This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Sunday, January 19 2020

06:00Peppa Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George. Beca Bunny has a little brother called Dicw and he's the same age as George. 
06:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are! 
06:20Pentre Bach Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd. Bili Bom Bom decides to do his bit for the environment. 
06:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:45Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a picture of a tree. 
07:05Cymylaubychain Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise? 
07:15Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today's topic is cleaning the house. 
07:30Sam Tn Mae Crwban Mr wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement. 
07:40Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
07:55Patrl Pawennau Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him? 
08:10Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
08:25Syrcas Deithiol Dewi Wrth chwilio am ddiweddglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng syniadau gwych Li a Ling. Dewi is looking for a spectacular new ending for the show. 
08:35Asra Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Gwyddelod Llundain v Scarlets Darllediad byw o gm Gwyddelod Llundain v Scarlets. C/G 20.00. Live European Rugby Challenge Cup match between London Irish and the Scarlets, from the Madejski Stadium, Reading. K/O 20.00. 
11:20Rownd a Rownd Mae Anest dal yn flin efo Carwyn am ddifetha'r gwyliau ac mae'r newyddion ei fod am fynd 'nol i Torquay yn achosi cryn boendod iddi. Anest is still angry with Carwyn for ruining her holiday. 
11:40Rownd a Rownd Gyda criw y chweched i gyd yn mynd i barti mwya'r flwyddyn, mae Britney yn benderfynol nad yw hi am fethu'r hwyl. Jason turns to the most unlikely person for help with the Ty pizza bach. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Adre Y tro hwn byddwn yn ymweld chartref y gantores soprano aml dalentog - Elin Manahan Thomas yng Ngorllewin Sussex. This time we visit the home of the soprano singer - Elin Manahan Thomas. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Clywn am waith arbennig Ambiwlans Awyr Cymru, gan ddysgu mwy amdanynt drwy stori ddirdynnol merch ifanc arbennig iawn. This week we hear about the special work of the Wales Air Ambulance. 
13:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau o'r gm derfynol yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the final match in the Welsh Schools and Colleges League competition. English commentary available. 
14:10Dudley ar Daith Taith flasus o gwmpas Cymru yng nghwmni Dudley gan ddechrau yn y gogledd. Dudley Newbery journeys around Wales, meeting local food producers and tasting great food, beginning in North Wales. 
14:35Dudley ar Daith Bydd Dudley yn mwynhau bara Guinness a chregyn gleision yn Sir Fn. Dudley enjoys Guinness bread and mussels on a visit to Anglesey and shows us a delicious recipe for Lemon Meringue Pie. 
15:0004Wal Aled Samuel sy'n ymweld chartref Edwardaidd yn Llundain a thy choets yn Nyffryn Aeron. Aled Samuel visits an Edwardian home in London and a coach house in Aeron Valley. 
15:3004Wal Aled Samuel sy'n ymweld chartref Karen Elli ac Owain Saunders-Jones yng Nghaerdydd. Aled Samuel visits Karen Elli and Owain Saunders-Jones' Cardiff home which used to be an office block. 
16:00Julian Lewis Jones yn Awstralia Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota am y siarc Mako yn Tasmania ac yn teithio dros y dirwedd anhygoel mewn awyren. Julian and Rhys visit Tasmania and Port Arthur this week. 
16:55Ffermio Y tro ma: gwleidyddion, ffermwyr a phrotestwyr yn dod wyneb yn wyneb; llwyddiant i gynhyrchwyr wyau Cilcennin; a farmwr, cigydd a'r cwsmer yn cydweithio. Weekly countryside and farming show. 
17:25Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Clywn hanesion o lyfr Yr Alwad, a straeon pobl sydd wedi derbyn Galwad i wasanaethu'r Eglwys. We hear stories from the book Yr Alwad and people who've received a call to serve the Church. 
20:00New: Waliau'n Siarad Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech. 
21:00DRYCH: Ffion Dafis - Un Bach Arall? Yn y rhaglen ddogfen hon, Ffion Dafis sy'n mynd ar siwrne bersonol i annog sgwrs agored am ein perthynas ag alcohol. A look at the destructive relationship between society and alcohol. 
22:00Y Byd ar Bedwar A hithau'n Veganuary, Dot Davies sy'n edrych ar y twf mewn figaniaeth a'r effaith posib ar ffermio. Dot Davies looks at the growth in veganism and the potential impact on Welsh farming. 
22:30Gwesty Aduniad Trigolion pentref Carmel sy'n cyfarfod teulu peilot ifanc a gollodd ei fywyd ym 1965 mewn damwain awyren tra'n ceisio osgoi'r pentref. Paying tribute to the family of a young pilot who died. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr. It's a sunny day and Twm Tisian decides to go camping.