlledydd Guto Harri fydd y gwesteion, ac fe fydd y Welsh Whisperer yn canu yn y stiwdio. New series of the lively talk show. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Y Stiwdio Gefn Gyda Gai Toms a'i fand; y ddeuawd 'blues' trwm o Gaerfyrddin, Tymbal, a'r faledwraig swynol o Faldwyn, Nia Morgan. With Gai Toms and band; heavy blues band Tymbal and singer Nia Morgan. 
23:30Mwy o Sgorio Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewr rhyngwladol Owain Tudur Jones sy'n cael cwmni gwestai arbennig ar y soffa i roi byd y bel gron yn ei le. Magazine programme about the best of Welsh football. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae gm gyda fe heddiw. Gm ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play?