This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Saturday, January 27 2018

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend fun for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Igam Ogam, Da 'Di Dona, Ahoi! 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Kung Fu Panda, Ci Da, Chwarter Call, CIC, Pat a Stan, Gwboi a Twm Twm. 
10:00Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad i gwpwl o Rostryfan sy'n dathlu eu Priodas Aur. Nia Parry and Leah Hughes arrange a Golden Wedding party for a couple from Rhostryfan. [SL] 
10:30Croeso i Gymru Cawn glywed hanes rhai o'r plant oedd newydd symud i Gymru yn y gyfres gyntaf yn 2004. Catching up with some of the children who had just moved to Wales in the 1st series in 2004. [SL] 
11:00Ward Plant Mae'r cameru'n dilyn Kaiden a'i deulu i Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America i dderbyn Therapi Proton Beam.12 year old Kaiden receives life saving treatment in the USA. [SL] 
11:30Cynefin: Merthyr Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn ymweld Merthyr Tudful. Stories from Merthyr - from the ironmasters and industry to boxing and the world's first steam train journey. [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mr a llysywod moray. In the final episode Iolo Williams dives with sea snakes and moray eels at night. [SL] 
14:00Rygbi Pontypwl v Cwins Caerfyrddin Pont-y-pwl yn erbyn Cwins Caerfyrddin yn ail rownd y Cwpan Cenedlaethol. Pontypool v Carmarthen Quins in the second round of the National Cup. K/O, 2.30. English sound-track available. 
16:15Chwaraeon y Dyn Bach Gwers saethu yng nghwmni Nick Thomas sy'n rhannol ddall. James gets an archery lesson and meets Steffan Williams who plays basketball and rides horses despite cerebral palsy. Last in series. [SL] 
16:45Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Sgorio: Llandudno v Rhuthun Pedwaredd rownd Cwpan Cymru JD Llandudno v Rhuthun o Barc Maesdu. Cic gyntaf, 5.15. JD Welsh Cup Fourth Round: Llandudno v Ruthin Town. Kick-off, 5.15. English commentary available. 
19:303 Lle: Alwyn Humphreys Alwyn Humphreys sydd yn ein tywys i 3 lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd. Alwyn Humphreys takes us to Menai Bridge, The Balti Empire in Cardiff and Tabernacle Chapel, Morriston. 
20:00New: Noson Lawen Garry Owen sy'n cymryd yr awenau yng Nghaerfyrddin. With Huw Chiswell, Emyr Wyn Jones, Aled & Eleri Edwards, Sam Jones, Lleisiau'r Cwm Choir, Empty Pockets & Ysgol y Dderwen Choir. 
21:00Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie o Gaerdydd a'r Rhondda. Friends of Shelly and Viccie from Cardiff and the Rhondda plan their wedding on a budget. 
22:00Parch Mae cwestiynau'n codi pan mae Llinor yn cytuno i arddangos portread o Sioned Trefor yn yr arddangosfa. Questions are raised as Llinor agrees to include a portrait of Sioned in her exhibition 
23:00Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Boj, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Deian a Loli a Santes Dwynwen, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.