This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, October 19 2019

06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
06:05Bing Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn. Bing wants to get dizzy on the roundybout so Pando pushes him superfast. 
06:15Da 'Di Dona Mae Dona'n mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work on a farm with Wil. 
06:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:35Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
06:50Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar l i'w weiren dorri. The PAW Patrol must help Gwil find his robot pup when the antenna breaks! 
07:05Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mor ladron o Ysgol Bro Pedr wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Bro Pedr on their adventure. 
07:20Octonots Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban mr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark. 
07:35Syrcas Deithiol Dewi Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros. Carlo's identical cousin Pero causes confusion. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips. Today's theme is the weather. 
08:00SpynjBob Pantsgwr Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ym Mhant y Bicini. It's a very windy day and SpynjBob has problems! 
08:10Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Igion discovers the town's water shortage has been caused by a plan to hide young dragons under Berc. 
08:30Mabinogi-ogi! Bydd digon o chwerthin, crio a chanu ac ambell i drydar hefyd gyda stori Branwen. Join the Stwnsh team for their take on the folk tales. A song, tweets, laughs and tears in Branwen's story. 
08:55Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae Cwnstabl Dewi Evans wedi dychwelyd gyda 4 ditectif newydd yn y gyfres newydd hon! Beth fydd y criw'n helpu datrys y tro hwn? Constable Dewi Evans and his 4 detectives have a job to do! 
09:05Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
09:15FM Mae gan Owain freuddwyd i ddod yn fyd enwog drwy ddarlledu ei raglen radio dros y we. Owain dreams of becoming world famous by broadcasting his radio programme over the internet. 
09:40Cic Dysgwn fwy am y sgrym gyda rheng-flaen y Scarlets, Wyn Jones a Ryan Elias, sgil arall gyda Rhys Patchell, sgidiau rygbi, a Sosbans y Strade yw'r sgwad. A must for all young rugby fans! 
10:00Tywi: Yr Afon Dywyll Ystyr 'Tywi' yw tywyll a dwfn, ac mae'r ffilm hon yn cymryd golwg ar fywyd dirgel yr afon o'i haber i'w tharddiad. From estuary to origin, we follow the secret life of the Tywi river. [SL] 
11:00Hwylio'r Byd Ymunwch ag Elin Haf Davies wrth iddi wynebu her fwyaf ei bywyd - hwylio yn y ras hwylio hiraf yn y byd, Ras y Clipper 2012. Elin Haf Davies sails in the Clipper Round the World race 2012. [SL] 
11:30Yn y Gwaed Ifan Evans a Catrin Heledd sy'n twrio drwy achau ac yn cynnig profion seicometrig i Rhian Campbell o Sir Benfro a Rory Wade o Gaerdydd. A search through ancestry & psychometric testing. [SL] 
12:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:00Ward Plant YouTuber o fri rhywbeth yn styc yn ei glust a merch fach yn cael ei rhuthro i Ysbyty Plant Manceinion. A young YouTuber with something stuck in his ear and a girl is rushed to Manchester. [SL] 
13:30Cegin Bryn Afalau fydd y canolbwynt heddiw, a bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio fflapjacs afal, afalau wedi eu pobi a phwdin moethus 'tarte tatin' hefo hufen Calvados. Bryn cooks with apples. [SL] 
14:00Garddio a Mwy Y tro hwn, Meinir sy'n trafod gwrtaith gwyrdd, Sioned sy'n edrych ar lwyni prydferth ac Iwan fydd yn edrych ar yr ardd ar lefel facrosgopig. Flowers, veg and all life's good stuff. [SL] 
14:30Castell Howell Rhaglen ola'r gyfres yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Last in series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell. [SL] 
15:00Prosiect Pum Mil Trigolion Cydweli sy'n galw am gymorth y cyflwynwyr y tro yma er mwyn trawsnewid darn o dir yng nghanol dre yn ardd synhwyraidd. The crew seek to create a sensory garden for the community. [SL] 
16:00Huw Edwards a Stori Cymry Llundain Huw Edwards sy'n teithio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'n cyfnod ni heddiw. Huw Edwards travels from the late 19th century to the present day as he looks at the Welsh in London. [SL] 
17:00Caerdydd v Cwins Caerfyrddin Gm rygbi Uwch Gynghrair Grwp Indigo Cymru rhwng Caerdydd a Cwins Caerfyrddin. Parc yr Arfau, C/O 5.15pm. - Llive coverage of the Cardiff v Carmarthen Quins match. EC available. K/O 5.15pm. 
19:15Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
20:00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Darllediad uchafbwyntiau rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2019. Highlights coverage of the quarter finals of the 2019 Rugby World Cup in Japan. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd John Jones sy'n cofio gm gwpan leol o'r 90au gafodd dipyn o sylw gan bapur y Western Mail. John Jones remembers a local cup game in the 90's that received attention from the Western Mail. 
21:00New: Meic Stevens Ffilm ddogfen am yrfa gerddorol a bywyd un o berfformwyr mwyaf carismataidd ac enigmatig Cymru, Meic Stevens. An honest and personal documentary film about musician Meic Stevens. 
22:15Teulu'r Mans Mae clychau priodas yn y gwynt... ond i bwy? There are wedding bells in the air... but for who? 
22:45Jonathan: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch Jonathan a'i griw, wrth i Gwpan Rygbi'r Byd barhau. Y tro hwn, Carwyn Glyn ac Elinor Snowsill fydd ar y soffa. This week, Carwyn Glyn and Elinor Snowsill are on the sofa. 
23:45Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called.