This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, January 30 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Gareth yn ymuno Dona Direidi. Gareth joins Dona Direidi. Gareth has forgotten his friend Trystan's birthday and is in a bit of a quandary. 
06:15Abadas Mae'r Abadas yn mwynhau chwarae gm o bl-droed ar y traeth nes i'r gwynt gipio'r bl. On the beach, the Abadas find out that a 'ball' isn't the only thing that moves in the wind. 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Syrcas Deithiol Dewi Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni. As the electricity supply fails, everyone works together to produce some energy. 
06:50Bing Mae Bing yng nghylch chwarae Amma pan mae pili pala yn hedfan i mewn ac yn glanio ar lun Swla. Bing is at Amma's crche when a butterfly flies in and lands on Swla's painting. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame! 
07:10Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
07:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
07:35New: Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Bronllwyn sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Bronllwyn join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:50Peppa Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Peppa, George and Dadi are in the garden drawing a picture of a cherry tree. But the ducks are ruining their work. 
08:00Octonots Mae'r Octonots a'r pelicanod yn cydweithio i glirio ysbwriel sy'n peryglu bywyd creaduriaid y mr. The crew work with the birds to clear up a dangerous garbage patch. 
08:15New: Chwilio am Cyw Ymunwch 'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y farchnad. Cyw is hiding somewhere but where has she gone? Join the gang in the market as they try to find Cyw. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae. The Little Princess is fed up with having to put her toys away after she's finished. 
08:30Tili a'i ffrindiau Pan fo Tili'n llwyddo i wella pen-glin Arthur, mae hi'n penderfynu bod yn Ddoctor Tili. When Tili manages to make Arthur's bad knee better, she decides she's going to be Doctor Tili. 
08:45Twt Mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y sr? The harbour gang decide to create their own film. Do they have a story in mind? 
08:55Nodi Mae Mr Simsan yn colli teclyn y peiriant cymysgu jeli, a heb y peiriant does dim jeli! Mr Wobble loses the remote control for his jelly mixer, and without the jelly mixer there's no jelly! 
09:05Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae morladron ac yn creu cist drysor. Twm and Lisa enjoy playing pirates and make a treasure chest for Twm. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mwynhau antur drofannol arall. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy swinging. 
09:45Pentre Bach Yng nghanol tynnu'r lluniau dyweddo swyddogol mae Jac y Jwc yn cwympo ac yn torri ei ddant. Just as the official engagement photos are being taken Jac y Jwc slips and breaks a tooth. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. This week Dona's best friend Tigi comes to play. 
10:15Abadas Dim ond un o'r Abadas gall fynd i chwilio am y 'cwmwl', pam tybed? Join another fun-filled adventure as the Abadas search for today's new word: 'Cloud'! 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Syrcas Deithiol Dewi Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas. The newspaper photographer is coming to take pictures of the circus. 
10:50Bing Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Charli is coming to play and Bing has planned lots of things for them to do. Will Charli agree to join in? 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'. 
11:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn. 
11:35Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:50Peppa Mae Peppa a George wedi colli eu pl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu? Peppa and George have lost their ball as the grass is so long. Can Grandad help? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley: O'r Gt i'r Plt Marchnad Llundain fydd dan sylw yn y rhaglen hon lle bydd cynhyrchwyr o Gymru yn hyrwyddo eu cynnyrch. Dudley visits the annual St David's day farmers' market in London. [SL] 
12:30Cynefin: Dyffryn Clwyd O ddreigiau ac ysbrydion i blanhigion a chreaduriaid prin, mae cyfrinachau'n cuddio ym mhob twll a chornel o Ddyffryn Clwyd. Stories from the Vale of Clwyd - from ghosts to rare plants. 
13:30Ward Plant Coesau, dannedd a chlustiau sy'n cael eu trafod heddiw ar y Ward Plant. Legs, teeth and ears come under the spotlight today on the children's ward at Ysbyty Gwynedd, Bangor. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pen Llyn Harri Parri Crwydr gyda Harri Parri i ddarganfod hanes diwylliant Llyn heddiw. Harri Parri asks whether the culture of Llyn is still flourishing in a changing world. 
15:30Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad i gwpwl o Rostryfan sy'n dathlu eu Priodas Aur. Nia Parry and Leah Hughes arrange a Golden Wedding party for a couple from Rhostryfan. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ynys Broc Mr Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Mae Dagr y Di-ddal ar ymweliad Berc er mwyn ail lofnodi cytundeb heddwch. Dagr y Di-ddal comes to Berc to sign a peace treaty. Can the villagers keep the dragons hidden away? 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Pwy Geith y Gig? Band Pres Llareggub, Alys Williams ac Ed Holden fydd yn cadw cwmni i Lara Catrin yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Band Pres Llareggub, Alys Williams & Ed Holden are at Ysgol David Hughes. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05New: Prosiect Z Mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Syr Hugh Owen. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds? The Zeds are in Ysgol Syr Hugh Owen. Will the pupils escape or be turned into Zeds? 
18:30Rownd a Rownd Mae arian coll Barry yn dod i'r golwg gan roi'r sawl sy'n dod o hyd iddo mewn lle cas. Barry's missing money turns up but this puts the person who finds it in a very difficult position. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Sut mae'r dyfodol yn edrych i'r Monks? Mae gan Non newyddion da i'w rhannu gyda Mark. How does the future look for the Monks? Non has some good news to share with Mark. 
20:00New: Priodas Pum Mil Yn y rhaglen olaf bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Lora a Will wrth iddynt drefnu eu priodas yn Nolgellau. Lora and Will get married in Dolgellau. Last in series. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ein Byd Heno, mae Sin Jenkins yn ymchwilio i'r diwydiant rhyw yng Nghymru. Sin Jenkins investigates the sex industry in Wales spending time with an escort in her 60s who leads a double life. 
22:00Gandhi 70 mlynedd ers i Mahatma Ghandi gael ei lofruddio ar 30 Ionawr 1948, cyfle arall i weld y rhaglen ddogfen hon o 1998 yng nghwmni Emyr Daniel. 1998 documentary exploring the life of Ghandi. 
22:45Noson Lawen Garry Owen sy'n cymryd yr awenau yng Nghaerfyrddin. With Huw Chiswell, Emyr Wyn Jones, Aled & Eleri Edwards, Sam Jones, Lleisiau'r Cwm Choir, Empty Pockets & Ysgol y Dderwen Choir. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Sant Curig yn mynd i lan y mr a bydd Rhydian yn cael hwyl ar ei wyliau yn Nhyddewi. The Sant Curig crew are at the seaside and Rhydian has fun on his holiday in St David's