This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, May 29 2019

06:00Peppa Mae trn Miss Cwningen yn torri lawr felly mae Taid Mochyn yn rhoi benthyg Teleri, ei drn bach iddi. Miss Cwningen's train has broken down so Taid Mochyn lends her his miniature locomotive. 
06:05Babi Ni Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. It's Megan's birthday today and she receives lots of great presents. But what will she buy for her new baby brother? 
06:15Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up! 
06:30Meic y Marchog Mae Meic eisiau gwersylla dros nos yn y goedwig - heb unrhyw offer o gwbl! Meic wants to camp out overnight - but takes nothing with him to make the evening comfortable! 
06:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant and pirates from Ysgol Trefilan. 
07:00Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
07:05Octonots Pan mae criw o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn l i'r cefnfor. Pegwn has to get some poisonous snakes back to the sea. 
07:15Yn yr Ardd Hanes criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali wedi cael car newydd. The adventures of a group of friends who live in the garden. Wali has a new car. 
07:30Y Dywysoges Fach Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith. When the maid has a day off, the Little Princess decides to look after things for her. 
07:45Deian a Loli Ar drip i lan y mr, daw'r efeilliaid drwg ar draws caer hudolus wedi ei gwneud o hufen i, a rhywun o'r enw Hefin I. The naughty twins discover an enchanting fortress made of ice cream! 
08:00Bing Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli. Bing finds his old baby shoes but they're too small! 
08:05Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn edrych ar fyd natur. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini is outside looking at nature. 
08:20Tili a'i ffrindiau Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd ar l! Dwynwen has a very busy day and eats everything in sight. 
08:35Shwshaswyn Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? 
08:45Stiw Er iddo drefnu cael ras geir efo Elsi, mae Stiw'n penderfynu aros yn y ty i gadw cwmni i Dad, sydd wedi brifo ei droed. Stiw's dad twists his ankle and Stiw decides to help look after him. 
08:55Guto Gwningen Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn l! Guto loses Nel's beloved squeaky rabbit toy; how will he get it back? 
09:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Dyffryn y Glowyr join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Monkey has fun with Penguin in the snow. 
09:35Digbi Draig Mae Betsi'n cael prawf swyno gan Llyfr Swyn heddiw. Mae Digbi a Cochyn yn meddwl efallai y bydd angen ychydig o help arni. Betsi is having a spelling test with Spellbook today. 
09:45Amser Maith Yn l Mae Ceti yn edrych ymlaen at wisgo ei sgidie newydd i barti ond cyn mynd mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria iddi. Grandad reads Ceti a story from Victorian times before her party. 
10:00Octonots: Antur Anhygoel yr Arctig Mae Pegwn yn mynd gyda Capten Cwrwgl i helpu chwaer y capten i ddygymod a'r Arctig. Pegwn goes with Capten Cwrwgl to help his sister and her new cubs navigate the frozen arctic. 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Anni Llyn sy'n eich croesawu i Eisteddfod yr Urdd, a chawn edrych yn l ar Sioe Gynradd neithiwr a blas ar gystadleuaeth y Cn Actol Bl6 ac iau. Urdd Eisteddfod live coverage. EC available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Anni Llyn sy'n cyflwyno cystadlaethau ar gyfer disgyblion iau yr ysgolion uwchradd. Anni Llyn presents coverage of competitions for secondary schools younger aged pupils. EC available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Iwan Griffiths sy'n cyflwyno mwy o gystadlu'r trydydd diwrnod gyda Mali Ann Rees yn cyflwyno o'r maes. Hefyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd. Live Urdd Eisteddfod coverage. EC available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Defod y Fedal Ddrama. Iwan Griffiths sy'n cyflwyno. Live coverage of today's main event - the Ceremony for the Drama Medal. EC available. 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Cystadlaethau ola'r dydd a holl gyffro'r canlyniadau llwyfan. Iwan Griffiths sy'n cyflwyno gyda Mali Ann Rees yn crwydro'r maes. Last of today's competitions and stage results. EC available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cymoedd Roy Noble Yn y rhaglen olaf bydd Roy yn ymweld Chaerffili a Senghennydd cyn dychwelyd i Gwm Rhondda drwy Bontypridd. In the final programme, Roy visits Bedwas, Senghenydd, Caerphilly and Pontypridd. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Eisteddfod yr Urdd 2019 Heledd Cynwal sy'n bwrw golwg nl dros gystadlaethau trydydd diwrnod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd Eisteddfod's third day. EC available. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ar Werth Y tro hwn bydd Ian o Purple Bricks yn ceisio gwerthu ty bendigedig ar lan y Fenai sydd wedi ei brisio am filiwn o bunnoedd! Ian from Purple Bricks has another million pound property to sell! 
22:00Seiclo: Giro d'Italia: 17: Uchafbwyntiau Uchafbwyntiau Bydd cymal 17 yn gorffen ar y ddringfa serth i Anterselva heddiw. Highlights: Stage 17 reaches its climax on the steep ascent to Anterselva today. 
22:30Mamwlad: Megan Lloyd George Mewn rhaglen o 2012, mae Ffion Hague yn ystyried llwyddiannau ac isafbwyntiau gyrfa wleidyddol a bywyd personol Megan Lloyd George. Ffion Hague explores the life of the politician. 
23:00Eisteddfod yr Urdd 2019 Heledd Cynwal sy'n bwrw golwg nl dros gystadlaethau trydydd diwrnod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Highlights from the Urdd Eisteddfod's third day. EC available. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Meripwsan discovers apples and crabs then learns how to catch.